Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
14.01.2010 - Accesul la finanţare
ED Targoviste

Prezentare generală

        Sprijinul financiar comunitar acordat întreprinderilor mici este de două tipuri: direct şi indirect. Sprijinul indirect presupune îmbunătăţirea accesului la investiţiile de afaceri şi la capitalul circulant, iar cel direct constă, în principal, în cofinanţarea unor proiecte.
Sprijin indirect

        Acest tip de sprijin este furnizat cu ajutorul intermediarilor, care combină finanţarea din partea UE cu propriile produse şi servicii. Deşi nu este acordat direct companiilor, le permite micilor întreprinderi să-şi finanţeze investiţiile. Printre tipurile de sprijin indirect se numără sistemul de garantare a depozitelor, furnizarea de capital şi finanţarea de tip mezanin.

        Sprijinul indirect este acordat prin Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (PCI) şi în special prin Programul pentru inovare si spirit antreprenorial (EIP).

        PCI este gestionat de către Fondul European de Investiţii, în numele Comisiei Europene, care colaborează în mod direct cu intermediari financiari precum fondurile de garantare, fondurile de capital de risc şi finanţatorii specializaţi pe finanţarea de tip mezanin. Aceste organisme trebuie să demonstreze că îşi asumă riscuri suplimentare faţă de practicile lor obişnuite.
În perioada 2007-2013, peste 1 miliard de euro vor fi injectaţi în piaţa comunitară prin intermediarii financiari. Se preconizează că circa 500 000 de întreprinderi vor beneficia astfel de programul PCI.

Sprijin direct

        Firmele pot solicita sprijin direct, în general sub formă de subvenţii care acoperă o parte din costurile unui proiect, apelând la un ghişeu unic.

        Companiile pot solicita subvenţii răspunzând unui apel pentru propuneri. În urma evaluării proiectelor, câştigătorii primesc finanţare.

Finanţarea acordată ca sprijin direct provine din programe ale UE precum:

Cercetare şi dezvoltare: Al şaptelea program-cadru (PC7)

        Acest program unic este gestionat de Comisia Europeană şi acoperă toate finanţările acordate de către Uniune proiectelor legate de cercetare.

        Pentru perioada 2007-2013 sunt disponibile fonduri în valoare de aproximativ 50 de miliarde de euro. Se preconizează că 15% dintre acestea vor reveni întreprinderilor mici.

  • Al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare

Educaţie şi formare: Programul de învăţare de-a lungul vieţii

        Beneficiind de un buget de aproape 7 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, programul de învăţare de-a lungul vieţii finanţează proiecte de învăţare atât la locul de muncă (de exemplu, programul Leonardo da Vinci) cât şi din afara acestuia, în toate etapele vieţii.
        Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură gestionează acţiunea centralizată din cadrul programului, în timp ce acţiunea descentralizată intră în aria de competenţă a agenţiilor naţionale.

  • Programul de învăţare de-a lungul vieţii

Mediul: LIFE+

        Beneficiind de un buget de 2,1 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, LIFE+ acordă sprijin specific proiectelor de protecţie a mediului şi de conservare a naturii. Programul este gestionat de Comisia Europeană.

  • LIFE+

Energia: Energie inteligentă pentru Europa

        Acest program finanţează proiectele de îmbunătăţire a pieţei europene a energiei, având ca obiectiv economisirea energiei şi promovarea surselor de energie regenerabilă. Parte a PCI (2007-2013), programul beneficiază de un buget de 730 milioane de euro.
Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare gestionează proiectele şi evenimentele acoperite de programul Energie.

  • Programul Energie inteligentă pentru Europa


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală