Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
13.07.2014 - Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”: Comisia și statele membre se reunesc pentru a accelera implementarea fondului special în valoare de 6 miliarde EUR
ED Targoviste

Experți din partea Comisiei Europene și a statelor membre se reunesc la Bruxelles la 11 iulie pentru a accelera modalitățile de programare, precum și punerea în practică a inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, în cadrul unui seminar special organizat de Comisie. Obiectivul seminarului este de a colabora în ceea ce privește programarea măsurilor finanțate în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, astfel încât toate statele membre eligibile să poată începe să primească fonduri cât mai curând posibil.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat: „Multe state membre implementează în mod activ măsuri care să facă din garanția pentru tineret o realitate, cu ajutorul celor 6 miliarde de euro disponibile în cadrul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și al Fondului social european, în valoare de peste 10 miliarde de euro anual. Finanțarea ILMT joacă un rol esențial deoarece aceasta va sprijini în mod direct tinerii, oferindu-le o primă experiență la locul de muncă, un stagiu, un contract de ucenicie sau cursuri de formare. Seminarul în cauză își propune să ajute statele membre să accelereze programarea măsurilor de sprijinire a tinerilor finanțate prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și să utilizeze aceste fonduri cât mai bine”.

Fondurile provenite din inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, programate împreună cu cele din Fondul Social European în perioada 2014-2020, ar trebui să fie utilizate pentru acțiuni care vizează tinerii sub 25 de ani (sau, în cazul în care un stat membru decide astfel, de până la 29 de ani), în special pe cei care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (denumiți NEET), în regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor a fost de peste 25% în 2012. 20 de state membre sunt eligibile pentru finanțare prin inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, deoarece au astfel de regiuni. Prin finanțarea acordării directe de locuri de muncă, de stagii, de contracte de ucenicie sau de cursuri de formare, inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” sprijină în mod direct aplicarea sistemelor naționale de garanție pentru tineret.

Cheltuielile sunt eligibile începând cu 1 septembrie 2013, ceea ce înseamnă că finanțarea se poate face retroactiv începând cu acea dată. Conform termenilor prevăzuți în regulamentele adoptate de Consiliul de Miniștri al UE și de Parlamentul European, autoritățile naționale trebuie să prezinte Comisiei spre aprobare programe operaționale care să evidențieze măsuri privind utilizarea finanțării prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Până în prezent, Comisia a adoptat programul operațional special ILMT al Franței (IP/14/622)iar proiectul de program operațional special ILMT al Italiei este în faza finală a discuțiilor cu Comisia. Alte state membre, inclusiv Bulgaria, Croația, Irlanda, Polonia și Suedia sunt, de asemenea, în curs de implementare a proiectelor care urmează să fie finanțate în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”.

Context
Propunerea Comisiei privind o garanție pentru tineret a fost prezentată în decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1311 și MEMO/12/938), adoptată oficial de Consiliul de Miniștri al UE la 22 aprilie 2013 (a se vedea MEMO/13/152) și aprobată de către Consiliul European din iunie 2013. Logica garanției pentru tineret este foarte simplă: să garanteze că niciun tânăr nu rămâne șomer sau inactiv pentru mai mult de patru luni. Conform inițiativei privind garanția pentru tineret, tinerii sub 25 de ani ar trebui să primească o ofertă de bună calitate de muncă, de ucenicie, de stagiu sau de continuare a studiilor în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la terminarea studiilor. O astfel de reformă structurală reprezintă o investiție în capitalul uman.

Toate cele 28 de state membre au prezentat planurile lor de punere în aplicare a garanției pentru tineret și fac primii pași către înființarea sistemelor de garanție pentru tineret (detaliile sunt disponibile aici).
Fondul social european, care furnizează peste 10 miliarde de euro anual în perioada 2014-2020, reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare din partea UE pentru a implementa garanția pentru tineret.

Pentru a suplimenta sprijinul financiar acordat de UE regiunilor în care persoanele se confruntă cel mai mult cu inactivitatea și șomajul în rândul tinerilor, Consiliul și Parlamentul European au convenit să creeze un instrument financiar specific – „Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT) — pentru statele membre cu regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25%. Finanțarea ILMT include suma de 3 miliarde de euro dintr-o nouă linie bugetară specifică a UE dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor (devansată pentru anii 2014-2015); o contribuție cel puțin egală va veni din alocările din Fondul social european ale statelor membre.

Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” este disponibilă pentru a sprijini persoanele, în special NEET, mai degrabă decât pentru a pune în aplicare reforme structurale (acesta din urmă fiind sprijinită de FSE). ILMT poate fi utilizată pentru a sprijini activități care includ o primă experiență la locul de muncă, un stagiu, un contract de ucenicie, furnizarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi pentru tinerii antreprenori, educație și formare profesională de calitate, programe de acordare a unei a doua șanse tinerilor care abandonează școala și subvenții specifice salariale și la recrutare.

Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cocile Dubois (+32 2 295 18 83)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală