Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
23.11.2021 - Concurență: Comisia prezintă contribuția politicii în domeniul concurenței și a revizuirii acesteia la tranziția verde și digitală, precum și la o piață unică rezilientă
ED Targoviste

Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind o politică în domeniul concurenței pregătită pentru noi provocări.

 

Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind o politică în domeniul concurenței pregătită pentru noi provocări, care stabilește rolul important al politicii în domeniul concurenței pentru a plasa Europa pe calea redresării, pentru tranziția verde și cea digitală, precum și pentru garantarea unei piețe unice reziliente. Comunicarea subliniază capacitatea intrinsecă a politicii în domeniul concurenței de a se adapta la noile circumstanțe ale pieței, la prioritățile de politică și la nevoile consumatorilor: de exemplu, astăzi, Comisia a adoptat cea de a șasea modificare a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat pentru a le permite statelor membre să ofere sprijin specific întreprinderilor în timpul crizei provocate de coronavirus. În plus, Comisia urmărește în prezent o revizuire a instrumentelor politicii în domeniul concurenței pentru a se asigura că toate instrumentele din domeniul concurenței (controlul concentrărilor economice, controlul antitrust și controlul ajutoarelor de stat) rămân adecvate scopului și completează setul său de instrumente existent.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „O punere în aplicare fermă a normelor în materie de concurență este esențială pentru ca întreprinderile și consumatorii să beneficieze pe deplin de avantajele pieței noastre unice. Aceasta le dă întreprinderilor de toate dimensiunile o șansă echitabilă de a concura. Se asigură astfel faptul că întreprinderile sunt incitate să ofere cele mai bune și mai inovatoare soluții pentru consumatori. De asemenea, aceasta le dă clienților posibilitatea de a alege produse și servicii, contribuind la lanțuri de aprovizionare fiabile și diverse. Acesta este motivul pentru care o politică eficientă în domeniul concurenței este necesară acum, mai mult ca oricând, pentru a oferi economiei europene suplețea și dinamismul necesare pentru a face față provocărilor cu care se confruntă. În același timp, normele în materie de concurență au o flexibilitate intrinsecă de adaptare. Am adoptat astăzi cea de a șasea modificare a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat și suntem în plin proces de revizuire a politicii în domeniul concurenței, cu un domeniu de aplicare și o ambiție fără precedent.”

De la crearea Uniunii Europene, politica în domeniul concurenței a contribuit la menținerea și stimularea prosperității economice a Uniunii. Punerea în aplicare fermă a normelor în domeniul concurenței a adus beneficii consumatorilor și întreprinderilor europene și a contribuit la dezvoltarea structurii dinamice și energice a economiei europene, formată din întreprinderi de toate dimensiunile.

În prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu noi provocări: ea trebuie să parcurgă calea abruptă către redresare în urma crizei provocate de coronavirus, permițând în același timp industriilor europene să își consolideze reziliența și să conducă dubla tranziție verde și digitală. O politică în domeniul concurenței eficientă și bine calibrată poate contribui la succesul acestei agende, care va necesita investiții publice și private extraordinare, inovare și o piață unică funcțională.

 

Pentru a ilustra aceste aspecte, iată câteva exemple menționate în comunicare:

·       Pentru a contribui la răspunsul Europei la criza provocată de coronavirus și pentru a sprijini redresarea europeană, Comisia a adoptat cea de a șasea modificare a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat, care prevede o prelungire limitată a măsurilor existente până la sfârșitul lunii iunie 2022. Aceasta deschide calea către o eliminare treptată a măsurilor de criză, evitând în același timp efectele în cascadă disproporționate, și însoțește redresarea cu noi instrumente concepute pentru a demara și a atrage investiții private în faza de redresare (a se vedea mai multe informații aici).

·       Pentru a contribui la tranziția verde, viitoarele Orientări privind ajutoarele în domeniile climei, protecției mediului și energiei vizează sprijinirea eforturilor industriei în direcția decarbonizării, a circularității și a biodiversității, precum și a mobilității curate sau cu emisii zero și a eficienței energetice a clădirilor.

În plus, Comisia intenționează să ofere orientări și securitate juridică pentru a permite cooperarea în vederea dezvoltării unor produse și procese de producție mai durabile, în cadrul actualizării regulamentelor orizontale de exceptare pe categorii și a orientărilor conexe.

·       Pentru a contribui la tranziția digitală, viitoarele orientări privind ajutoarele de stat în domeniul rețelelor în bandă largă urmăresc să stimuleze dezvoltarea infrastructurii digitale prin facilitarea instalării și a adoptării de rețele în bandă largă care să răspundă nevoilor în evoluție rapidă ale utilizatorilor.

În plus, Comisia a consolidat controlul achizițiilor potențial problematice din sectorul digital prin intermediul noilor sale orientări referitoare la aplicarea articolului 22 din Regulamentul privind concentrările economice. Statele membre sunt astfel încurajate să aducă la cunoștința Comisiei, în scopul examinării, tranzacțiile potențial problematice, chiar dacă acestea nu respectă pragurile naționale de notificare; acest demers îi permite Comisiei să analizeze achizițiile de societăți inovatoare care au un potențial competitiv dincolo de ceea ce ar indica cifra lor de afaceri, în special în sectorul digital.

·       Comisia va continua să sprijine eforturile în curs ale statelor membre de a concepe proiecte importante paneuropene de interes european comun (PIIEC) care depășesc împreună disfuncționalitățile pieței prin facilitarea inovării revoluționare și a investițiilor în infrastructură în principalele domenii prioritare verzi și digitale, și anume hidrogenul, cloud-ul, sănătatea și microelectronica. Viitoarea comunicare privind ajutoarele de stat pentru PIIEC va consolida și mai mult deschiderea PIIEC, va facilita participarea IMM-urilor și va clarifica criteriile pentru punerea în comun a resurselor naționale și a resurselor UE.

·       Pentru a contribui la reziliență prin intermediul unor piețe deschise și competitive, controlul concentrărilor economice la nivel european le va permite în continuare întreprinderilor să se extindă, garantând, în același timp, faptul că piețele rămân competitive și că lanțurile de aprovizionare rămân diversificate. În plus, politica antitrust le permite întreprinderilor din UE să își unească forțele pentru a aprofunda cercetarea și dezvoltarea, pentru a concepe, produce și comercializa produse sau pentru a achiziționa în comun produsele sau serviciile necesare pentru activitățile lor.

În sfârșit, având în vedere situația excepțională în ceea ce privește semiconductorii, relevanța acestora și dependența față de un număr limitat de furnizori într-un context geopolitic dificil, Comisia poate avea în vedere aprobarea de sprijin pentru acoperirea unor eventuale deficite de finanțare pentru crearea, în special, a unor instalații europene inedite în ecosistemul semiconductorilor. Un astfel de ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (3) din TFUE ar face obiectul unor garanții solide în materie de concurență și, în același timp, ar asigura o distribuire pe scară largă și fără discriminare a beneficiilor în întreaga economie europeană.

Pentru informații suplimentare

Prelungirea cadrului temporar

Calendarul acțiunilor: Antitrust și concentrări economiceAjutoare de stat

Detalii

Data publicării

19 noiembrie 2021

Date de contact

Arianna PODESTA

E-mail

arianna.podesta@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 70 24

Giulia ASTUTI

E-mail

giulia.astuti@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 53 44

Maria TSONI

E-mail

maria.tsoni@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 299 05 26


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală