Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
10.06.2010 - Educaţia formală, într-o nouă formulă
ED Targoviste

        Comisia Europeană doreşte să amelioreze sistemul de educaţie şi formare profesională.
Miercuri, 9 iunie, Comisia Europeană a prezentat un plan destinat să atragă mai mulţi studenţi în sistemul european de educaţie profesională şi să sporească calitatea sa pedagogică.

        Acest plan urmează să fie discutat de miniştrii europeni în luna decembrie, când aceştia îi vor întâlni pe reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor pentru a stabili o nouă strategie privind educaţia profesională pe următorii 10 ani.
        Propunerile se bazează pe noua strategie a UE privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă pentru următorii zece ani, Europa 2020. Unul din principalele obiective ale acesteia este creşterea calităţii educaţiei pentru a satisface cererea de noi competenţe şi calificări.

        Deşi piaţa europeană a locurilor de muncă se adaptează rapid la noul context mondial (globalizare, evoluţia tehnologică, schimbările climatice, supraexploatarea resurselor), Europa reuşeşte cu greu să ţină pasul - în mare parte deoarece mulţi lucrători nu dispun de cunoştinţele necesare.

        În prezent, chiar şi pentru posturi de bază este nevoie de cunoştinţe vaste. Aproximativ o treime din populaţia europeană de vârstă activă (25-64 de ani) dispune prea puţin sau aproape deloc de calificări obţinute prin sistemul formal, depăşind cu mult SUA, Canada, Japonia şi Coreea de Sud.

        Reprezentanţii patronatelor europene se plâng de mult timp de incapacitatea de a găsi lucrători calificaţi. În ciuda creşterii ratei şomajului în timpul recesiunii, încă persistă lipsa de mână de lucru calificată. Criza economică a accentuat nevoia de lucrători calificaţi. Pe de altă parte, noile cerinţe legate de creşterea productivităţii pentru a putea face faţă creşterii numărului pensionarilor complică şi mai mult lucrurile.

        Comisarul pentru educaţie, Androulla Vassiliou, a declarat că este necesar ca Europa să "transforme imaginea" educaţiei profesionale şi să o adapteze la "realitatea zilelor noastre".

        Planul Comisiei propune mijloace prin care să li se ofere cetăţenilor oportunitatea de a asimila cunoştinţe noi în orice etapă a vieţii şi de a dobândi experienţă peste hotare în cadrul programelor de formare profesională. Sunt propuse măsuri care să încurajeze creativitatea şi spiritul antreprenorial şi care se adresează şi celor care au abandonat prematur şcoala, şomerilor, lucrătorilor imigranţi şi persoanelor handicapate.

        Educaţia profesională pune accentul pe cunoştinţele tehnice sau practice, mai degrabă decât pe cunoştinţele teoretice. Se adresează celor care preferă să înveţe o meserie, mai degrabă decât celor care doresc să urmeze cursuri universitare.

        Ţările UE au sisteme de educaţie profesională diferite. Numărul celor înscrişi în acest sistem variază mult de la o ţară la alta, însă, în medie, rata de participare din statele membre este cu mult mai mare decât cea înregistrată în celelalte ţări dezvoltate.
Detalii despre educaţia şi formarea profesională


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală