Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
19.08.2009 - Comisia publică Raportul anual privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008
ED Targoviste

        Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008, elaborat de Comisia Europeană, prezintă o imagine de ansamblu asupra principalelor evoluții ale politicii în domeniul concurenței și asupra celor mai importante măsuri de punere în aplicare, întreprinse la nivelul UE. Raportul prezintă modul în care instrumentele aferente politicii în domeniul concurenței au fost folosite pentru a face față crizei economice și financiare și evidențiază beneficiile pe care politica în domeniul concurenței le-a adus consumatorilor. Aceste activități nu au distras atenția de la celelalte măsuri de punere în aplicare a politicii în domeniul concurenței: procedurile împotriva comportamentelor anticoncurențiale, controlul concentrărilor economice și examinarea ajutoarelor de stat au continuat ca înainte.

        Dna Neelie Kroes, comisarul pentru concurență, a declarat: „2008 a fost un an neobișnuit și dificil, în care Europa s-a confruntat cu dificultăți economice fără precedent. Sunt convinsă că acțiunile Comisiei în domeniul concurenței au reprezentat un factor determinant în menținerea pieței unice și a beneficiilor aduse de concurență, asigurând, în același timp, stabilitatea sistemului financiar. Cooperarea strânsă dintre partenerii la nivel european și național ne-a permis să luăm măsuri eficiente și oportune pentru depășirea crizei. Cu toate acestea, celelalte măsuri de punere în aplicare a politicii de concurență nu au fost deloc încetinite: normele în materie de concurență sunt cu atât mai importante pentru economie în perioada crizei, iar bilanțul Comisiei în acest domeniu rămâne extrem de solid.”

Reformarea politicii în vederea unor decizii mai rapide și mai bune

        2008 a fost un an foarte fructuos pentru politica în domeniul concurenței, atât în ceea ce privește măsurile împotriva practicilor restrictive și ajutoarele de stat, cât și în privința controlului concentrărilor.
În domeniul ajutoarelor de stat, Comisia s-a îndreptat spre o analiză axată mai mult pe efectele economice ale măsurilor de sprijin notificate de statele membre, prin adoptarea unui regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare și prin introducerea unui test comparativ.

        Comisia a adoptat, de asemenea, o Carte albă privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor comunitare antitrust. Cartea albă reprezintă un pas înainte pentru depășirea obstacolelor cu care se confruntă deocamdată victimele problemelor de concurență în ceea ce privește obținerea de despăgubiri eficace.

        Continuând lupta împotriva cartelurilor, Comisia a introdus un mecanism de soluționare a cazurilor de carteluri cu acordul părților implicate, printr-o procedură simplificată care permite accelerarea tratării cazurilor și eliberarea resurselor pentru celelalte cazuri în curs și pentru deschiderea unor noi investigații.

Concentrarea pe beneficiile aduse consumatorilor de politica în domeniul concurenței

        Pentru prima dată, Raportul anual pe 2008 cuprinde un capitol special care tratează un subiect considerat deosebit de important pentru politica în domeniul concurenței. Subiectul ales este „Carteluri și consumatori”. În 2008, Comisia a impus amenzi asupra a 34 de întreprinderi, în șapte decizii privind cartelurile. În cazuri precum cartelul de pe piața bananelor, consumatorii au suferit direct din cauza prețurilor ridicate, până când Comisia a dezmembrat cartelul care fixa prețurile (a se vedea IP/08/1509 ). Potrivit estimărilor realizate de serviciile Comisiei, daunele provocate economiei de cartelurile cărora Comisia le-a impus amenzi în perioada 2005 - 2007 se ridică la cel puțin 7,6 miliarde €.

Controlul întreprinderilor care abuzează de poziția dominantă

        În domeniul abuzurilor de poziție dominantă, în 2008, Comisia a adoptat decizii importante în sectorul energiei și al tehnologiei informației. În continuarea investigației Comisiei privind concurența în sectorul energiei și în urma unor investigații susținute efectuate de Comisie, societatea germană E.ON , activă în domeniul energiei, s-a oferit să concesioneze părți semnificative din activitățile sale pentru a răspunde preocupărilor exprimate în cursul investigației (a se vedea IP/08/1774 ). Acest lucru va permite intrarea pe piața energiei electrice din Germania a unor noi societăți concurente, precum și diversificarea ofertei pentru consumatorii germani. Separarea gestionării infrastructurilor de transport al energiei va îmbunătăți, de asemenea, funcționarea pieței europene a energiei electrice, asigurând accesul egal al tuturor actorilor. Tot în 2008, Comisia a impus societății Microsoft o a două plată de daune cominatorii, în valoare de 899 milioane €, pentru nerespectarea deciziei Comisiei, din 2004, prin care i se solicita acestei societăți să pună în comun cu firmele concurente informații esențiale privind interoperabilitatea, în condiții rezonabile (a se vedea IP/08/318 și MEMO/08/125 ).

Asigurarea de rezultate concrete pentru cetățeni

        Experiența din 2008 arată că politica în domeniul concurenței nu este nici statică, nici rigidă, ci în măsură să țină seama de realitățile economice în schimbare, asigurând, în același timp, condiții de concurență egală în cadrul pieței unice. Această combinație de principii ferme și de proceduri flexibile a conferit politicii în domeniul concurenței statutul de factor constructiv și stabilizator în sistemul financiar al UE și în economia generală. În special, de la declanșarea crizei, în octombrie 2008 și până la sfârșitul anului, Comisia a adoptat aproximativ 40 de decizii privind sprijinul acordat băncilor și economiei reale și a publicat trei documente de orientare în ceea ce privește modul în care statele membre ar putea folosi normele privind ajutoarele de stat în vederea sprijinirii sectorului financiar și a economiei, pe timp de criză.

        Raportul anual privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008 poate fi consultat la următoare adresă :
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html

Sursa: Rapid – Europa – Press Releases


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală