Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
08.07.2024 - Al doilea raport privind stadiul evoluției deceniului digital solicită acțiuni colective consolidate pentru a propulsa transformarea digitală a UE
ED Targoviste

Al doilea raport privind stadiul evoluției deceniului digital solicită acțiuni colective consolidate pentru a propulsa transformarea digitală a UE.

 

La 2 iulie, Comisia a publicat cel de al doilea raport privind stadiul evoluției deceniului digital, oferind o imagine de ansamblu cuprinzătoare a progreselor înregistrate în încercarea de a atinge obiectivele și țintele digitale stabilite pentru 2030 prin programul de politică privind deceniul digital (DDPP). Anul acesta, pentru prima dată, raportul este însoțit de o analiză afoilor de parcurs strategice naționale privind deceniul digital prezentate de statele membre, care detaliază măsurile, acțiunile și finanțările naționale planificate pentru a contribui la transformarea digitală a UE.

Analiza Comisiei arată că, în scenariul actual, eforturile colective ale statelor membre nu vor atinge nivelul de ambiție al UE. Printre lacunele identificate se numără necesitatea unor investiții suplimentare, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, în special în domeniul competențelor digitale, al conectivității de înaltă calitate, al adoptării inteligenței artificiale (IA) și al analizei datelor de către întreprinderi, al producției de semiconductori și al ecosistemelor de întreprinderi nou-înființate.

Atât UE, cât și statele membre joacă un rol important în asigurarea respectării noului cadru juridic, iau măsuri pentru a încuraja diseminarea tehnologiilor digitale și pentru a se asigura că cetățenii săi dispun de competențe digitale adecvate pentru a beneficia pe deplin de transformarea digitală. Acesta este motivul pentru care raportul din acest an solicită statelor membre să ia măsuri mai ambițioase, deoarece realizarea obiectivelor deceniului digital în ceea ce privește infrastructura digitală, întreprinderile, competențele și serviciile publice este esențială pentru prosperitatea economică și coeziunea societală viitoare a UE.

În acest context, Comisia a actualizat, de asemenea, recomandări specifice fiecărei țări și recomandări transversale pentru fiecare stat membru al UE, pentru a aborda lacunele identificate.

O UE competitivă, suverană și rezilientă: infrastructura digitală și întreprinderile

Adoptarea și dezvoltarea tehnologiilor inovatoare sunt esențiale pentru competitivitatea Europei, în special în peisajul geopolitic actual și din cauza amenințărilor tot mai mari la adresa securității cibernetice, solicitând o reziliență sporită și măsuri de securitate solide.

Raportul subliniază că UE este departe de a atinge obiectivele în materie de conectivitate stabilite de DDPP: Rețelele de fibră optică, esențiale pentru asigurarea conectivității la nivel de gigabit și pentru facilitarea adoptării tehnologiilor de vârf, cum ar fi IA, cloud și internetul obiectelor (IoT), ajung la doar 64 % din gospodării. Rețelele 5G de înaltă calitate ajung în prezent doar la 50 % din teritoriul UE, iar performanța lor este încă insuficientă pentru a furniza servicii 5G avansate. Pentru a aborda aceste provocări, statele membre și Comisia ar trebui să colaboreze pentru a promova o piață unică digitală cu adevărat funcțională.

În 2023, adoptarea IA, a cloud și/sau a volumelor mari de date de către întreprinderile europene a fost, de asemenea, cu mult sub obiectivul deceniului digital de 75 %. Conform tendințelor actuale, doar 64 % dintre întreprinderi vor utiliza tehnologia de tip cloud, 50 % volume mari de date și doar 17 % IA până în 2030. Pentru a realiza digitalizarea sectorului de afaceri, este extrem de important să se stimuleze adoptarea de instrumente digitale inovatoare de către IMM-uri, în special cloud și IA, precum și să se mobilizeze investiții private suplimentare în întreprinderile nou-înființate cu creștere puternică. Acest lucru este esențial pentru menținerea competitivității Europei în ceea ce privește inovarea bazată pe date, eficiența și creșterea economică.

O altă provocare majoră cu care se confruntă transformarea digitală a UE rămâne răspândirea limitată a tehnologiilor digitale dincolo de orașele mari. Pentru a aborda acest decalaj digital, este esențial să se promoveze cooperarea dintre actorii europeni la nivel transfrontalier și local, de exemplu prin proiecte multinaționale, centre europene de inovare digitală (EDIH) și consorții pentru o infrastructură digitală europeană (CIED). De anul trecut au fost obținute o serie de succese în acest sens, trei CIED fiind înființate până la sfârșitul lunii mai 2024.

O politică digitală pentru cetățeni și societate: competențe digitale și servicii publice

Plasarea cetățenilor în centrul transformării digitale a societăților și economiilor noastre se află în centrul deceniului digital și al primului principiu al Declarației privind drepturile și principiile digitale.

În prezent, obiectivele în materie de competențe digitale stabilite de deceniul digital sunt încă departe de a fi atinse, doar 55,6 % din populația UE având cel puțin competențe digitale de bază. Conform tendinței actuale, numărul specialiștilor TIC în UE va fi de aproximativ 12 milioane în 2030, cu un dezechilibru de gen persistent. Pentru a atinge obiectivele, statele membre ar trebui să urmeze o abordare multidimensională pentru a promova competențele digitale la toate nivelurile de educație și pentru a stimula tinerii, în special fetele, să fie interesați de disciplinele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM).

Statele membre înregistrează progrese în direcția atingerii obiectivului de a face toate serviciile publice esențiale și dosarele electronice de sănătate accesibile online cetățenilor și întreprinderilor, precum și de a le pune la dispoziție o identificare electronică securizată (eID). În pofida adoptării inegale de la un stat membru la altul, identificarea electronică este disponibilă în prezent pentru 93 % din populația UE și se preconizează că portofelul UE pentru identitatea digitală va stimula utilizarea acestuia. Cu toate acestea, într-un scenariu de statu-quo, realizarea a 100 % din serviciile publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi până în 2030 rămâne o provocare.

Etapele următoare

Statele membre vor trebui acum să își revizuiască și să își adapteze foile de parcurs naționale pentru a se alinia la ambiția programului de politică privind deceniul digital înainte de 2 decembrie 2024. Astfel cum este prevăzut în PPDD, Comisia va monitoriza și va evalua punerea în aplicare a acestor recomandări și va raporta cu privire la progresele înregistrate în următorul raport privind stadiul evoluției deceniului digital, în 2025.

Istoricul dosarului

Propusă în septembrie 2021, calea către deceniul digital stabilește o cale clară de urmat pentru realizarea transformării digitale în Uniunea Europeană. În decembrie 2022, Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale a completat-o prin stabilirea principiilor și a angajamentelor pe care transformarea digitală a UE ar trebui să le urmeze. Primul raport privind stadiul evoluției deceniului digital a fost publicat în septembrie 2023.

Raportul din acest an este însoțit de un pachet cuprinzător de documente de lucru, rapoarte și studii ale serviciilor Comisiei, care prezintă în continuare progresele înregistrate în ceea ce privește diferitele dimensiuni ale DDPP. Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei a contribuit, de asemenea, la acest exercițiu de monitorizare, furnizând metodologia de agregare a obiectivelor digitale naționale la nivelul UE și cartografiind cuantumul investițiilor din instrumentele de finanțare ale UE care sunt direcționate către inițiative care au o componentă digitală.

În cursul mandatului actual, UE a luat măsuri semnificative pentru a înregistra progrese în ceea ce privește țintele și obiectivele deceniului digital. Prin propunerea și adoptarea legislațiilor-cheie, Comisia a promovat în mod activ un spațiu online mai sigur pentru cetățenii europeni și a promovat protecția consumatorilor, protejând în același timp potențialul de inovare al întreprinderilor europene. De asemenea, au fost puse la dispoziție fonduri semnificative din partea UE pentru a promova transformarea digitală, în special prin Mecanismul de redresare și reziliență (150 miliarde EUR), Europa DIGITALĂ (7.9 miliarde EUR) și Mecanismul pentru interconectarea Europei 2 Sectorul digital (1.7 miliarde EUR).

Pentru mai multe Informații

Raportul din 2024 privind stadiul evoluției deceniului digital

Pagina informativă privind stadiul evoluției deceniului digital

Pagini informative privind rapoartele de țară privind deceniul digital

Eurobarometru privind stadiul evoluției deceniului digital 2024

Deceniul digital al Europei

Declarația privind drepturile și principiile digitale

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării

2 iulie 2024

Date de contact

Thomas Regnier

Nume

Thomas Regnier

E-mail

thomas.regnier@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 9 1099

Patricia Poropat

Nume

Patricia Poropat

E-mail

patricia.poropat@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 04 85


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală