Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
17.03.2009 - Egalitate de şanse între femei şi bărbaţi
ED Targoviste
Introducere

        Egalitatea între femei și bărbați reprezintă un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene și o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. Deşi există încă o serie de inegalităţi, în ultimele decenii, UE a făcut progrese semnificative pentru ca femeile şi bărbaţii să beneficieze de şanse egale. Acest lucru se datorează, în primul rând, legislaţiei privind tratamentul egal, măsurilor destinate să integreze principiul egalităţii de şanse în toate politicile comunitare şi măsurilor specifice privind promovarea femeilor.

Legislație

        Numeroase acte legislative europene sunt dedicate egalităţii între femei şi bărbaţi. Este vorba, mai ales, de dispoziţii cuprinse în tratate şi de directive privind accesul la locurile de muncă, plata egală, protecţia maternităţii, concediul pentru creşterea copilului, securitatea socială şi regimurile profesionale de securitate socială, sarcina probei în cazuri de discriminare şi activităţile independente. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie reprezintă un alt element cheie.

Foaia de parcurs pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

        Foaia de parcurs pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi stabileşte priorităţile pentru perioada 2006-2010. Aceasta combină iniţiativele specifice şi integrarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în toate politicile şi activităţile UE.

Situaţia femeilor şi bărbaţilor în UE

        Care este situaţia în UE când vine vorba despre egalitatea între femei şi bărbaţi? Progresele realizate în acest domeniu sunt evaluate în fiecare an şi prezentate într-un raport privind egalitatea între femei şi bărbaţi. Iată câteva exemple:

  • Numărul femeilor încadrate în muncă este în creştere, dar rămâne inferior celui al bărbaţilor, chiar dacă majoritatea studenţilor şi absolvenţilor de universitate sunt femei.
  • Femeile continuă să câştige, în medie, cu 17.4% mai puţin decât bărbaţii pentru fiecare oră lucrată, iar această cifră se menţine la un nivel stabil.
  • Femeile sunt încă slab reprezentate în funcţii de decizie politică şi economică, deşi, în ultimul deceniu, a crescut numărul celor care ocupă astfel de posturi.  
  • Responsabilităţile familiale sunt încă inegal repartizate între femei şi bărbaţi.
  • Riscul sărăciei este mai mare în cazul femeilor decât în cel al bărbaţilor.
  • Femeile sunt principalele victime ale violenţei bazate pe criterii de sex. De asemenea, femeile şi fetele sunt mai vulnerabile la traficul de fiinţe umane.
Finanțare comunitară

        PROGRESS (2007-2013) este un program financiar menit să sprijine promovarea şi integrarea eficientă a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în toate politicile UE. Fondul social european este o altă modalitate de promovare a principiului amintit. 

Institutul european pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

        Institutul european pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi îşi propune să ofere expertiză, să difuzeze informaţii şi să sensibilizeze cetăţenii faţă de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Reţeaua pentru promovarea femeilor în funcţii de conducere

        În iunie 2008, a fost lansată Reţeaua europeană pentru promovarea femeilor în funcţii de conducere în politică şi economie. Reţeaua constituie o platformă la nivel european destinată schimbului de bune practici şi de strategii de succes menite să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în posturi de conducere.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală