Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
05.07.2009 - Locuri de muncă
ED Targoviste

       Vă preocupă ce impact ar putea avea globalizarea şi schimbările economice  asupra locului de muncă şi familiei dumneavoastră? Aveţi întrebări referitoare la implicaţiile pe care imigrarea din alte ţări, din interiorul sau din afara Uniunii Europene, le-ar putea avea asupra pieţei muncii?

 
       Dacă doriţi să vă stabiliţi într-o altă ţară a UE din motive profesionale, probabil că veţi avea nevoie de informaţii despre oportunităţile de angajare, condiţiile de muncă, recunoaşterea calificărilor şi despre drepturile de securitate socială de care puteţi beneficia. 

       Găsirea unui loc de muncă poate fi problematică în special pentru lucrătorii în etate, tineri, persoane cu dizabilităţi şi minorităţi etnice. Femeile sunt suprareprezentate în domenii mai prost remunerate şi mai nesigure.  

       Uniunea Europeană depune eforturi pentru a crea mai multe locuri de muncă, în special prin intermediul strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă. Comisia Europeană încurajează acţiunile comune întreprinse de guvernele naţionale, cu participarea organizaţiilor sindicale şi patronale, a autorităţilor locale şi a altor parteneri. 

Comitetul pentru ocuparea forţei de muncă joacă un rol important în dezvoltarea şi implementarea strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă.

       De asemenea, Uniunea oferă asistenţă financiară pentru acţiunile din acest domeniu, prin intermediul Fondului Social European şi programului PROGRESS.

Mai multe informații la:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=81


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală