Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
28.09.2012 - Ocuparea forței de muncă: Buletinul trimestrial arată că disparitățile de pe piața muncii și din sectorul social persistă între statele membre
ED Targoviste

        Situația socială și în materie de ocupare a forței de muncă a rămas foarte gravă în UE în al doilea trimestru al anului 2012. S-a înregistrat o creștere globală a șomajului, deși evoluția acestui indicator a fost inegală de la un stat membru la altul, situația financiară a gospodăriilor s-a deteriorat, iar gradul de sărăcie în rândul copiilor a crescut. UE se află într-o perioadă de recesiune sau pe punctul de a intra în recesiune de la sfârșitul anului 2011, iar percepția generală este că situația economică a atins nivelul cel mai scăzut în ultimii trei ani. În acest context, probabilitatea de a găsi un loc de muncă rămâne redusă în comparație cu anii anteriori crizei. Grecia și Austria au înregistrat cel mai mare număr de ore lucrate de salariați cu normă întreagă în cursul primului trimestru al anului 2012, în timp ce Finlanda, Italia și Irlanda au înregistrat cel mai scăzut număr. Aceste observații fac parte din principalele constatări ale Buletinului trimestrial privind ocuparea forței de muncă și situația socială.

        „Diferențele între statele membre în ceea ce privește situația socială și în materie de ocupare a forței de muncă nu au fost niciodată atât de pronunțate. De aceea statele membre ar trebui să pună în aplicare urgent recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2012 , adoptate în luna iulie 2012, și să instituie măsurile menționate în pachetul privind ocuparea forței de muncăal Comisiei”, a declarat comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor. „Reducerea constantă a venitului disponibil al gospodăriilor și creșterea din ce în ce mai pronunțată a gradului de sărăcie în rândul copiilor indică faptul că ne confruntăm cu «o criză socială urgentă și cât se poate de reală», după cum a numit-o președintele Barroso în cadrul conferinței intitulate «Locuri de muncă pentru Europa», și subliniază nevoia de a intensifica investițiile sociale în întreaga Europă. Comisia va aborda acest aspect în cadrul viitorului său pachet de măsuri privind investițiile sociale.

        Deosebit de îngrijorător este faptul că șomajul se află într-o continuă creștere, afectând 25,3 milioane de persoane, ceea ce reprezintă un nivel fără precedent, și anume cu 2,6 milioane mai mult (+ 11,6%) decât în luna martie 2011. Atingând 10,4% la nivelul UE, rata șomajului a crescut în 17 state membre, iar disparitățile s-au adâncit din nou între cele mai performante state membre ale UE, pe de o parte, și țările „periferice”, pe de altă parte. Există în prezent o diferență fără precedent de 20,6 puncte procentuale între cea mai scăzută rată a șomajului (Austria, care înregistrează 4,5%) și cea mai ridicată rată a șomajului (Spania, care înregistrează 25,1%) din UE. Numărul șomerilor de lungă durată a crescut față de anul trecut în 15 state membre și a atins valoarea de 10,7 milioane. Șomerii de lungă durată reprezintă în prezent 4,5% din populația activă (+ 0,4 puncte procentuale într-un an).

Perspective sumbre pentru tineri

        Șomajul în rândul tinerilor a atins un nivel dramatic – 22,5% în UE în luna iulie – deși nu a continuat să crească în al doilea trimestru. Douăsprezece state membre au înregistrat rate ale șomajului de peste 25% și numai trei țări, Austria, Germania și Țările de Jos, și-au menținut o rată de sub 10%.

        Perspectivele sumbre pentru tineri reflectă creșterea riscurilor de șomaj de lungă durată și de inactivitate pe termen lung, după cum reiese și din creșterea numărului de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare. În prezent, Comisia depune eforturi intense pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și, mai târziu în acest an, va lansa două inițiative: o propunere privind „garanțiile pentru tineret” al cărei scop este de a face în așa fel încât în primele patru luni de la terminarea studiilor orice tânăr să obțină un loc de muncă, să își continue studiile sau să urmeze un curs de formare, și o propunere de cadru de calitate pentru stagii.

        Noile cifre detaliate pentru 2011 oferă și mai multe informații cu privire la imaginea de ansamblu a pieței forței de muncă. Pe lângă șomeri, există aproximativ 8,6 milioane de lucrători cu fracțiune de normă subocupați - în principal femei – și încă 10,9 milioane de persoane care se află într-o zonă gri situată între inactivitate și șomaj, cum ar fi cei care au renunțat la căutarea unui loc de muncă.

Scăderea veniturilor gospodăriilor

        Venitul brut disponibil al gospodăriilor a scăzut în două treimi din țările UE între 2009 și 2011, cele mai mari scăderi înregistrându-se în Grecia (15,7%), Irlanda (9%) și Lituania, Spania, Cipru și Ungaria (fiecare peste 4%). Această evoluție este în contrast puternic cu situația observată în țările nordice, Germania, Belgia, Slovenia și Franța, unde sistemele de protecție socială și piețele forței de muncă mai consolidate au permis continuarea creșterii veniturilor globale în timpul crizei. Cu toate acestea, criza a afectat segmente semnificative ale populației și a determinat o creștere a sărăciei și în aceste țări. După cum era de așteptat, segmentul de populație din UE care se confruntă cu dificultăți financiare este mai mare ca niciodată. Cetățenii țărilor afectate de cea mai mare scădere a veniturilor sunt, de asemenea, în general, cei mai susceptibili de a avea percepții negative cu privire la situația lor socială, după cum indică Eurobarometrul privind climatul social, ediția 2012.

Sărăcia în rândul copiilor

        Sărăcia în rândul copiilor devine o problemă pentru un număr din ce în ce mai mare de gospodării, din cauza veniturilor insuficiente ale părinților și a sprijinului necorespunzător acordat gospodăriilor cu copii. Procentajul de copii expuși riscului de sărăcie (după transferurile sociale) variază de la aproximativ 10% în Danemarca și Finlanda, până la peste 20% în Spania, Grecia, Bulgaria, Portugalia, Italia, România, Letonia, Polonia, Lituania și Luxemburg. Valoarea și eficacitatea alocațiilor pentru copii variază considerabil în UE. Serviciile accesibile de îngrijire a copiilor constituie un factor foarte important care le permite părinților, și în special mamelor, să lucreze.

Disparitățile în materie de creștere economică

        În rândul celor mai mari state membre, economia a continuat să se dezvolte în Germania, Franța și Polonia, în timp ce în Italia și Regatul Unit s-a înregistrat o scădere economică. În al doilea trimestru al anului 2012, în Spania și Portugalia activitatea economică și ocuparea forței de muncă au înregistrat pierderi drastice.

Pagini Utile

  1. Informații suplimentare

MEMO/12/720
Buletinul trimestrial privind ocuparea forței de muncă și situația socială:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en
Pagina de internet referitoare la analiza situației sociale şi a pieței muncii
Site-ul internet al comisarului László Andor:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/
Urmăriți activitatea dlui László Andor pe Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU
Buletin informativ electronic gratuit: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală