Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
20.05.2010 - Protecţia socială a lucrătorilor independenţi şi a soţi(i)lor
ED Targoviste

        Protecţia socială similară cu cea pentru angajaţi, inclusiv concediu minim de maternitate de 14 săptămâni sunt măsurile pe care Statele Membre trebuie să le aplice şi lucrătoarele independente şi soţiilor sau partenerelor de viaţă,  potrivit propunerii PE de actualizare a unei directive.  

        Deputaţii europeni au actualizat directiva privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă, conform propunerii deputatei Astrid Lulling (PPE, LU). Directiva se referă şi la soţii şi parteneri  de viaţă care, de obicei nu sunt angajaţi, dar îl asistă pe lucrătorul independent (acesta este cazul mai ales în domeniul agricol, IMM-uri sau profesii liberale).  Având în vedere vulnerabilitatea economică şi fizică a lucrătoarelor independente însărcinate şi a soţiilor însărcinate şi a partenerelor de viaţă însărcinate ale lucrătorilor independenţi, este necesar să li se acorde acestora dreptul la prestaţii de maternitate.  De asemenea, trebuie să li se acorde o alocaţie de maternitate suficientă care să le permită întreruperea activităţii profesionale din motive de graviditate sau maternitate pentru o perioadă de minim 14 săptămâni.  Dacă propunerea privind concediul de maternitate, ce va fi dezbătută  în viitorul apropiat, va modifica perioada de 14 săptămâni, directiva de faţă va fi actualizată în acest sens.

        Înlocuirea temporară. Acces la orice servicii existente care oferă înlocuiri temporare şi permit întreruperi ale activităţii profesionale din cauza gravidităţii sau a maternităţii poate fi considerat ca o alternativă la sau ca o parte din alocaţia de maternitate.

        Protecţie socială obligatorie sau voluntară. Soţiile/soţii sau partenerii de viaţă ai lucrătorilor independenţi care au acces la un sistem de protecţie socială, ar trebui să aibă la rândul lor dreptul de a beneficia de protecţie socială. Va fi la latitudinea Statelor Membre să decidă dacă plata pentru aderarea la sistemele de asigurare socială (care acoperă concediului de maternitate, boală, invaliditate şi bătrâneţe) trebuie să fie obligatorie pentru femeile care desfăşoară activităţi independente sau dacă acest sistem poate fi accesat în mod voluntar. Statele Membre trebuie să decidă dacă această protecţie socială poate fi proporţională cu participarea la activităţile lucrătorului independent şi/sau cu nivelul contribuţiei. Statele membre trebuie să asigure asigura că acele condiţii de constituire a unei societăţi între soţi sau parteneri de viaţă, nu sunt mai restrictive decât condiţiile de constituire a unei societăţi între alte persoane.

        Ce va urma? Propunerea Parlamentul, care va înlocui directiva 86/613/EEC privind egalitatea de tratament, va fi adoptată de Consiliu la 7 iunie. Statele membre vor avea 2 ani la dispoziţie pentru a transpune prevederile directivei în legislaţie naţională. Perioada poate fi prelungită la 4 ani dacă Statele Membre întâmpină dificultăţi în acordarea de drepturi sociale lucrătoarelor independente sau soţiilor lucrătorilor independenţi.

         Propunere de rezoluţie privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală