Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
17.03.2010 - Comisia propune un pachet de măsuri de sprijin destinat creşterii competitivităţii producătorilor ACP
ED Targoviste

        Astăzi, Comisia a adoptat un pachet de măsuri de sprijin in valoare de 190 de milioane de euro pentru exportatorii de banane din statele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP). Această propunere a făcut parte din Acordul istoric de la Geneva privind comerţul cu banane.UE a încheiat acest acord cu ţările din America Latină şi cu SUA în decembrie 2009, ceea ce a încheiat o perioadă de diferende de 15 ani în sectorul bananelor. De asemenea, acest acord reduce tarifele aplicate de UE la bananele importate din ţările Americii Latine. Măsurile actuale vizează sprijinirea exportatorilor de banane din ACP în vederea adaptării acestora la noul mediu comercial, având în vedere situaţia specifică din fiecare ţară. Măsurile se vor concentra în principal, asupra a trei obiective:creşterea competitivităţii sectorului bananelor, promovarea diversificării economice şi analizarea impactului mai larg din punct de vedere social, economic şi de mediu.

         Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a declarat:„Aceste măsuri vor ajuta ţările ACP să se adapteze la noile realităţi privind regimul de comercializare a bananelor.Comisia s-a angajat să sprijine pe deplin ţările ACP pentru a favoriza integrarea eficientă a acestora în economia mondială respectând, în acelaşi timp, normele comerţului internaţional.Pachetul de măsuri adoptate astăzi este rezultatul acestui angajament.”

        Comisarul european pentru comerţ, Karel De Gucht, a declarat:„Acordul de la Geneva privind comerţul cu banane a fost încununat de succes pentru toate părţile implicate.Acest acord garantează producătorilor ACP accesul preferenţial la piaţa UE.Acesta soluţionează diferendele comerciale de durată, aducând stabilitatea dorită de investitorii potenţiali în sectorul bananelor.Astăzi, Comisia şi-a respectat promisiunea de a propune asistenţă financiară substanţială pentru a contribui la adaptarea ţărilor ACP exportatoare de banane.

Continuarea asistenţei UE pentru producătorii ţărilor din Africa, Caraibe şi Pacific

        În decembrie 2009, UE a fost de acord să reducă treptat tarifele la importul bananelor din America Latină de la 176 de euro pe tonă la 114 euro pe tonă.Ca răspuns, SUA a fost de acord să soluţioneze diferendul cu UE în cadrul OMC.Cu aceste două acorduri a fost încheiată o perioadă de negocieri complexe şi de durată. În acelaşi timp, Comisia a fost de acord să adopte o propunere privind un program de sprijin în valoare de 190 de milioane de euro pentru a sprijini adaptarea exportatorilor de banane din ACP.

        Propunerea de astăzi se referă la principalele zece ţări exportatoare de banane: Belize, Camerun, Côte d’Ivoire, Dominica, Republica Dominicană, Ghana, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent şi Grenadine, precum şi Surinam. Propunerea vizează acordarea acestor fonduri din bugetul comunitar.Pentru perioada 2010-2013, „Măsurile de însoţire pentru sectorul bananelor” (BAM) în valoare de 190 de milioane de euro se vor adăuga ajutorului de dezvoltare provenit din Fondul european de dezvoltare.

Prezentele măsuri vor oferi sprijin financiar pentru:
-       investiţii în vederea îmbunătăţirii competitivităţii;
-       politici economice de diversificare;
-       impact mai larg din punct de vedere social, economic şi de mediu.

        Nevoile de ajustare ale ţărilor beneficiare vor varia în funcţie de importanţa sectorului bananelor şi capacitatea acestora de a se adapta.Cu eforturi suplimentare, unele ţări vor rămâne competitive şi altele ar putea fi nevoite să opteze pentru alte soluţii.Măsurile efective vor fi specifice fiecărei ţări, identificate şi pregătite de ţările ACP în coordonare cu UE, în cadrul strategiilor mai largi privind agricultura şi dezvoltarea.

        În plus, ţările ACP exportatoare de banane vor beneficia în continuare de acces la piaţa UE fără taxe vamale şi fără cote, în baza acordurilor comerciale şi de dezvoltare separate, aşa-numitele  acorduri de parteneriat economic (APE).  Comisia va prezenta propunerea sa organelor de decizie ale UE, şi anume Consiliului şi Parlamentului European.

Pagini Utile
  • Informaţii suplimentare

Textul integral al comunicării şi propunerea de regulament pot fi accesate aici.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală