Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
06.11.2009 - Previziunile de toamnă 2009-2011: economia UE pe calea redresării progresive
ED Targoviste

        Conform previziunilor de toamnă ale Comisiei, economia UE va ieşi din criză în a doua jumătate a acestui an, deşi pe 2009 în ansamblu se prevede totuşi o scădere a PIB-ului cu aproximativ 4%. Se preconizează o redresare progresivă, PIB-ul urmând să crească, potrivit previziunilor, cu ¾% în 2010 şi cu aproximativ 1½% în 2011. Relansarea pe termen scurt a activităţii economice este rezultatul îmbunătăţirii mediului extern şi a condiţiilor financiare, precum şi al măsurilor strategice puse în aplicare în domeniul fiscal şi monetar. În continuare, există o serie de factori care urmează să diminueze cererea privată şi, implicit, vigoarea redresării. În special, condiţiile pe piaţa forţei de muncă vor rămâne nefavorabile, rata şomajului urmând să atingă 10¼% în UE, potrivit prognozei. De asemenea, se preconizează o creştere a deficitului public, care va ajunge la 7½% din PIB în 2010, pentru a scădea apoi puţin în 2011 datorită relansării activităţii economice şi sistării treptate a măsurilor temporare.

        „Economia UE iese din criză. Acest fapt se datorează în bună parte măsurilor ambiţioase luate de guverne, de băncile centrale şi de UE, care nu numai că au prevenit colapsul sistemic, dar au şi impulsionat redresarea. Mai sunt însă destule obstacole de depăşit. Pentru a menţine impulsul şi a asigura o redresare sustenabilă, este esenţial să implementăm în întregime toate măsurile anunţate şi să ducem la bun sfârşit procesul de asanare a sectorului bancar. De asemenea, trebuie să începem să privim mai mult pe termen mediu şi să căutăm cele mai bune metode de combatere a efectelor negative ale crizei asupra pieţelor forţei de muncă, asupra finanţelor publice şi asupra creşterii potenţiale.”, a declarat Joaquín Almunia, comisarul pentru afaceri economice şi monetare.

        După ce a trecut prin cea mai profundă, mai îndelungată şi mai extinsă criză din istoria sa, economia UE a ajuns la un punct de răscruce. În ultimele luni s-a observat o ameliorare sensibilă a situaţiei economice şi a condiţiilor financiare, datorată, în mare parte, măsurilor de politică fiscală şi monetară fără precedent care s-au luat. O serie de indicatori financiari au revenit la nivelurile anterioare crizei şi începe să se reinstaureze încrederea. De asemenea, s-au ameliorat perspectivele comerciale şi de creştere economică la nivel mondial, în special în cazul economiilor de piaţă emergente. În acest context şi având în vedere ajustarea favorabilă a stocurilor, se estimează că în a doua jumătate a acestui an creşterea PIB-ului va reveni pe o traiectorie pozitivă în UE şi în zona euro.

Perspective de redresare progresivă

        Îmbunătăţirea perspectivelor pe termen scurt în UE şi în exterior este, în parte, rezultatul unor factori temporari. O dată cu estomparea efectului acestora în cursul anului 2010, activitatea mondială va trece probabil printr-o perioadă dificilă. Prin urmare, conform estimărilor, creşterea exporturilor UE nu se va ameliora decât progresiv în perioada prognozată. De asemenea, cererea internă se va confrunta cu o serie de constrângeri. Având în vedere utilizarea redusă a capacităţilor, perspectivele relativ anemice de creştere a cererii, progresul limitat al rentabilităţii şi creşterea încă moderată a creditelor, se preconizează că sectorul investiţiilor nu se va redresa decât în 2011. Deşi consumul privat s-a dovedit a fi un factor stabilizator în timpul recesiunii, în perioada următoare, gospodăriile îşi vor reduce cheltuielile din nevoia de a-şi reface bugetele şi din cauza perspectivelor nefavorabile de pe piaţa forţei de muncă. Un alt factor restrictiv este impactul negativ estimat al crizei financiare asupra potenţialului de producţie. Astfel, conform prognozei, după o primă fază ascendentă, va avea loc o uşoară încetinire a creşterii PIB-ului în UE şi în zona euro, urmată de o revenire în a doua jumătate a anului 2010 şi ulterior.

Piaţa forţei de muncă şi finanţele publice sub presiune

        Cu toate că piaţa comunitară a forţei de muncă s-a dovedit mai rezistentă în perioada crizei decât era de aşteptat (în mare parte datorită măsurilor de politică pe termen scurt, reformelor din trecut şi menţinerii locurilor de muncă în unele state membre), se preconizează o scădere mai accentuată a ratei de ocupare a forţei de muncă în trimestrele următoare. Potrivit estimărilor, anul acesta va avea loc o scădere de aproximativ 2¼% a ratei de ocupare a forţei de muncă, iar în 2010, o scădere suplimentară de 1¼%. Situaţia în sectorul ocupării forţei de muncă se va stabiliza probabil progresiv spre sfârşitul anului 2010 şi începutul anului 2011, o dată cu consolidarea redresării.

        Grav afectate au fost şi finanţele publice. Potrivit estimărilor, deficitul public se va tripla anul acesta în UE (atingând aproape 7% din PIB, faţă de 2¼% în 2008) şi va continua să crească, ajungând la aproximativ 7½% în 2010. Această deteriorare a fost provocată, în parte, de funcţionarea stabilizatorilor automaţi şi de măsurile discreţionare adoptate pentru a sprijini economia, dar reflectă şi o scădere anormal de drastică a veniturilor, ca reacţie la încetinirea creşterii economice. Se aşteaptă ca în 2011 deficitul să scadă puţin sub pragul de 7% din PIB, datorită relansării activităţii economice şi sistării măsurilor temporare. Cu toate acestea, rata datoriei va continua să crească.

Inflaţia se menţine moderată

        Potrivit estimărilor, în UE şi în zona euro inflaţia va reîncepe să crească de la nivelul foarte redus din prezent, dar se va menţine moderată în perioada prognozată Se preconizează că, în medie, inflaţia IAPC va depăşi cu puţin procentul de 1% în 2010, ajungând la aproximativ 1½% în 2011 în ambele zone. Creşterea preţurilor la produsele de bază riscă să exercite presiuni ascendente asupra inflaţiei, însă activitatea economică precară şi majorarea nesemnificativă a salariilor ar trebui să aibă un efect moderator.
Incertitudinile persistă

        În contextul ieşirii din criză, perspectivele economice europene sunt foarte incerte şi supuse unor riscuri deloc neglijabile, dar în mare măsură echilibrate. Procesul de redresare ar putea surprinde prin amploarea sa, dacă măsurile strategice vor contribui într-un mod mai eficient decât s-a presupus la consolidarea sistemului financiar şi la ameliorarea climatului de încredere sau dacă cererea la nivel mondial va creşte peste aşteptări.Pe de altă parte, criza forţei de muncă şi constrângerile din sectorul investiţiilor ar putea exercita un impact mai puternic decât era de aşteptat.Mai mult, este posibil ca sectorul bancar, sub rezerva corectării propriului bilanţ, să nu poată sprijini eficient redresarea economică.Riscurile care planează asupra prognozei de inflaţie sunt, de asemenea, în mare măsură echilibrate.

Tabelele de mai jos şi documentul integral referitor la previziuni sunt disponibile la adresa:     
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm
Amelia Torres:   0032 - 02 2954629
Marisa Gonzalez:0032-02 2951925


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală