Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
25.11.2009 - Comisia a lansat consultarea privind Uniunea Europeană 2020: o nouă strategie pentru ca UE să devină o piață socială mai inteligentă și mai ecologică
ED Targoviste

        Comisia a publicat pe 24 noiembrie un document de consultare publică cu privire la modul în care se pot asigura perspective mai bune pentru economia UE prin Strategia UE 2020. Obiectivul acestei strategii este obținerea unei creșteri economice în condiții mai ecologice și de incluziune socială, așa cum sublinia președintele Barroso în orientările sale de politică. Noua strategie va avea ca bază realizările Strategiei de la Lisabona, ținând seama de învățămintele desprinse. Documentul de consultare prezintă o viziune asupra modului în care UE 2020 se va axa pe întărirea redresării în urma crizei, pe contribuția la prevenirea producerii unei crize similare în viitor și pe trei obiective tematice: crearea de valoare prin cunoaștere; dezvoltarea competențelor cetățenilor în cadrul unor societăți care favorizează incluziunea; precum și crearea unei economii competitive, conectate și mai ecologice. Termenul de răspuns la consultare este 15 ianuarie 2010. Noua Comisie va prezenta apoi o propunere detaliată Consiliului European de primăvară.

        Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „Strategia UE 2020 înseamnă că UE acționează în mod colectiv în următorul deceniu pentru depășirea unora dintre cele mai dificile provocări economice cu care Europa s-a confruntat vreodată. O economie inteligentă și o societate înțeleaptă, fundamentată pe valori europene puternice, sunt interdependente. Creșterea economică, finanțele publice viabile, abordarea problemei schimbărilor climatice, incluziunea socială, o bază industrială consolidată și un sector al serviciilor solid nu reprezintă alternative. Ele se consolidează reciproc. Europa a redus șomajul de la 12% la 7% în deceniul anterior anului 2008. În prezent avem nevoie de noi surse de creștere pentru a înlocui locurile de muncă pierdute ca urmare a crizei. În acest document, am prezentat elementele-cheie care pot debloca potențialul Europei. În același timp, putem crește influența noastră în lume și asupra globalizării, arătând partenerilor noștri că economia de piață socială este cea mai eficientă și cea mai echitabilă. Dorim să aflăm părerile părților interesate privind Strategia noastră UE 2020 înainte de prezentarea propunerilor noastre în cadrul Consiliului European de primăvară.”

        Comisia consideră că UE 2020 ar trebui să acorde atenție următoarelor domenii și este interesată să afle opinii asupra celui mai bun mod de realizare a acestui demers.

Creșterea bazată pe cunoaștere ca factor generator

        Învățământul în Europa trebuie să se îmbunătățească, de la învățământul preșcolar la cel universitar, pentru a contribui la creșterea productivității, la sprijinirea grupurilor vulnerabile și la contribuția în combaterea inegalității și sărăciei.

        Se pot aduce în continuare îmbunătățiri considerabile la condițiile-cadru pentru inovare și creativitate, de exemplu prin modernizarea sistemului UE privind drepturile de proprietate intelectuală. Accesul la credite ar trebui stimulat, inclusiv prin punerea în comun a surselor publice și private de capital de creștere.

        UE are nevoie de o agendă digitală europeană pentru a realiza o piață online unică veritabilă , astfel încât consumatorii să poată beneficia de prețurile competitive oferite în alte state membre, iar IMM-urile să poată intra pe piețe mai mari. Accesul la internet și competențele informatice devin necesare pentru participarea deplină în viața de zi cu zi. Realizarea „incluziunii digitale” reprezintă o componentă-cheie a incluziunii sociale generale.

Dezvoltarea competențelor cetățenilor în cadrul unor societăți care favorizează incluziunea

        Criza a schimbat datele problemei. Multe locuri de muncă existente anterior declanșării crizei au fost pierdute și nu vor fi recreate.
        Europa nu poate prospera decât în condițiile în care lucrătorii au competen țe pentru a contribui și pentru a beneficia de pe urma economiei bazate pe cunoaștere. Cererea și oferta trebuie corelate mai bine, prin mobilitatea forței de muncă la nivel transfrontalier și intern și printr-o mai bună anticipare a viitoarelor nevoi în materie de competențe.

        Comisia este hotărâtă să promoveze agenda flexicurității ș i să se asigure că este mai bine înțeleasă nu numai în ceea ce privește flexibilitatea angajaților, ci și a angajatorilor și guvernelor care sunt în favoarea unei mai mari responsabilități în ceea ce privește investițiile în resursele umane și protejarea acestora. Persoanele care nu reușesc să găsească un loc de muncă ar trebui sprijinite atât din punct de vedere financiar cât și prin asistență individuală în vederea redobândirii accesului pe piața muncii.

Crearea unei economii competitive, conectate și mai ecologice

        În viitor se vor înregistra prețuri mai mari la energie, constrângeri privind emisiile de carbon și o mai mare concurență pentru resurse și piețe. Toate acestea sunt riscuri, însă reprezintă deopotrivă oportunități pentru crearea unei „noi” economii UE 2020 cu un puternic avantaj concurențial global. Noi tehnologii mai ecologice pot stimula creșterea, crea noi locuri de muncă și servicii și sprijină UE în atingerea obiectivelor în materie de schimbări climatice. În schimb, neadaptarea la secolul XXI ar însemna declinul Europei.
Politicile la nivel UE și național de promovare a eco-inovării și a produselor și sistemelor eficiente din punct de vedere energetic ar trebui să includă comercializarea certificatelor de emisii, reforma fiscală, subvențiile și împrumuturile, investițiile și achizițiile publice, precum și mai buna direcționare a bugetelor pentru cercetare și inovare.

        Europa are nevoie, cât mai curând posibil, de infrastructuri de transport mai inteligente și de o „rețea inteligentă” pentru energie la nivelul UE, precum și de acoperire în bandă largă de 100%. UE și statele membre ar trebui să conlucreze în vederea efectuării investițiilor strategice corecte pentru ca două treimi din producția de electricitate să se realizeze cu emisii de carbon reduse, în condiții de mai mare securitate, până la începutul anilor 2020.

        Producția industrială va fi în continuare un element esențial al viitorului succes economic al UE. Europa are însă nevoie de o nouă politică industrială care să pună accentul pe capacitatea de inovare, pe tehnologiile noi, pe competențe, pe promovarea antreprenoriatului și pe „internaționalizarea” IMM-urilor. Trebuie rezolvată problema capacității excedentare din unele sectoare. Sectoarele afectate în mod negativ vor trebui sprijinite.

Guvernanță - pentru ca UE 2020 să funcționeze

        Comisia propune ca instituția Consiliului European să coordoneze Strategia UE 2020, adoptând deciziile-cheie și stabilind obiectivele pe baza propunerilor Comisiei. Comisia dorește ca Parlamentul European să îndeplinească un rol mult mai important. De asemenea, parlamentele naționale vor fi invitate să manifeste un interes ferm și să își asume o mai mare responsabilitate.

        Documentul de consultare propune ca baza așa-ziselor „orientări integrate” să o reprezinte concluziile Consiliului European de primăvară din 2010, confirmând astfel prioritățile de politică care ar trebui urmărite împreună de UE și statele membre. Noile orientări ar trebui să le înlocuiască pe cele în vigoare din 2005 în temeiul Strategiei de la Lisabona.

        Pentru fiecare dintre aceste obiective, statele membre ar fi invitate să stabilească obiectivele naționale pe o perioadă de cinci ani în funcție de situația și punctelel de plecare individuale. Comisia și Consiliul European vor monitoriza în fiecare an progresele realizate de statele membre și la nivelul UE.

        Termenul pentru răspunsurile la consultare este 15 ianuarie. Răspunsurile pot fi trimise prin e-mail la adresa: EU2020@ec.europa.eu .


Textul integral al documentului de consultare va fi disponibil pe următoarele site-uri:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm
și

http://ec.europa.eu/eu2020


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală