Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
29.01.2010 - UE şi NATO colaborează pentru ca femeile să devină actori ai păcii şi securităţii
ED Targoviste

        Vicepreşedinta Margot Wallström şi secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, au prezidat astăzi la sediul Comisiei Europene o conferinţă la nivel înalt privind femeile, pacea şi securitatea.La conferinţă au participat prim-vicepreşedinta spaniolă Maria Teresa Fernández de la Vega şi fostul secretar de stat al SUA, Madeleine Albright, alături de reprezentanţi ai societăţii civile, oficialităţi militare, responsabili politici la nivel înalt şi martori. Participanţii au ajuns la concluzia că toate operaţiunile aflate sub comanda UE sau NATO trebuie să respecte rezoluţiile ONU privind femeile, pacea şi securitatea şi trebuie susţinute prin formare, educaţie şi mecanisme de monitorizare şi evaluare adecvate.

       „Salut din toată inima îmbunătăţirea cooperării cu NATO în domeniul femeilor, păcii şi securităţii, precum şi angajamentul nostru comun de a face presiuni pentru punerea în aplicare a legislaţiei internaţionale existente. Numai prin colaborare – internaţională, regională şi cu societatea civilă – vom fi capabili să combatem marginalizarea femeilor, care reprezintă o ameninţare reală la adresa securităţii mondiale”, a declarat Catherine Ashton, Înalt Reprezentant al UE şi vicepreşedintă a Comisiei Europene.

        „Am ajuns să îmi dau seama că securitatea femeilor reprezintă cel mai bun indicator pentru securitatea unei naţiuni. Dacă nu sporim drepturile şi responsabilităţile femeilor la nivel mondial, obiectivele noastre de politică externă vor rămâne de neatins, iar cele pe care reuşim să le atingem se vor dovedi a fi lipsite de durabilitate. Dispoziţiile ONU ne asigură un cadru juridic puternic pentru abordarea violenţei îndreptate împotriva femeilor. A venit vremea să transformăm vorbele în fapte”, a declarat Margot Wallström, vicepreşedintă a Comisiei Europene.

        După cum a subliniat Maria Teresa Fernández de la Vega, prim-vicepreşedinta guvernului Spaniei, „în zonele de conflict, multe lupte se poartă fără arme. Femeile se află adesea în linia întâi a acestor lupte pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente pentru gospodării şi comunităţi. Unul dintre obiectivele preşedinţiei spaniole a UE este promovarea rolului femeilor în dezvoltarea durabilă şi în consolidarea păcii.”

        Conform secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, „trebuie să susţinem femeile şi să înfruntăm victimizarea dacă vrem să răspundem cu succes la provocările de securitate ale secolului 21. Aceasta nu este doar o misiune pentru NATO, ci o provocare la care Alianţa, Uniunea Europeană şi actorii societăţii civile trebuie să răspundă împreună. Mă simt încurajat de abordarea comună la care am asistat astăzi”.  

      Conferinţa, organizată împreună cu Agenda pentru securitate şi apărare, reprezintă un eveniment de sensibilizare înaintea celei de-a zecea aniversări a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea şi securitatea şi a atras aproape 500 de participanţi. A avut loc un schimb de opinii între personalităţile prezente la dezbatere şi participanţi din sală în legătură cu modalităţile de a se pune capăt impunităţii, de a se conferi femeilor drepturile care li se cuvin şi de a se pune în aplicare legislaţia existentă. Personalităţile prezente la dezbatere au fost de acord că actorii internaţionali, precum NATO, UE şi ONU joacă un rol important în integrarea deplină în acţiunile lor a perspectivelor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

        În vederea conferinţei ministeriale ONU de revizuire privind femeile, pacea şi securitatea, din luna octombrie 2010, conferinţa a concluzionat că este nevoie de eforturi mai susţinute din partea comunităţii internaţionale pentru asigurarea punerii în aplicare depline a Rezoluţiei ONU 1325 şi a legislaţiei ulterioare. Aceasta înseamnă înteţirea eforturilor de protejare a femeilor în zone de conflict şi de întărire a rolului femeilor în operaţiuni de menţinere a păcii şi procese de consolidare a păcii prin îmbunătăţirea reprezentării femeilor în posturi administrative importante, prin consolidarea utilizării de consultanţi privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul misiunilor şi operaţiunilor şi prin susţinerea activităţilor societăţii civile în aceste domenii.

Concluziile conferinţei
http://www.securitydefenceagenda.org


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală