Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
20.08.2009 - Comisia lansează o nouă provocare la adresa societății informaționale: formarea în domeniul noilor mijloace de informare
ED Targoviste

        Modul în care utilizăm mass-media este în schimbare; având în vedere cantitatea enormă de informații, nu mai este suficient să știm să citim, să scriem sau să operăm un computer. Comisia Europeană a lansat astăzi un avertisment, afirmând că europenii, indiferent de vârstă, riscă să fie privați de avantajele oferite de societatea informațională contemporană de înaltă tehnologie, în absența unor eforturi mai susținute de le asigura formarea în domeniul mass-media, astfel încât să poată accesa, analiza și evalua imagini, sunete și texte și să poată utiliza atât mijloacele de informare tradiționale, cât și pe cele noi pentru a comunica și pentru a crea conținut mediatic. Comisia a afirmat că este necesar ca țările din UE și industria media să sensibilizeze mai mult publicul cu privire la numeroasele mesaje transmise de mass-media, fie acestea reclame, filme sau conținut online.

        „A interacționa cu mass-media înseamnă, în prezent, mai mult decât a scrie unui ziar. Mass-media, în special noile tehnologii digitale, atrag un număr tot mai mare de europeni într-o lume a schimburilor, a interacțiunii și a creației. Astăzi, consumatorii pot să își creeze propriul conținut și să realizeze lucruri noi prin transformarea unor conținuturi create de terți”, a declarat Viviane Reding, comisarul pentru societatea informațională și media. „Cu toate acestea, persoanelor care nu pot utiliza noile mijloace de informare, cum ar fi rețelele sociale sau televiziunea digitală, le va fi greu să interacționeze cu lumea în care trăiesc și să fie activi în acest context. Trebuie să garantăm accesul tuturor la formarea în domeniul mass-media, astfel încât nimeni să nu fie exclus. Cetățenii sunt în permanență ținta mesajelor mediatice, dar sunt ei oare capabili să răspundă la acestea? Utilizarea mass-media în mod competent și creativ de către public ar reprezenta o evoluție în direcția unei noi forme de participare democratică.”

        Pentru a participa la societatea informațională contemporană, oamenii trebuie să înțeleagă modul de funcționare a diferitelor mijloace de informare (atât a celor tradiționale, cât și a celor noi). De aceea, Comisia Europeană a adoptat astăzi (la cererea Parlamentului European) orientări de politică prin care invită țările din UE și industria media să promoveze în întreaga Europă formarea în domeniul mass-media, prin activități care să ajute publicul să acceseze, să înțeleagă și să evalueze critic toate mijloacele de informare la care sunt expuși, cum ar fi televiziunea și cinematografia, radioul, muzica, presa scrisă, internetul și tehnologiile de comunicare digitale.

        Formarea în acest domeniu ar putea permite publicului să utilizeze mai eficient motoarele de căutare, iar elevilor, să înțeleagă cum se face un film sau cum funcționează publicitatea. În unele țări (de exemplu în Suedia, Irlanda și Marea Britanie), formarea în domeniul mass‑media face deja parte din curriculum școlar. Site-ul kidSMAR T din Marea Britanie îi învață pe tineri să navigheze în siguranță pe site-urile de socializare în rețea. Educația este un sector de competență națională, însă Comisia a invitat astăzi țările UE să lanseze o dezbatere cu privire la modul în care s-ar putea acorda un loc important în școli formării în domeniul mass-media.

        Utilizatorii mass-media trebuie să fie conștienți de riscurile legate de difuzarea datelor lor personale. Cu cât sunt mai competenți în utilizarea acestor tehnologii și cu cât înțeleg mai bine mecanismul de funcționare al publicității online, cu atât își pot proteja mai bine intimitatea. Devenind mai competenți în domeniul mass-media, aceștia vor dori, de asemenea, să cunoască și să exploreze atât patrimoniul cultural al țării lor, cât și evenimentele culturale recente din Europa.

        Raportul „Europa digitală” publicat de Comisie la începutul lunii ( (IP/09/1221) , arată că europenii devin tot mai competenți în utilizarea internetului și a computerului: 60% dintre aceștia posedă „competențe digitale”, aspect esențial al formării în domeniul mass-media. 56% dintre europeni se conectează la internet cel puțin o dată pe săptămână (față de 43% în 2005) și tot mai multe persoane din grupuri dezavantajate utilizează internetul (a se vedea anexa).

        Tot mai mulți oameni cu niveluri scăzute de educație se conectează la internet (62,5% în 2008, față de 53,5% în 2005, unde 100% reprezintă totalitatea utilizatorilor de internet). Tot mai mulți șomeri utilizează internetul (80,3% în 2008, față de 74,4% în 2005), iar procentul de utilizare a internetului de către femei este, în prezent, aproximativ egal cu cel al populației globale a UE (crescând la 94,6% în 2008, față de 88,4% în 2005). Din 2006, competențele în materie de internet și informatică ale femeilor, șomerilor și persoanelor cu vârste de peste 55 de ani au crescut cu cel puțin 3% în raport cu populația globală.

        Cu toate acestea, deși prețul conexiunii la internet, în special în bandă largă, devine tot mai accesibil, 24% dintre europenii care nu au internet acasă au declarat că această situație se datorează faptului că nu posedă competențele informatice necesare.

Context

        Formarea în domeniul mass-media dezvoltă capacitatea de a accesa, de a înțelege și de a evalua critic diferite aspecte ale mijloacelor de informare și ale conținutului mediatic și de a comunica într-o varietate de contexte. Această formare se raportează la întreg domeniul mass-media, inclusiv televiziunea și cinematografia, radioul și muzica înregistrată, presa scrisă, internetul și toate celelalte tehnologii digitale.

        În 2007, Comisia a publicat o comunicare privind formarea în domeniul mass-media ( IP/07/1970 ), în cadrul eforturilor sale globale de a crea o piață unică pentru sectorul audiovizual, în care se înscriu, de asemenea, Directiva serviciilor mass‑media audiovizuale ( MEMO/08/803 ), care prevede norme transfrontaliere aplicabile unor sectoare precum publicitatea, și programul de sprijin pentru industria cinematografică europeană, MEDIA 2007 ( IP/07/169 ).

        De asemenea, Comisia promovează formarea în domeniul mass-media prin proiecte de formare în domeniul cinematografic, în cadrul acțiunii pregătitoare MEDIA Internațional ( MEDIA International preparatory action ). Această inițiativă încurajează acțiuni de educare și de sensibilizare, în special a tinerei generații, în ceea ce privește creațiile din domeniul cinematografic și cel audiovizual din țări terțe și viceversa.

        Recomandarea de astăzi a Comisiei privind formarea în domeniul mass-media este disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Raportul privind competitivitatea digitală a Europei este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/i2010

Annex
Europe's most active Internet users
live in Scandinavia
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals
24% of the unconnected say they are not online because they do not know how to use the web
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals
Computer and internet skills development in the EU from 2005 to 2007
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission study, Digital Literacy Review - Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy
Index composition: No skills = 0 of 6 skills performed, low level of skills = 1-2 of 6 skills performed, medium or high level of skills = 3-6 of 6 skills performed.
The 6 skills looked at are the following:
a) Copying or moving a file or folder
b) Using copy and paste tools to duplicate or move information within a document
c) Using basic arithmetic formulas in a spreadsheet
d) Compressing (or zipping) files
e) Connecting and installing new devices, e.g. a printer or a modem
f) Writing a computer program using a specialised programming language
Related to questions E3 for computer skills and E4 for internet skills in the Eurostat Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals. See annex 1 and 2 for exact data and breakdowns. Note that index skill questions regarding computer skills differed in 2005 with the simple item related to the ability to use a mouse to open programs being substituted with the somewhat more demanding item related to the ability to connect and install new devices such as a printer or a modem. Percentages of all individuals aged 16-74.

Sursa: Rapid – Europa – Press Releases


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală