Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
02.11.2009 - Calificările profesionale: Comisia acţionează pentru a asigura aplicarea legislaţiei comunitare de către Belgia, Franţa, Grecia, Luxemburg şi Regatul Unit
ED Targoviste

        În temeiul articolului 228 din Tratatul CE, Comisia Europeană a decis să transmită scrisori de somare Belgiei, Franţei, Luxemburgului şi Regatului Unit, prin care solicită respectarea hotărârilor Curţii Europene de Justiţie în privinţa implementării directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale. De asemenea, în temeiul aceluiaşi articol, Comisia a decis să transmită o scrisoare de somare Greciei, prin care solicită respectarea unei hotărâri a Curţii în privinţa implementării directivei privind aderarea Bulgariei şi României la UE. Pe lângă aceasta, Grecia va primi şi un aviz motivat, în temeiul articolului 228, prin care se cere respectarea unei hotărâri a Curţii cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale ale opticienilor.

Directiva privind calificările profesionale – Belgia, Franţa, Grecia, Luxemburg şi Regatul Unit

        În temeiul articolului 228 din Tratatul CE, Comisia a decis să transmită scrisori de somare Regatului Belgiei (cauza C-469/08), Luxemburgului (cauza C-567/08) şi Regatului Unit (cauza C-556/08), deoarece nu au aplicat hotărârile pronunţate în ceea ce le priveşte de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene în legătură cu necomunicarea măsurilor luate pentru transpunerea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

        Directiva 2005/36/CE este rezultatul reformării de către Comisie a sistemului de recunoaştere a calificărilor profesionale. Reforma este menită să contribuie la flexibilizarea pieţelor muncii, să conducă la o liberalizare sporită a prestărilor de servicii, să încurajeze extinderea recunoaşterii automate a calificărilor şi să simplifice procedurile administrative.

        Directiva consolidează într-un singur act legislativ 15 directive: 12 directive sectoriale, privind profesiile de medic, asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moaşă, farmacist şi arhitect, şi trei directive care instituie un sistem general de recunoaştere a calificărilor profesionale pentru majoritatea celorlalte profesii reglementate. Această directivă simplifică structura sistemului de recunoaştere a calificărilor şi îi ameliorează funcţionarea. Astfel, ea vizează facilitarea mobilităţii pe piaţa internă a persoanelor calificate care se deplasează în alt stat membru fie pentru a presta un serviciu, fie pentru a se stabili permanent acolo.
Termenul de transpunere a Directivei 2005/36/CE a expirat la 20 octombrie 2007.

        Dacă Regatul Belgiei, Luxemburg şi Regatul Unit nu comunică măsurile suplimentare pe care trebuie să le ia, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene ar putea impune acestor state membre plata unei sume forfetare sau a unei penalizări de întârziere.

Aderarea Bulgariei şi României – Grecia

        Hotărârea menţionată a Curţii Europene de Justiţie se referea la necomunicarea măsurilor luate pentru transpunerea Directivei 2006/100/EC, care prevede adaptări de ordin tehnic ale directivelor privind calificările profesionale în urma aderării Bulgariei şi României la UE. Printre altele, această directivă actualizează toate listele calificărilor care beneficiază de recunoaştere automată, adăugând calificările corespondente din Bulgaria şi din România. Termenul limită pentru transpunerea directivei a expirat la 1 ianuarie 2007. Grecia nu a asigurat încă intrarea în vigoare a tuturor dispoziţiilor necesare.

        Atât timp cât directiva nu este transpusă în dreptul intern, profesioniştii care deţin calificări obţinute în Bulgaria sau în România riscă să îndure inutil proceduri birocratice şi lente înainte de a-şi putea exercita dreptul de a lucra oriunde în Uniunea Europeană, iar potenţialii utilizatori ai serviciilor lor ar putea fi privaţi de posibilitatea de a beneficia de serviciile lor competente.

Opticienii – Grecia

        Comisia a decis să adreseze Greciei un aviz motivat, în temeiul articolului 228 din Tratatul CE, deoarece aceasta nu recunoaşte încă diplomele de optician din alte state membre conform hotărârii Curţii de Justiţie din 4 decembrie 2008 în cauza C‑84/07. În special, Grecia continuă să nu recunoască diplomele italiene de optician eliberate în cadrul acordurilor de franciză încheiate între institute de formare din Italia şi institute de formare din Grecia. Astfel, titularii acestor diplome nu îşi pot încă exercita profesia în Grecia.

Context

        În temeiul Tratatului CE, Comisia Europeană are competenţa de a intenta acţiuni în justiţie – cunoscute ca proceduri privind încălcarea dreptului comunitar – împotriva statelor membre care nu-şi respectă obligaţiile ce le revin în temeiul normelor UE. Aceste proceduri constau în trei etape. În prima etapă, statul membru primeşte o scrisoare de somare, având la dispoziţie două luni pentru a răspunde. În cazul în care este necesar să se intervină în continuare pentru conformarea cu legislaţia UE, Comisia transmite un aviz motivat. Și în acest caz, statul membru are la dispoziţie două luni pentru a răspunde. Dacă nu primeşte un răspuns mulţumitor, Comisia poate deferi cauza Curţii Europene de Justiţie din Luxemburg. De asemenea, poate solicita Curţii să impună o penalitate ţării în cauză, în cazul în care aceasta nu respectă hotărârea Curţii de Justiţie.

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală