Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
16.12.2009 - Revigorarea pieței muncii afectate de criză
ED Targoviste

        Măsurile de luptă împotriva crizei și sprijinul financiar din partea UE au contribuit la stoparea impactului negativ al recesiunii asupra pieței muncii din UE în 2009, indică un raport al Comisiei Europene dat publicității pe 15 decembrie. Aceste măsuri trebuie însă să fie conforme cu reformele pe termen lung privind ocuparea forței de muncă pentru a pregăti o ieșire reușită din criză. Miniștrii însărcinați cu ocuparea forței de muncă și afaceri sociale vor discuta, în cadrul reuniunii Consiliului din martie 2010, proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă care va contribui la noua strategie a UE din 2020 pentru creștere și locuri de muncă. Strategia urmează să fie adoptată de liderii UE în primăvara lui 2010.

        „Măsurile și sprijinul coordonate la nivelul UE și al statelor membre au contribuit în mod semnificativ la stabilizarea economiilor și la stoparea creșterii șomajului în 2009. În momentul de față, trebuie însă să evităm pierderea altor locuri de muncă și să le recreăm pe acelea care au dispărut din cauza crizei” a declarat José Manuel Barroso, președintele Comisiei. „Trebuie să ne îndreptăm privirile către viitor și să ducem mai departe demersul nostru coordonat pentru a asigura, pe termen lung, locuri de muncă și o creștere durabile. Prin strategia viitoare UE 2020, vom restabili starea economiei pieței sociale și vom orienta Uniunea Europeană către o economie mai puternică, mai ecologică și mai integratoare.”

        Vladimír Špidla , comisarul european pentru ocuparea forței de muncă a adăugat: „În acest moment, provocarea principală pentru politicile UE de ocupare a forței de muncă este găsirea echilibrului între măsurile pe termen scurt și reformele pe termen lung. Va trebui să consolidăm și să reorientăm măsurile noastre de luptă împotriva crizei și, în final, să le eliminăm treptat, pentru a îmbunătăți flexibilitatea și securitatea piețelor muncii din UE și pentru a spori capacitatea de redresare a economiei în cazul unor recesiuni viitoare.”

        Proiectul de raport al Comisiei privind ocuparea forței de muncă analizează acțiunile întreprinse pe cuprinsul UE pentru a păstra locurile de muncă și pentru a veni în ajutorul persoanelor care se confruntă cu probleme și prezintă provocările care rămân de înfruntat. În urma deteriorării acute a pieței muncii în 2009 cauzată de recesiunea economică, previziunile indică în continuare o creștere a șomajului în anul viitor în toate țările UE, însă într-un ritm mai lent. Deși pentru următorii doi ani se preconizează o redresare graduală a economiei, va fi necesară o perioadă mai îndelungată ca piața muncii să răspundă la aceasta. Unele grupuri au fost afectate în foarte mare măsură, printre care se numără: tinerii, migranții și lucrătorii cu nivel scăzut de calificare.

        Statele membre și-au consolidat în mod semnificativ politicile sociale și în materie de ocupare a forței de muncă, în linie cu cele trei priorități ale strategiei UE privind ocuparea forței de muncă, pentru a da un stimul imediat economiei și pentru a proteja grupurile vulnerabile de impactul crizei. În numeroase țări, serviciile publice de ocupare a forței de muncă au fost consolidate pentru a face față nivelului ridicat de șomaj, iar sprijinul financiar din partea UE, acordat prin intermediul Fondului social european și al Fondului european pentru globalizare, a contribuit substanțial la finanțarea de către statele membre a acțiunilor împotriva crizei.

        Sistemele de protecție socială și-au dovedit eficacitatea: stabilizatorii automați au atenuat impactul social imediat al recesiunii, însă în măsuri diferite la nivelul UE. Capacitatea statelor membre de a întâmpina cererea crescândă în materie de securitate socială variază considerabil, ceea ce evidențiază nevoia de politici puternice pentru integrarea șomerilor în câmpul muncii.

Acțiuni viitoare

        În momentul de față, provocarea principală care revine UE și statelor membre este stabilirea unui cadru potrivit pentru o redresare durabilă a pieței muncii. Elementele principale pentru stimularea creării de noi locuri de muncă mai bune sunt, pe de o parte, strategiile de ieșire reușite care pregătesc atât indivizii, cât și societățile să facă față provocărilor de natură structurală și, pe de altă parte, politicile publice eficiente care să modernizeze piața muncii.

        Raportul prezentat de Comisie va fi discutat de miniștrii UE însărcinați cu ocuparea forței de muncă și afaceri sociale cu ocazia reuniunii Consiliului pentru ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori din 8-9 martie 2010 și va servi drept contribuție pentru lucrările Comisiei și ale statelor membre de pregătire a strategiei UE 2020 în vederea Consiliului European de primăvară, care va avea loc la 25 martie 2010. Acest raport se înscrie în continuarea raportului privind ocuparea forței de muncă în Europa în 2009, care analizează mai detaliat tendințele recente de pe piața muncii din UE (a se vedea IP/09/1803 ).
A se vedea, de asemenea, MEMO/09/554

Pentru informații suplimentare

Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=654&furtherNews=yes

Raportul privind ocuparea forței de muncă în Europa în 2009
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=ro

Monitorizarea lunară a pieței muncii
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=120&langId=ro

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitate de șanse
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală