Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
21.02.2024 - Regulamentul privind serviciile digitale începe să se aplice tuturor platformelor online din UE
ED Targoviste

Regulamentul privind serviciile digitale începe să se aplice tuturor platformelor online din UE.

 

La data de 17 februarie, Regulamentul privind serviciile digitale - cadrul de reglementare de referință al UE menit să sporească siguranța, caracterul echitabil și transparența mediului online - începe să se aplice tuturor intermediarilor online din UE.

Regulamentul privind serviciile digitale asigură o mai bună protecție a utilizatorilor din UE împotriva bunurilor și a conținutului ilegale și respectarea drepturilor acestora pe platformele online la care se conectează împreună cu alți utilizatori și unde fac schimb de informații sau cumpără produse.

Noi responsabilități pentru platforme și consolidarea capacității de acțiune a utilizatorilor

Toate platformele online care au utilizatori în UE, cu excepția întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor cu mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 de milioane EUR, trebuie să pună în practică măsuri pentru:

·       a combate conținutul, bunurile și serviciile ilegale: platformele online trebuie să le ofere utilizatorilor mijloacele necesare pentru semnalarea conținutului ilegal, inclusiv a bunurilor și serviciilor ilegale. Mai mult, platformele online vor trebui să coopereze cu „notificatorii de încredere” - entități specializate ale căror notificări vor trebui să beneficieze de prioritate din partea platformelor;

·       a proteja minorii: inclusiv prin interzicerea totală a direcționării către minori a anunțurilor publicitare bazate pe crearea de profiluri sau pe datele cu caracter personal ale acestora;

·       a le oferi utilizatorilor informații cu privire la comunicările cu caracter publicitar pe care le văd - de exemplu, cu privire la motivele pentru care le sunt prezentate aceste anunțuri publicitare și la cine a plătit pentru publicitate;

·       a interzice publicitatea direcționată către utilizatori pe baza unor date sensibile, precum convingerile politice sau religioase, preferințele sexuale etc.;

·       a furniza expuneri de motive unui utilizator afectat de o decizie de moderare a conținutului, de exemplu, eliminarea conținutului, suspendarea contului etc. și a încărca expunerea de motive în baza de date privind transparența a Regulamentului privind serviciile digitale;

·       a le oferi utilizatorilor acces la un mecanism de soluționare a plângerilor pentru a contesta deciziile de moderare a conținutului;

·       a publica un raport privind procesele lor de moderare a conținutului cel puțin o dată pe an;

·       a pune la dispoziția utilizatorului condiții generale de utilizare clare și a include principalii parametri pe baza cărora funcționează sistemele lor de recomandare a conținutului;

·       a desemna un punct de contact pentru autorități, precum și pentru utilizatori.

Pe lângă platformele online, Regulamentul privind serviciile digitale se aplică și serviciilor de găzduire (cum ar fi serviciile de cloud sau sistemele de nume de domenii, serviciile active în fundal care conectează utilizatorii la adresele site-urilor web solicitate), precum și intermediarilor online (de exemplu, furnizorii de servicii de internet sau de domeniu). În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, serviciile de găzduire și intermediarii online trebuie să respecte un subset de obligații.

De la sfârșitul lunii august 2023, Regulamentul privind serviciile digitale s-a aplicat deja celor 19 platforme online foarte mari și motoare de căutare online foarte mari desemnate în aprilie 2023 (care au peste 45 de milioane de utilizatori lunari în medie). Alte trei platforme desemnate drept platforme online foarte mari în decembrie 2023 mai au timp până la sfârșitul lunii aprilie pentru a se conforma celor mai stricte obligații prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale. Totuși, încă de mâine, ele vor trebui să îndeplinească obligațiile generale prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale.

Coordonatorii serviciilor digitale din statele membre

Platformele care nu sunt desemnate drept platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari vor fi supravegheate la nivelul statelor membre de către o autoritate independentă de reglementare care acționează în calitate de coordonator național al serviciilor digitale. Coordonatorii serviciilor digitale vor avea responsabilitatea de a se asigura că aceste platforme respectă normele. Aceștia vor supraveghea și vor asigura respectarea Regulamentului privind serviciile digitale în ceea ce privește platformele stabilite pe teritoriul lor.

În practică, coordonatorii serviciilor digitale:

·       vor fi primul punct de contact pentru plângerile din partea utilizatorilor cu privire la încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale de către orice platformă, inclusiv de către platforme online foarte mari și motoare de căutare online foarte mari. Dacă este cazul, coordonatorul serviciilor digitale va transmite plângerea coordonatorului serviciilor digitale din statul membru de stabilire al platformei, alături de un aviz, dacă este oportun;

·       vor certifica mecanismele extrajudiciare existente de exercitare a unei căi de atac prin intermediul cărora utilizatorii pot să adreseze plângeri și să conteste deciziile de moderare a conținutului;

·       vor evalua solicitările și vor acorda statutul de notificator de încredere candidaților potriviți sau entităților independente care au demonstrat că dețin cunoștințe de specialitate în detectarea, identificarea și notificarea conținutului ilegal online;

·       vor trata cererile depuse de cercetători pentru a obține acces la datele platformelor online foarte mari și ale motoarelor de căutare online foarte mari pentru activități de cercetare specifice. Coordonatorii serviciilor digitale vor verifica cercetătorii și vor solicita acces la date în numele lor;

·       vor dispune de competențe solide de investigare și de aplicare a legii, pentru a asigura respectarea Regulamentului privind serviciile digitale de către furnizorii stabiliți pe teritoriul lor. Coordonatorii serviciilor digitale vor putea dispune efectuarea de inspecții în urma unei presupuse încălcări a Regulamentului privind serviciile digitale, vor putea aplica amenzi platformelor online care nu respectă Regulamentul privind serviciile digitale și vor putea impune măsuri provizorii în cazul unor prejudicii grave aduse sferei publice.

Comitetul european pentru servicii digitale

Coordonatorii serviciilor digitale și Comisia vor constitui un grup consultativ independent, Comitetul european pentru servicii digitale, pentru a se asigura că Regulamentul privind serviciile digitale este aplicat în mod consecvent și că utilizatorii din întreaga UE beneficiază de aceleași drepturi, indiferent de locul în care sunt stabilite platformele online.

Comitetul va fi consultat cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind serviciile digitale, va furniza consiliere cu privire la problemele care apar în legătură cu Regulamentul privind serviciile digitale și poate contribui la orientări și analize. Acesta va contribui și la supravegherea platformelor online foarte mari și a motoarelor de căutare online foarte mari și va publica rapoarte anuale cu privire la riscurile sistemice importante și la cele mai bune practici de atenuare a acestora.

Prima reuniune a Centrului de schimb de informații va avea loc la 19 februarie 2024.

Etapele următoare

În martie 2024, Comisia intenționează să adopte orientări privind măsurile de atenuare a riscurilor pentru procesele electorale. În cursul lunii aprilie se prevede că va avea loc o consultare publică cu privire la actul delegat privind accesul la date, care urmează să fie adoptat până în iulie și să intre în vigoare în octombrie 2024. În cursul lunii mai, Comisia intenționează să adopte un act de punere în aplicare privind modelele pentru rapoartele privind transparența. În anexă se găsesc informații mai detaliate privind calendarul provizoriu.

Informații suplimentare

Regulamentul privind serviciile digitale – pagina tematică dedicată acestei politici

Regulamentul privind serviciile digitale – Notă de informare constând în întrebări și răspunsuri

Regulamentul privind serviciile digitale – pagina de date

Detalii

Data publicării

16 februarie 2024

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume

Johannes BAHRKE

E-mail

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Thomas Regnier

Nume

Thomas Regnier

E-mail

thomas.regnier@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 9 1099


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală