Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
26.11.2012 - Ocuparea forței de muncă: Comisia îmbunătățește rețeaua EURES pentru mobilitatea forței de muncă
ED Targoviste

Comisia Europeană a adoptat o decizie privind modernizarea și îmbunătățirea EURES, rețeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă. Decizia va contribui la creșterea mobilității lucrătorilor din statele membre și va pregăti calea pentru o veritabilă piață europeană a forței de muncă. Reforma EURES are scopul de a-i ajuta pe cei aflați în căutarea unui loc de muncă să intre în legătură cu angajatori care caută anumite competențe, de a se concentra pe sectoare și profesii care se confruntă cu o lipsă de personal calificat și de a sprijini programe de mobilitate destinate tinerilor.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat în legătură cu acest subiect: „Îmbunătățirea mobilității persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din statele membre poate contribui la scăderea șomajului, care a atins în prezent niveluri inacceptabil de ridicate. Rețeaua EURES îmbunătățită va avea ca scop ajutarea persoanelor dispuse să se mute într-o altă țară să găsească locuri de muncă adecvate, precum și ajutarea angajatorilor să găsească lucrători calificați în mod corespunzător. Facem apel la toate statele membre să fie pregătite pentru a pune în aplicare reforma”.

În ciuda nivelurilor ridicate ale șomajului (peste 25 de milioane de persoane din UE), există încă o lipsă de personal calificat și posturi dificil de acoperit. Într-adevăr, numărul de posturi neocupate este în creștere de la jumătatea anului 2009, în special în zonele cu creștere rapidă, cum ar fi tehnologiile informației și comunicațiilor și economia ecologică.

EURES este o rețea de căutare de locuri de muncă activă, formată din 31 de servicii europene de ocupare a forței de muncă din statele membre ale UE, țările SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și Elveția. Noua decizie a Comisiei va ajuta EURES să răspundă în mod direct unor nevoi economice specifice. Drept urmare, EURES va corela în mod proactiv locurile de muncă vacante cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau care doresc să își schimbe locul de muncă. De asemenea, le va oferi angajatorilor un acces mai bun la o rezervă de candidați unde pot găsi competențele de care au nevoie pentru a se dezvolta și a-și extinde afacerile.
În urma reformei, EURES se va concentra mai mult asupra tinerilor, care au o disponibilitate mai mare pentru mobilitate și va include forme de angajare care combină munca și oportunitățile de învățare, precum stagiile de ucenicie. În fine, portalul web EURES va fi regândit pentru a crea instrumente online de corelare a cererii și ofertei ușor de folosit și va oferi acces la informații privind piața forței de muncă axate pe competențe.

Reforma va crește numărul partenerilor care oferă servicii de mobilitate prin intermediul EURES și va institui cooperarea între organizațiile de plasare publice și private pentru a acoperi un procent și mai mare din posturile vacante (în prezent, acest procent variază între 30 și 40% din totalul posturilor vacante).
Decizia urmează să fie pusă în aplicare de Comisie și de statele membre până la data de 1 ianuarie 2014. Până la momentul respectiv, toate țările participante vor trebui să desemneze servicii specializate care să organizeze reforma, să colaboreze cu noi parteneri și să dezvolte serviciile specifice necesare.

Context

Libera circulație a lucrătorilor le permite resortisanților din UE să caute un loc de muncă într-o altă țară din UE, să lucreze în țara respectivă fără a avea nevoie de permis de muncă, și să se bucure de un tratament egal cu cel al resortisanților țării gazdă în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, condițiile de lucru și prestațiile sociale.
În prezent, cetățenii UE care trăiesc într-un alt stat membru decât cel a căror naționalitate o au constituie doar 3,1% din forța de muncă a UE. Numărul a crescut cu aproape 60% începând din 2005, în principal datorită extinderilor din 2004 și 2007. În ansamblu, se estimează că fluxurile de mobilitate de după extinderi au contribuit la creșterea PIB-urilor țărilor din UE-15 cu aproximativ 1% în perioada 2004-2009. Cu toate acestea, criza economică a dus la o scădere a fluxurilor de mobilitate în țările UE; în perioada 2009-2011, fluxurile de mobilitate în interiorul UE s-au redus cu o treime, în comparație cu perioada 2006-2008.

Portalul EURES privind mobilitatea forței de muncă este deja un unicat în UE: este gratuit și oferă informații privind condițiile de viață și de muncă din toate țările participante, în 25 de limbi. Site-ul web primește 4 milioane de vizite pe lună, stabilește lunar 150 000 de contacte între persoanele în căutarea unui loc de muncă și angajatori, generând aproximativ 50 000 de angajări pe an, și găzduiește în medie 750 000 de CV-uri în orice moment dintr-o anumită lună. Există sute de evenimente care au loc în toată Europa, a căror listă poate fi consultată în calendarul evenimentelor EURES.

ersoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Pagini Utile

  1. MEMO/12/896 și MEMO/12/897


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală