Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
10.06.2010 - Comisia încurajează învăţământul profesional şi formarea profesională
ED Targoviste

        Ieri, Comisia Europeană a prezentat noua sa viziune privind viitorul învăţământului profesional şi al formării profesionale. Învăţământul profesional şi formarea profesională este opţiunea aleasă în medie de aproximativ 50% din toţi elevii din învăţământul secundar superior. Totuşi, acest sector necesită o modernizare pentru a fi transformat într-o opţiune mai atractivă şi mai de calitate, astfel încât să le ofere tinerilor competenţele adecvate pentru a găsi un loc de muncă potrivit şi adulţilor o oportunitate de a-şi ameliora competenţele în cursul vieţii lor active.În consecinţă, Comisia doreşte să încurajeze mai multe persoane să urmeze învăţământul profesional, să amelioreze calitatea ofertei de formări şi să faciliteze mobilitatea între locuri de muncă şi ţări. Se preconizează ca miniştrii din UE să discute şi adopte planul în al doilea semestru al anului în curs.

        Androulla Vassiliou, comisar european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret a remarcat:„Dorim să transformăm imaginea învăţământului profesional şi a formării profesionale pe întregul teritoriu al Europei şi să le facem mai relevante pentru realităţile zilelor noastre. Învăţământul profesional şi formarea profesională reprezintă o legătură vitală între lumea educaţiei şi a muncii. În climatul economic actual, este mai important decât oricând să ne reunim eforturile şi să îl transformăm într-o opţiune mai atractivă pentru ucenici, elevi şi orice alte persoane care vor să îşi amelioreze competenţele.”
Impulsionarea cooperării europene

        Planurile adoptate azi de Comisie subliniază mai multe moduri posibile de a impulsiona învăţământul profesional şi formarea profesională. Acestea includ:
•         Asigurarea unui acces flexibil la formare şi la calificări, care să fie deschis tuturor etapelor vieţii
•         Promovarea mobilităţii pentru a facilita câştigarea de experienţă în străinătate sau într-un sector diferit al economiei
•         Garantarea celei mai înalte calităţi posibile a învăţământului şi formării
•         Oferirea mai multor oportunităţi grupurilor dezavantajate, precum persoanele care au abandonat studiile, cele cu competenţe reduse şi şomerii, persoanele migrante şi cele cu dizabilităţi
•         Promovarea unei atitudini creative şi inovatoare şi a spiritului antreprenorial în rândul elevilor.

Planul pe 10 ani

        Planul Comisiei se bazează pe obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă şi favorabilă incluziunii şi va fi legat, de asemenea, de viitoarea iniţiativă „Tineretul în mişcare”, care va sprijini extinderea oportunităţilor de învăţare şi mobilitate pentru toţi tinerii.

        Acestea constituie contribuţia Comisiei la un nou program de reforme pe 10 ani în temeiul procesului de la Copenhaga privind cooperarea sporită la nivel european în domeniul educaţiei şi al formării profesionale. În decembrie, comisarul Vassiliou şi miniştrii din UE cu portofoliu în domeniul învăţământului profesional şi al formării profesionale se vor reuni cu reprezentanţi ai angajatorilor şi ai sindicatelor în Bruges, Belgia, pentru a stabili o agendă de modernizare ambiţioasă pentru următorii 10 ani, precum şi obiective pe termen mai scurt, care vor fi revizuite în mod regulat.

        Procesul de la Copenhaga privind cooperarea sporită la nivel european în domeniul învăţământului profesional şi al formării profesionale a fost lansat în 2002 şi este revizuit la fiecare doi ani. Acesta a stimulat dezvoltarea unei abordări comune a evaluării, bazate mai degrabă pe rezultate, decât pe durata perioadei de studiu sau pe tipul de instituţie.

Pentru mai multe informaţii

        Textul integral al comunicării: Impulsionarea cooperării europene în domeniul învăţământului profesional şi al formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf
Rezumat pentru cetăţeni:
http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf

Mai multe despre politicile Comisiei Europene în domeniul învăţământului profesional şi al formării profesionale.

Mai multe despre Procesul de la Copenhaga.

A se vedea de asemenea MEMO/10/245.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală