Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
11.02.2019 - Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă: Comisia salută noul acord provizoriu
ED Targoviste

Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei referitoare la o nouă directivă care va crea condiții de muncă mai transparente și mai previzibile, în special pentru lucrătorii cu contracte de muncă atipice. Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă a salutat încheierea acordului prin următoarea declarație:

„În urma inițiativei noastre de a garanta condiții de muncă transparente și previzibile, vor fi protejați mai mulți lucrători în toată Europa, în special un număr din ce în ce mai mare de persoane active în noi forme de muncă, cum ar fi locurile de muncă cu program flexibil și cu contracte la cerere, precum și lucrătorii casnici.

Toți angajații – indiferent de durata contratului și de numărul de ore de lucru – vor ști din prima zi de lucru care sunt drepturile și obligațiile lor. Lucrătorii vor avea dreptul de a ajunge la un acord cu angajatorul cu privire la perioada în care se află la dispoziție, precum și cu privire la preavizul pe care trebuie să îl primească. Lucrătorii la cerere nu mai pot fi concediați dacă refuză să lucreze atunci când primesc un preaviz foarte scurt. Angajatorii nu mai pot interzice lucrătorilor cu contract de muncă de zero ore să accepte un al doilea loc de muncă de la un alt angajator.

Aș dori să mulțumesc raportorului Enrique Calvet Chambon și raportorilor alternativi care au negociat în numele Parlamentului European, precum și Președinției române a Consiliului. Acordul ar trebui să fie confirmat cât de curând. El va avea un efect pozitiv, concret și tangibil asupra a aproximativ 200 de milioane de lucrători din întreaga UE. Acest acord contribuie la realizarea Europei sociale.”

Etapele următoare

În continuare, acest acord provizoriu trebuie să fie adoptat în mod oficial atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu.

Context

Propunerea de directivă a Comisiei privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă reprezintă o actualizare a așa-numitei „Directive privind declarația scrisă”. Această directivă datează din 1991, însă de atunci sectorul ocupării forței de muncă a evoluat în mod semnificativ. Schimbările demografice au condus la o mai mare diversitate a populației active, digitalizarea a facilitat crearea de noi forme de muncă și au apărut relații de muncă noi și mai flexibile. În ultimii ani, unul din patru contracte de muncă au vizat forme atipice de muncă, adică toate locurile de muncă care nu sunt cu normă întreagă și cu durată nedeterminată, de la „clasica” muncă cu fracțiune de normă până la munca la cerere, fără un program de lucru garantat.

În efortul său de consolidare a dimensiunii sociale a Europei și în contextul punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, Comisia a propus inițiativa privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în decembrie 2017. Scopul său este de a completa și a moderniza obligațiile existente în materie de informare a tuturor lucrătorilor cu privire la condițiile lor de lucru. De asemenea, propunerea intenționează să creeze noi standarde minime pentru a asigura faptul că toți lucrătorii, inclusiv cei cu contracte de muncă atipice, beneficiază de o previzibilitate și de o claritate mai mare în ceea ce privește condițiile lor de muncă. 

Pentru informații suplimentare

Fișă informativă: Către condiții de muncă transparente și previzibile

Comunicat de presă: Comisia propune îmbunătățirea transparenței și a previzibilității condițiilor de muncă

Fișă informativă: Prioritățile sociale ale Comisiei Juncker

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală