Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
13.07.2009 - Cum să transformăm „dividendul digital” în avantaje pentru consumatori şi într-o creştere economică de până la 50 de miliarde de euro pentru Europa?
ED Targoviste

        Prin trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală, în Europa se vor elibera frecvenţe radio care vor putea fi utilizate de noi servicii.Uniunea Europeană ocupă o poziţie favorabilă care îi permite să profite de acest „dividend digital”:Germania, Finlanda, Luxemburg, Suedia, Ţările de Jos, Belgia (Flandra) şi regiuni extinse din Austria au pus capăt deja transmisiilor TV analogice terestre, iar alte ţări din UE vor face acest lucru până în 2012 (IP/09/266). La 12 iunie, şi Statele Unite ale Americii au trecut la transmisiile TV digitale. Obiectivul de a exploata întregul potenţial al trecerii la televiziunea digitală se numără printre priorităţile agendei politicii europene în domeniul telecomunicaţiilor, deoarece spectrul radio devenit recent disponibil poate îmbunătăţi modul în care comunicăm şi accesăm conţinutul audiovizual. Folosit eficient, acesta va produce, de asemenea, economii de scară şi va ameliora competitivitatea Uniunii Europene, stimulând inovaţia în ceea ce priveşte echipamentele şi serviciile pe suport radio şi facilitând accesul la serviciile mobile de bandă largă. Comisia a lansat astăzi o consultare cu scopul de a stabili cum se poate conlucra mai bine la nivelul UE pentru a fructifica în mod optim această oportunitate unică. Consultarea se va desfăşura până la data de 4 septembrie 2009.

        „Dividendul digital apare într-un moment critic în care dorim să conectăm toate colţurile Europei la banda largă de mare viteză, să asigurăm o transmisie de înaltă calitate şi să extindem gama serviciilor pe suport radio disponibile în viitor pentru consumatori”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru societate informaţională şi media.„Europa va îndeplini toate aceste deziderate numai dacă va adopta o abordare coordonată, utilizând spectrul radio în cel mai eficient mod.În funcţie de alegerile pe care le facem, impactul posibil al dividendului digital poate creşte cu miliarde de euro.Înainte de a ne finaliza propunerile, vrem să înţelegem mai bine părerea publicului, a societăţilor de radiodifuziune, a operatorilor de telefonie mobilă şi a altor participanţi la piaţă despre aceste opţiuni .”

        Spectrul radio eliberat poate transmite date pe distanţe mari şi dincolo de graniţe, astfel încât deciziile pe care un stat membru le ia în legătură cu el au efecte asupra unor regiuni aflate chiar şi la câteva sute de kilometri depărtare. În lipsa coordonării, această resursă preţioasă nu poate fi utilizată cu maximă eficienţă, iar anumite servicii ar putea să nu fie disponibile în unele părţi ale Europei sau în regiuni ale anumitor ţări.

        Majoritatea utilizatorilor potenţiali ai dividendului digital sunt servicii de larg consum, atât servicii de televiziune, cât şi servicii mobile de bandă largă.Garantarea posibilităţii ca un echipament să opereze pe aceleaşi frecvenţe pe tot teritoriul UE poate prezenta avantaje economice enorme. Acest fapt va crea economii de scară semnificative pentru fabricanţii de echipamente şi va duce la scăderea preţurilor, ceea ce, la rândul său, va stimula şi mai mult cererea consumatorilor şi va face şi mai accesibile aceste servicii.

        O coordonare europeană corespunzătoare ar creşte impactul economic potenţial al dividendului digital cu o sumă suplimentară cuprinsă între 20 şi 50 de miliarde de euro de acum şi până în 2015. Pe termen lung, s-ar putea realiza un profit suplimentar de 30 de miliarde de euro după anul 2015 prin continuarea coordonării la nivelul UE.

        Dat fiind că, până în 2012, televiziunea digitală va înlocui integral transmisiile analogice şi că mai multe state membre doresc să folosească rapid potenţialul soluţiilor pe suport radio pentru a obţine acces complet la banda largă, ţările UE trebuie să cadă de urgenţă de acord asupra unei abordări comune. Comisia propune adoptarea unei „foi de parcurs” a UE, şi anume un set de acţiuni comune, coordonate, prezentate în consultarea de astăzi. Pentru a asigura autorităţilor de reglementare şi sectorului un mediu de reglementare clar şi previzibil care să permită utilizarea optimă a dividendului digital, Comisia are, de asemenea, în vedere un plan de armonizare a benzii de 800 MHz, potrivit, în special, pentru noile generaţii de servicii mobile  de bandă largă.
        Foaia de parcurs a UE ar evidenţia avantajele coordonării în ceea ce priveşte spectrul, oferind, în acelaşi timp, statelor membre flexibilitatea de a aborda specificităţile locale şi naţionale, de exemplu în privinţa transmisiilor. Foaia de parcurs va creşte şi disponibilitatea generală a spectrului radio peste nivelul pe care l-ar putea atinge statele membre separat şi va permite furnizarea unor servicii mai accesibile şi mai interoperabile.

Comisia va prezenta o propunere finală în cel mai scurt timp posibil, după încheierea acestei consultări publice.

Context

        Televiziunea analogică a ocupat un segment extins din spectrul radio, însă, întrucât televiziunea digitală îl utilizează în mod mai eficient, o parte din spectru devine acum disponibilă pentru alte utilizări. „Dividendul digital” creat prin trecerea la televiziunea digitală este foarte interesant, deoarece semnalele din acest segment sunt transmise foarte departe, iar echipamentul poate fi folosit cu uşurinţă în interior.Drept urmare, pe lângă societăţile de televiziune, există mulţi candidaţi potenţiali care ar dori să aibă acces la această parte din spectrul radio.

        În noiembrie 2007, Comisia a emis o Comunicare în care se sublinia nevoia de a realiza o coordonare europeană adecvată în ceea ce priveşte spectrul, precum şi abordările posibile în acest sens. Consultarea de astăzi este principala acţiune subsecventă şi vine în urma unor discuţii cu autorităţile de reglementare şi cu părţile interesate de la nivel naţional şi a unui studiu socioeconomic în desfăşurare care analizează posibilul efect al diverselor scenarii de utilizare a dividendului digital.

        Consultarea pe tema dividendului digital lansată astăzi:
http://ec.europa.eu/information_society/
Detalii privind studiul în curs de desfăşurare realizat de Analysys Mason, DotEcon şi Hogan & Hartson privind „Utilizarea dividendului digital” (Exploiting the Digital Dividend), care va fi publicat în septembrie:
http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study
Informaţii din partea statelor membre referitoare la planurile de trecere la televiziunea digitală:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/
Comunicarea Comisiei pe tema dividendului digital:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0700:FIN:RO:HTML
Comunicarea Comisiei privind accelerarea trecerii de la transmisiile analogice la cele digitale:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0204:EN:NOT

SPEECH/09/336


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală