Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
21.01.2010 - UE lansează anul european 2010: Stop sărăciei acum !
ED Targoviste

        Comisia Europeană şi preşedinţia spaniolă a UE vor lansa mâine Anul european 2010 de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale.Sub sloganul „Stop sărăciei acum!”, campania are drept obiectiv plasarea luptei împotriva sărăciei – care afectează direct un european din şase – în centrul atenţiei în întreaga UE în decursul anului 2010.Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, şi prim-ministrul spaniol José Luis Rodriguez Zapatero vor inaugura Anul printr-o ceremonie de lansare care va avea loc mâine la Madrid.

        „Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale face parte integrantă din efortul de a ieşi din criză.Mult prea frecvent, tocmai persoanele cele mai vulnerabile dintr-o societate sfârşesc prin a fi cel mai tare lovite de impacturile unei recesiuni.Din aceste motive, Anul european 2010 trebuie să acţioneze ca un catalizator pentru a spori sensibilizarea şi a impulsiona construirea unei societăţi mai favorabile incluziunii, care face parte integrantă din viitoarea strategie a UE pentru anul 2020 pe care am propus-o” a subliniat Preşedintele Comisiei, José Manuel Durão Barroso.

        Vladimír Špidla, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitatea de şanse a adăugat: „O persoană din şase în Europa trăieşte cu greu de pe o zi pe alta, dar sărăcia ne poate afecta şi pe noi, ceilalţi – şi societatea noastră în întregul ei. Majoritatea instrumentelor de luptă împotriva sărăciei se află la nivel naţional, dar trei sferturi dintre europeni se aşteaptă la ajutor şi din partea UE.  Anul european plasează această problemă pe prima pagină a agendei, pentru ca întreaga Europă să îşi unească forţele în lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale.”

        Aproape 80 de milioane de europeni – sau 17% dintre cetăţenii din întreaga UE – trăiesc la ora actuală sub pragul sărăciei.  Acest fapt alarmant provoacă o puternică reacţie a opiniei publice, conform unui sondaj Eurobarometru recent privind atitudinile faţă de sărăcie (a se vedea şi IP/09/1585).  Marea majoritate a europenilor (73%) consideră că sărăcia este o problemă larg răspândită în ţara lor, în timp ce 89% doresc acţiuni urgente din partea guvernelor lor pentru a soluţiona această problemă. În timp ce majoritatea oamenilor consideră că guvernul lor este principalul responsabil în această privinţă, 74% dintre cetăţeni aşteaptă în acelaşi timp ca Uniunea Europeană să îşi asume un rol important.

        Anul european 2010 are drept obiectiv sensibilizarea faţă de cauzele şi consecinţele sărăciei în Europa, atât a actorilor-cheie, cum sunt guvernele şi partenerii sociali, cât şi a publicului larg. În plus, se doreşte mobilizarea acestor parteneri diferiţi în lupta împotriva sărăciei, promovarea integrării sociale şi a incluziunii şi încurajarea adoptării de obiective clare în elaborarea de politici UE şi naţionale pentru lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale.
Activ

        ităţile Anului vor fi în mare parte descentralizate. Fiecare dintre cele 29 de ţări participante (27 de ţări membre UE plus Norvegia şi Islanda) a elaborat propriul program naţional. Campaniile de sensibilizare la nivel european şi naţional şi sutele de proiecte legate de diferite priorităţi naţionale vor fi susţinute dintr-un buget de 17 milioane EUR.  

        Campania de comunicare a Anului european va cuprinde un concurs pentru jurnalişti, o iniţiativă artistică şi două „săptămâni obiectiv”, în care diferite evenimente naţionale din întreaga UE se vor concentra în două săptămâni din mai şi octombrie.  Anul se va încheia printr-o conferinţă recapitulativă la Bruxelles, la 17 decembrie, sub preşedinţia belgiană a UE.

        Pagina de internet al campaniei (http://www.2010againstpoverty.eu) include o platformă de parteneriat pentru stimularea creării de reţele şi iniţiative comune ale actorilor-cheie, cum sunt organizaţiile societăţii civile şi autorităţile locale şi regionale.  Site-ul web va prezenta, de asemenea, evenimente desfăşurate în toate ţările participante.

Pagini Utile

  • Anunţ de presă (Chantan Hughes, purtător de cuvânt în cadrul direcţiei generale pentru afaceri sociale)

Anunţul de presă privind lansarea anului european 2010 poate fi urmărit pe pagina de internet a EbS.

  • Anul european de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale (2010)

http://www.2010againstpoverty.eu

  • Comunicat de presă video

Sărăcia este încă o realitate în Europa. Comunicat de presă poate fi urmărit aici.

  • Sondaj Eurobarometru EB 72.1

Raportul complet Eurobarometru privind atitudinile faţă de sărăcie şi excluziune socială este disponibil aici.

  • Informaţii suplimentare

Mai multe informaţii despre anul european sunt disponibile aici.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală