Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
03.06.2009 - Un „angajament comun pentru ocuparea forței de muncă”: Comisia inițiază o nouă strategie pentru contracararea impactului crizei asupra ocupării locurilor de muncă.
ED Targoviste

        Uniunea Europeană va aloca 19 miliarde de euro din cheltuielile planificate ale Fondului Social European pentru sprijinirea persoanelor afectate de criza economică. De asemenea, UE va aloca anticipat fondurile, iar cofinanțarea de către statele membre nu va fi necesară pentru perioada 2009-2010. Împreună cu Grupul Băncii Europene de Investiții și alți parteneri, se va stabili o nouă facilitate de împrumuturi UE pentru oferirea de microcredite pentru cei care ar avea în mod normal dificultăți de acces la fondurile necesare pentru înființarea unei afaceri sau a unei microîntreprinderi. „Angajamentul comun pentru ocuparea forței de muncă aduce în prim-plan priorități și acțiuni cheie pentru păstrarea locurilor de muncă și pentru a-i ajuta pe cei aflați în dificultate, netezind, în același timp, calea spre refacere. Obiectivul, pentru toți actorii relevanți, uniuni sindicale și organizații patronale, precum și pentru statele membre și UE, este de a colabora pentru a obține rezultate în îndeplinirea acestui angajament. Propunerile vor fi prezentate liderilor UE, care trebuie să își dea acordul, în cadrul Consiliului European din 18-19 iunie.

        „Europa a trecut imediat la acțiune pentru a răspunde crizei economice și financiare, inclusiv dimensiunii sociale a acesteia. Astăzi Comisia mai face un pas către angajament comun și acțiune coordonată din partea UE, a statelor membre și a partenerilor sociali pentru a salva și pentru a crea locuri de muncă,” a declarat președintele Barroso. „De exemplu, accelerăm punerea la dispoziție a unui sprijin UE în valoare de miliarde de euro pentru reorientare profesională prin intermediul Fondului Social European, care ajută deja peste 9 milioane de cetățeni în fiecare an să își găsească locuri de muncă. Împreună cu instituții financiare internaționale și, mai ales, împreună cu Grupul Băncii Europene de Investiții, vom crea o nouă facilitate de microcredit de 500 de milioane de euro pentru sprijinirea antreprenorilor. Iar la nivel național vrem să vedem că 5 milioane de tineri europeni au acces la stagii de ucenicie. Cer Consiliului European să aprobe acest plan ambițios.”

        „Această criză s-a declanșat în sectorul financiar, dar toată lumea îi simte acum efectele,” a remarcat Vladimir Špidla, comisar european pentru ocuparea forței de muncă. „Am colaborat strâns în ultimele luni cu guvernele naționale și cu organizațiile muncitorești și patronale pentru a găsi cele mai bune modalități de contracarare a efectelor sociale ale crizei. În mod special, trebuie să ne concentrăm asupra găsirii de locuri de muncă pentru tineri și nu trebuie să-i lăsăm să își rateze intrarea pe piața forței de muncă. „Angajamentul comun pentru ocuparea forței de muncă” este o agendă puternică, vizionară și coordonată de luptă împotriva șomajului, de impulsionare a creării de locuri de muncă și de netezire a căii spre o redresare durabilă.”

        Comisia aduce în prim-plan trei priorități cheie: menținerea angajaților la locurile de muncă, crearea de locuri de muncă și promovarea mobilității; îmbunătățirea nivelului de calificare și satisfacerea necesităților pieței forței de muncă; și acces sporit la locuri de muncă. Aceste priorități trebuie considerate complementare cu alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a face față crizei, inclusiv cu recentele propuneri cu privire la supravegherea financiară (a se vedea IP/09/836 ) și cu propunerea de a se îmbunătăți funcționarea în perioade de criză a Fondului european de ajustare la globalizare (a se vedea MEMO/09/221 ). Prioritățile sunt coerente și cu strategiile UE pe termen lung de reformare a piețelor forței de muncă, inclusiv cu Strategia de la Lisabona. Tinerii sunt vizați în mod special pentru a li se asigura posibilitățile de formare și de muncă necesare pentru a se asigura că nu ratează intrarea pe piața forței de muncă anul acesta din cauza crizei.

        Comisia propune o serie de acțiuni printre care:

  • accelerarea alocării, prin intermediul Fondului Social European , a 19 miliarde de euro din finanțarea planificată pentru a ajuta cetățenii să își păstreze locurile de muncă sau să își găsească noi locuri de muncă , prin îmbunătățirea nivelului de calificare, încurajarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea serviciilor publice de sprijin în găsirea unui loc de muncă. Pentru perioada 2009-2010, Comisia poate rambursa cheltuielile declarate ale statelor membre într-un procent de 100%. Aceasta înseamnă că nu este nevoie de cofinanțare națională în decursul acestei perioade, astfel că proiectele care ajută cetățenii pot fi puse în practică mai rapid;
  • realocarea a 100 de milioane de euro din bugetul actual al UE, sumă care – în combinație cu finanțarea din partea instituțiilor financiare internaționale, mai ales din partea Grupului Băncii Europene de Investiții – va asigura peste 500 de milioane de euro pentru crearea unei noi facilități UE pentru microcredite . Aceste microcredite vor sprijini pe cei care riscă să nu obțină fonduri pentru înființarea unei afaceri, de exemplu pe cei care și-au pierdut recent locul de muncă, și vor susține ocuparea locurilor de muncă în microîntreprinderile care se confruntă cu criza creditării;
  • un angajament de asigurare a cel puțin 5 milioane de stagii de ucenicie pe întreg teritoriul UE pentru tinerii confruntați cu șomajul; și stabilirea de obiective pentru asigurarea unor posibilități rapide de formare sau de muncă pentru tinerii șomeri;
  • Sprijin – inclusiv prin intermediul FSE – pentru sisteme de menținere a locurilor de muncă viabile prin intermediul activității cu program redus și formării ;
  • ajutor imediat pentru șomeri, pentru a se evita riscul șomajului pe termen lung și pierderea competențelor relevante , inclusiv propuneri pentru asigurarea imediată pentru fiecare șomer a unei posibilități de formare sau muncă: în termen de o lună pentru tinerii sub 20 de ani, în termen de 2 luni pentru cei sub 25 de ani și în termen de 3 luni pentru cei peste 25 de ani. FSE ar trebui să susțină atingerea acestor obiective de „nou început”;
  • ajutor pentru reinserția în câmpul muncii a celor mai dezavantajați , de exemplu prin intermediul scăderii costurilor nesalariale cu forța de muncă, prin măsuri de stimulare a recrutării, precum și prin promovarea oportunităților de muncă în care este necesar un nivel redus de calificare, în servicii casnice și de îngrijire.
  • un nou serviciu online „match and map” pentru a-i ajuta pe cei care caută să găsească locuri de muncă potrivite pentru competențele lor pe întreg teritoriul Europei prin intermediul portalului EURES pentru locuri de muncă europene, deja existent, și un angajament ca tinerii șomeri care caută un loc de muncă într-un alt stat membru să fie îndreptățiți să primească, timp de cel puțin șase luni, ajutoarele de șomaj la care ar fi avut dreptul în țara lor de reședință;
  • o orientare către îmbunătățirea nivelului de calificare și o mai bună satisfacere a necesităților pieței forței de muncă, prin intermediul unei analize realizate de Comisie, sector cu sector, a necesităților prezente și viitoare ale pieței forței de muncă din UE, inclusiv a necesităților de competențe ecologice;
  • un set de instrumente practice pentru a ajuta societățile, lucrătorii și reprezentanții acestora să gestioneze mai bine și să anticipeze restructurarea întreprinderilor;
  • un ghid al formării în mici întreprinderi pentru a ajuta IMM-urile să păstreze și să obțină competențele de care au nevoie.

        Comunicarea de astăzi este o concluzie a recentului Summit UE privind ocuparea forței de muncă din 7 mai (a se vedea IP/09/718 și MEMO/09/223 ). Propunerile înaintate de Comisie vor fi prezentate Consiliului European întrunit la 18-19 iunie, în cadrul căruia Comisia va invita șefii de state și de guvern să se alăture Angajamentului comun pentru ocuparea forței de muncă. Comisia va raporta asupra progreselor Angajamentului comun UE și asupra implicațiilor acestuia pentru Strategia de la Lisabona după 2010 în timp util pentru Consiliul European de primăvară din 2010.

A se vedea, de asemenea, MEMO/09/259

Pentru informații suplimentare:
        Un angajament comun pentru ocuparea locurilor de muncă (partea 1: Comunicarea Comisiei și partea 2: Anexe)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes
Site-ul web al președintelui Barroso dedicat crizei:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Site web dedicat urmărilor sociale ale crizei:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

Sursa: Rapid – Europa – Press Releases


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală