Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
04.12.2009 - Promovarea produselor agricole ale UE dincolo de hotarele Uniunii
ED Targoviste

        Comisia Europeană a aprobat o serie de măsuri vizând informarea consumatorilor din ţări terţe cu privire la produsele agricole din Comunitate şi promovarea acestor produse pe pieţele respective.Dintre cele 20 de programe înaintate Comisiei de statele membre au fost acceptate jumătate.Cele 10 programe câştigătoare, prezentate de Franţa, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia şi România,sunt consacrate unor produse cu indicaţii geografice şi denumiri de origine protejate, unor vinuri, fructe, legume, băuturi spirtoase şi produse din carne, precum şi uleiului de măsline şi produselor ecologice.Contribuţia UE, care reprezintă jumătate din bugetul total al programelor, se ridică la 11,1 milioane EUR.

        „Produsele de calitate din UE sunt neîntrecute”, a apreciat comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală Mariann Fischer Boel.„Să le facem mai vizibile pe pieţele din afara UE este pentru noi un obiectiv prioritar.Cred că sunt produse cu un imens potenţial de vânzare pe pieţele externe, unde oamenii apreciază tradiţia care stă la baza acestor alimente şi vinuri de calitate superioară.Investind în campanii externe de informare şi de promovare pentru produsele noastre, demonstrăm că UE este hotărâtă să valorifice acest potenţial.”

Context

        Uniunea Europeană poate finanţa (cu maximum 50%) diferite acţiuni de informare şi de promovare în ţări terţe în favoarea unor produse agricole şi alimentare.Acestea pot fi acţiuni de relaţii cu publicul, acţiuni promoţionale şi publicitare, evidenţiind în mod special avantajele produselor comunitare, mai ales în ceea ce priveşte calitatea, igiena, siguranţa alimentelor, nutriţia, etichetarea, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului.Finanţarea comunitară poate sprijini, printre altele, şi participarea la manifestări şi târguri, campanii de informare asupra sistemului UE de denumiri de origine protejate (DOP), indicaţii geografice protejate (IGP) şi specialităţi tradiţionale garantate (STG), ca şi asupra agriculturii ecologice.Se pot organiza campanii de informare şi cu privire la sistemul european al vinurilor de calitate produse în regiuni determinate (v.c.p.r.d.), precum şi studii asupra unor pieţe noi.

        Normele de aplicare a măsurilor de informare şi de promovare sunt stabilite într-un regulament al Comisiei[1].  În fiecare an, până la 30 iunie, statele membre trebuie să transmită Comisiei lista programelor pe care le-au selecţionat şi o prezentare a fiecărui program.Comisia le evaluează şi hotărăşte care sunt eligibile.Regulamentul amintit cuprinde şi o listă a pieţelor externe pe care se pot întreprinde acţiuni promoţionale şi produsele care pot face obiectul acestor acţiuni.

Anexă:Programele de informare şi de promovare reţinute – seria 2009
[1] Regulamentul (CE) nr. 501/2008 din 5 iunie 2008


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală