Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
08.03.2010 - Comisia Europeană îşi consolidează angajamentul faţă de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
ED Targoviste

        Înainte de Ziua internaţională a femeii, Comisia Europeană şi-a consolidat şi aprofundat angajamentul de a susţine egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi prin publicarea unei Carte a femeilor. Această declaraţie politică stabileşte cinci domenii-cheie de acţiune şi angajează Comisia să introducă egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în toate politicile sale pentru următorii cinci ani, luând în acelaşi timp măsuri specifice pentru promovarea acesteia (a se vedea, de asemenea, IP/10/236 şi MEMO/10/65).

         „Această cartă reprezintă angajamentul Comisiei de a face din egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi o realitate în UE. Inegalităţile cu care se confruntă în continuare femeile şi bărbaţii sunt larg răspândite, având repercusiuni grave asupra coeziunii economice şi sociale, dezvoltării durabile şi creşterii competitivităţii, cât şi asupra îmbătrânirii populaţiei Europei. Prin urmare, este important să includem un element puternic al egalităţii de şanse în cadrul viitoarei strategii „Europa 2020” pe care Comisia o va elabora în următorii cinci ani. Mai ales în perioade de criză, trebuie să integrăm egalitatea de şanse în toate politicile noastre, atât în beneficiul femeilor, cât şi al bărbaţilor”, a declarat preşedintele José Manuel Barroso.

        Carta prezintă o serie de angajamente pe baza principiilor convenite privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.  Scopul acesteia este de a promova:

-       egalitatea de şanse pe piaţa forţei de muncă şi o independenţă economică egală între femei şi bărbaţi, în special prin intermediul strategiei „Europa 2020”;
-       plata egală pentru muncă egală, precum şi muncă de valoare egală, prin colaborarea cu statele membre pentru a reduce în mod semnificativ diferenţele de remunerare între femei şi bărbaţi în următorii cinci ani; 
-       egalitatea în luarea deciziilor prin intermediul unor măsuri de stimulare ale UE;
-       demnitatea, integritatea şi eradicarea violenţei în relaţiile dintre femei şi bărbaţi prin intermediul unui cadru cuprinzător de politici; 
-       egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în afara UE prin abordarea acestei chestiuni în relaţiile externe şi cu organizaţiile internaţionale.

        Carta răspunde, în special, solicitării Parlamentului European privind intensificarea acţiunilor de combatere a violenţei.„Sunt deosebit de onorată să fiu responsabilă de punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător şi eficient de politici în vederea combaterii violenţei în relaţiile dintre femei şi bărbaţi. Aceasta constituie o încălcare a drepturilor fundamentale, în special a demnităţii umane, a dreptului la viaţă şi a dreptului la integritatea persoanei. Mă voi asigura că strategia va include măsuri ferme privind eradicarea mutilării genitale a femeilor”, a declarat Viviane Reding, comisarul pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie şi vicepreşedinte al Comisiei Europene.

        Un nou sondaj Eurobarometru privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, de asemenea lansat astăzi, arată că 62% dintre europeni consideră că inegalitatea între femei şi bărbaţi există în continuare în multe domenii ale societăţii. Sondajul arată de asemenea că principalele două priorităţi de acţiune ale europenilor în acest domeniu sunt combaterea violenţei împotriva femeilor şi eliminarea diferenţelor de remunerare între femei şi bărbaţi (respectiv 92% şi 82% dintre respondenţi consideră că aceste aspecte ar trebui să fie abordate de urgenţă).În plus, 61% consideră că deciziile luate la nivelul UE joacă un rol important în lupta împotriva inegalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

        Carta va fi urmată de o nouă strategie privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi care urmează să fie adoptată de Comisie la jumătatea anului 2010. Strategia va oferi un cadru coordonat de acţiune în toate politicile UE.

        Iniţiativa apare la 15 ani după Platforma de acţiune de la Beijing convenită în cadrul celei de a patra Conferinţe a Naţiunilor Unite privind femeile. Aceasta urmează unui angajament privind instituirea unei Carte a femeilor, făcut de preşedintele Barroso în discursul său către Parlamentul European, la 5 septembrie 2009.

Pagini Utile
  • Informaţii suplimentare pot fi consultate accesând rapoartele

IP/10/236 şi MEMO/10/65


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală