Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
04.12.2009 - Ajutor de stat: Comisia aprobă, în anumite condiții, ajutorul pentru formare în valoare de până la 57 de milioane € destinat Ford România
ED Targoviste

        Comisia Europeană a autorizat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, și sub rezerva unor condiții, ajutorul pentru formare în valoare de până la 57 de milioane € planificat de România în favoarea Ford România SA. Ajutorul susține planul societății de oferire a unui amplu program de formare angajaților actuali și viitori de la fabrica de automobile din Craiova, România. Programul de formare se adresează unui număr total de 9 000 de angajați pe o perioadă de cinci ani. Costul total al programului de formare este de aproximativ 185 de milioane €, din care societatea urmează să finanțeze aproximativ 128 de milioane €. Comisia a constatat că ajutorul este conform cu normele UE privind ajutoarele pentru formare deoarece vizează redresarea unei disfuncționalități de piață verificate, respectiv investițiile insuficiente în formare, și deoarece este adecvat ca instrument de politică. Ajutorul are un efect stimulativ demonstrat și se limitează valoric la acoperirea a 50% din costurile eligibile ale formării generale și respectiv 25% din costurile eligibile ale formării specifice. Cu toate acestea, pentru a garanta că valoarea ajutorului corespunde cheltuielilor cu formarea suportate efectiv, că denaturarea concurenței este minimizată, și că angajații beneficiază integral de pe urma competențelor dobândite prin formare, Comisia a impus condiții cu privire la plata ajutorului, condițiile raportării și monitorizării.

        Comisarul pentru concurență, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Ajutorul propus sprijină un proiect de formare ambițios care va produce efecte pozitive pentru angajații de la fabrica din Craiova, pentru dezvoltarea regională și pentru societate în ansamblu. Cu toate acestea, am impus condiții stricte pentru a ne asigura că ajutorul îndeplinește obiectivele vizate și nu creează denaturări nejustificate ale concurenței.”

        Ford România SA intenționează să furnizeze formare extinsă și personalizată angajaților actuali și viitori ai fabricii de la Craiova. Până la 9 000 de angajați vor beneficia de formare aprofundată în domenii diferite de cunoaștere, ca de exemplu securitate, limbi străine, informatică, bazele administrării unei afaceri și competențe industriale generale. Societatea va finanța integral, din fonduri proprii, partea programului de formare care este legată direct de activitățile proprii de producție și de respectarea cerințelor de securitate la locul de muncă care derivă din legislația UE și din legislația românească. Ajutorul se acordă pentru partea programului de formare care vizează competențe suplimentare, aprofundate pentru angajații fabricii de la Craiova.

        Comisia a evaluat măsura în temeiul Comunicării privind ajutorul pentru formare din 2009 (a se vedea IP/09/863 ), deoarece valoarea ajutorului depășea pragul de 2 milioane € prevăzut în

        Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare pentru exceptarea de la obligația notificării (a se vedea IP/08/1110 ). În urma investigației Comisiei s-a constatat că ajutorul este conform Comunicării privind ajutoarele pentru formare din următoarele motive:

  • ajutorul vizează redresarea unei disfuncționalități de piață verificate, și anume investițiile insuficiente în formare;
  • ajutorul este un instrument adecvat pentru realizarea obiectivului dorit, respectiv încurajarea societăţii să investească în programe de formare suplimentară pentru angajații săi;
  • ajutorul are un efect stimulativ demonstrat, în măsura în care societatea nu ar fi oferit formare atât de amplă forței sale de muncă în lipsa ajutorului; și
  • ajutorul este proporțional cu costurile estimate a fi suportate ca urmare a programului de formare, și în special, se limitează valoric la acoperirea a 50% din costurile eligibile ale formării generale și respectiv 25% din costurile eligibile ale formării specifice.

        Cu toate acestea, pentru a limita efectele de denaturare ale ajutorului și pentru a consolida efectele pozitive ale desfășurării formării pentru angajații însăși și pentru societate în ansamblu, Comisia a impus următoarele condiții pentru aplicarea măsurii:

  • ajutorul se plătește în tranșe periodice, iar sumele vor corespunde cheltuielilor suportate efectiv;
  • Ford România SA va prezenta anual rapoarte autorităților române și Comisiei cu privire la formarea oferită și cheltuielile suportate;
  • angajații fabricii de la Craiova vor primi certificate de participare în care se va specifica conținutul şi durata formării primite.

În aceste condiții, Comisia a autorizat punerea în aplicare a ajutorului.

        Versiunea neconfidențială a deciziei va fi pusă la dispoziție cu numărul de caz C 39/2008 în Registrul ajutoarelor de stat pe site-ul internet al DG Concurență . State Aid Weekly e-News conține lista noilor decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet și în Jurnalul Oficial.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală