Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
26.04.2010 - Conferinţa "Privind spre viitor: România şi strategia Europa 2020"
ED Targoviste

        Anul 2010 trebuie să marcheze un nou început pentru Europa în încercarea sa de a ieşi din criza economică şi financiară.
Impactul crizei a arătat Europei că realităţile economice evoluează mai rapid decât cele politice. Interdependenţa economică dintre statele membre necesită un răspuns mai hotărât şi mai coerent la nivel politic. 

        În ultimii doi ani, milioane de persoane şi-au pierdut locul de muncă. Europa va trebui să suporte încă mulţi ani povara datoriei generate de criză, care a exercitat noi presiuni asupra coeziunii  sociale a UE. Criza reprezintă totodată un semnal de alarmă, pentru a întreprinde schimbări ale actualului parcurs economic care să permită menţinerea în rând a puterilor economice. 

        Prioritatea pe termen scurt a Uniunii Europene şi, implicit, a României, este ieşirea cu succes din criză. Obiectivele pe termen lung ale României şi ale celorlalte state europene rămân  crearea mai multor locuri de muncă şi asigurarea condiţiilor de viaţă mai bune.

Programul conferinței a fost următorul:

"Privind spre viitor: România şi strategia Europa 2020" - 23 aprilie 2010

- Agenda -

08.30 - 09.00   Înregistrarea participanţilor şi cafea 
09.00 - 09.45   Deschidere:
                      Cuvânt de bun venit: Dl. Niculae Idu, Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România
              
        Discursuri de deschidere:
                      - Excelenţa Sa Traian Băsescu, Preşedintele României
                      - Dl. Dacian Cioloş, Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală

09.45 - 11.45 Sesiunea I: Strategia Europa 2020: Reformele structurale ale României îndreptate spre o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii (administraţie publică, reformă economică, reducerea sărăciei)

        România beneficiază de sprijinul Uniunii Europene şi a altor instituţii internaţionale pentru a depăşi criza economică actuală. Dar ieşirea din criză şi asigurarea unui viitor economic durabil presupune şi adoptarea unor reforme structurale în economie, în domeniul administraţiei publice şi pentru combaterea sărăciei.

Moderator: Dna. Andreea Paul, Consilier pe probleme economice al prim-ministrului

Membrii panelului:
Dl. Liviu Voinea, Director executiv, Grupul pentru Economie Aplicată
Dl. Theodor Stolojan, Membru al Parlamentului European, fost prim-ministru  
Dl. Francois Rantrua, Coordonator pentru România, biroul Băncii Mondiale
Dl. Ion Ghizdeanu, Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză  
Dl. Daniel Dăianu, Profesor de economie, fost Ministru al Finanţelor, fost membru al Parlamentului European
Dl. Constantin Şeitan, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Dl. Cristian Ghinea, Director, Centrul Român de Politici Europene

Sesiune de întrebări şi răspunsuri

Concluzii ale co-moderatorilor

11.45 – 12.00  Pauză de cafea

12.00 – 14.00 Sesiunea II: Strategia Europa 2020: Provocările cu care se confrunta mediul de afaceri din România pentru atingerea unei creşteri economice competitive şi inovatoare

        După 20 de ani de tranziţie sinuoasă de la economia centralizată la cea de piaţă, România trebuie să-şi continue eforturile pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. Un mediu atractiv pentru cât mai mulţi agenţi economici presupune şi măsuri de inovare şi de  creştere a  competitivităţii economice. Rămâne de văzut dacă va exista ambiţia necesară pentru a implementa elemente ale „economiei verzi” sau cotidianul presant va prevala.

Moderator: Dl. Bogdan Mănoiu, Ministru,  Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene

Membrii panelului:
Dna. Irinel Cristu, Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri  
Dna. Ana Bontea, Director, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici si Mijlocii Private din România
Dl. Petru Dandea, Vicepreşedinte, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa
Dl. Daniel Funeriu, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Dna. Doina Ciomag, Director executiv, Consiliul Investitorilor Străini
Dl. Constantin Ciupagea, Director al Institutului de Economie Mondială, Preşedinte Centrul Româna de Modelare Economică

Sesiune de întrebări şi răspunsuri

Concluzii ale co-moderatorilor

14.00 – 14.20  Discurs de încheiere:  Dl. Leonard Orban, Consilier prezidenţial

14:20 - 15.30   Bufet

Pagini Utile
  • Contact

Teodora Vizireanu, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, teodora.vizireanu@ec.europa.eu

  • Strategia "Europa 2020"

http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

  • Reacţia Uniunii Europene la criza economică şi financiară

http://ec.europa.eu/financial-crisis/index_en.htm

  • Comunicarea Comisiei Europene cu privire la strategia "Europa 2020"

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/complet_ro.pdf

  • Concluziile Consiliului European din luna martie 2010

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ec/113601.pdf

  • Detalii suplimentare despre strategia "Europa 2020"

http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/

  • Pachet pentru presă

http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală