Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
09.11.2009 - 16% dintre europeni susţin că au trecut prin experienţa discriminării – nou sondaj de opinie
ED Targoviste

        Aproximativ una din şase persoane din Europa afirmă că a trecut personal prin experienţa discriminării în ultimul an, conform unui nou sondaj de opinie dat publicităţii astăzi de Comisia Europeană.În acelaşi timp, 64% dintre europeni sunt îngrijoraţi că recesiunea va contribui la extinderea discriminării pe criterii de vârstă pe piaţa muncii. Cele mai recente rezultate Eurobarometru apar înaintea Summitului european al egalităţii, care urmează să se desfăşoare la Stockholm în zilele de 16 şi 17 noiembrie.

        „Discriminarea rămâne o problemă în Europa şi percepţiile oamenilor cu privire la ea sunt, în linii mari, aceleaşi ca şi anul trecut”, a declarat comisarul pentru egalitate de şanse, Vladimír Špidla. „Un motiv de îngrijorare îl reprezintă percepţia unei extinderi a discriminării pe criterii de vârstă ca rezultat al recesiunii. Aceste rezultate arată că mai avem încă multe de făcut, cu toate progresele realizate, pentru a-i face pe oameni mai conştienţi de drepturile lor la tratament egal, mai ales la nivel naţional şi pentru a ne asigura că egalitatea nu rămâne doar o vorbă goală, ci devine realitate,” a adăugat el.

        Experienţele personale ale respondenţilor privind discriminarea rămân în mare măsură neschimbate faţă de acelaşi sondaj realizat anul trecut, motivul cel mai des întâlnit fiind vârsta (6% dintre respondenţi). În general, 16% dintre europeni au afirmat că au trecut în 2009 prin experienţa discriminării (pe criterii de rasă, religie, vârstă, handicap sau orientare sexuală), ceea ce reprezintă acelaşi nivel ca în 2008.

        Totuşi, s-a înregistrat o creştere puternică a percepţiei discriminării pe criterii de vârstă şi handicap. 58% dintre europeni consideră că discriminarea pe criterii de vârstă este larg răspândită în ţara lor, în comparaţie cu 42% în 2008, în timp ce 53% citează discriminarea pe criterii de handicap (45% în 2008). Există, de asemenea, o legătură evidentă cu situaţia economică actuală, 64% dintre persoane aşteptându-se la extinderea discriminării pe criterii de vârstă pe piaţa locurilor de muncă, din cauza recesiunii. Aceasta ar putea reflecta creşterea şomajului în rândul tinerilor în mai multe ţări UE ca rezultat al declinului economic şi ar putea, de asemenea, să reflecte o creştere a sensibilităţii faţă de aceste forme de discriminare.

        În general, unul din trei europeni este conştient de drepturile sale dacă ar cădea victimă a discriminării sau hărţuirii. Totuşi, această cifră ascunde diferenţe considerabile la nivel naţional. Sensibilizarea a crescut de la ultimul sondaj din 2008 în Regatul Unit (+8 puncte), Franţa (+7), Irlanda şi Suedia (+6 fiecare), dar a scăzut în Polonia (-12) şi Portugalia (-11).

        Sensibilizarea publicului reprezintă un proces îndelungat care necesită eforturi comune la nivel european şi naţional, incluzând actori importanţi precum organismele naţionale de promovare a egalităţii. Comisia Europeană participă la eforturile în acest domeniu prin intermediul campaniei de informare paneuropeană „Pentru diversitate. Împotriva discriminării”, prin finanţarea de proiecte de sensibilizare în cadrul programului PROGRESS şi a făcut-o şi mai înainte prin intermediul Anului european pentru egalitate de şanse 2007.

        În ceea ce priveşte raportarea cazurilor de discriminare, cei mai mulţi europeni ar contacta în primul rând poliţia (55%), în timp ce 35% ar lua legătura cu organismul lor de promovare a egalităţii şi 27% cu un sindicat. Încrederea în diferitele organizaţii active în domeniul combaterii discriminării diferă puternic de la o ţară la alta.

        Este încurajator faptul că datele sondajului oferă o imagine a mecanismelor sociale prin care se poate elimina discriminarea. Raportul arată că cercurile sociale, educaţia şi eforturile de sensibilizare contribuie la o mai bună acceptare a diversităţii. Eforturile şi politicile care încearcă să influenţeze această realitate vor contribui, fără îndoială, la combaterea discriminării şi la promovarea diversităţii.

Context

        La 16-17 noiembrie 2009, preşedinţia suedeză a UE şi Comisia Europeană vor organiza la Stockholm cel de-al treilea Summit UE al egalităţii. Acest eveniment anual are drept obiectiv promovarea subiectelor privind discriminarea şi diversitatea pe primul loc pe agenda UE şi pe cele ale guvernelor naţionale şi punerea în comun a cunoştinţelor şi experienţelor pentru a se elabora metode mai eficiente de contracarare a tuturor formelor de discriminare.

        Acesta este cel de-al treilea sondaj Eurobarometru special dintr-o serie de trei consacrate discriminării în Europa al cărei obiectiv este să urmărească felul în care percepţiile şi opiniile s-au schimbat în ultimii ani. Acest ultim sondaj s-a realizat între 29 mai şi 15 iunie 2009, pe un eşantion de 26 756 persoane intervievate în 30 de ţări europene (27 de state membre ale UE şi trei ţări candidate). S-au adăugat, de această dată, noi întrebări privind impactul recesiunii asupra nivelului de discriminare perceput. În plus, pentru prima dată, sondajul a cuprins şi cele trei ţări candidate: Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) şi Turcia. Sondajele anterioare s-au realizat în 2006 şi 2008.

Informaţii suplimentare

MEMO/09/495
Sondaj special Eurobarometru privind discriminarea – rezumat, raport şi fişe naţionale
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Cel de-al treilea Summit al egalităţii – Cooperare pentru egalitate
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=ro&eventsId=220&furtherEvents=yes
Combaterea discriminării
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=ro
www.stop-discrimination.info
Abonaţi-vă la curierul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
Persoane de contact: 

  • Katharina von Schnurbein +32.2.298.14.08
  • Carmel Dunne +32.2.299.88.94


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală