Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
18.03.2016 - Noi drepturi pentru lucrătorii detașați
ED Targoviste

Comisia Europeană a prezentat o propunere de reformă a directivei privind detașarea lucrătorilor. Aceasta are ca scop asigurarea unor condiții echitabile de salarizare și de concurență pentru întreprinderile care își detașează angajații temporar într-un alt stat membru. Toate normele privind salarizarea care se aplică lucrătorilor locali vor trebui aplicate și în cazul celor detașați.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Încă din prima zi a mandatului meu am spus că trebuie să facilităm mobilitatea forței de muncă, dar că aceasta trebuie să se desfășoare într-un mod echitabil. Propunerea va crea un cadru juridic pentru detașare, clar, echitabil și ușor de pus în aplicare.” 

Revizuirea directivei vizează modificări în trei domenii principale: (i) salarizarea lucrătorilor detașați, inclusiv în cazul subcontractării, (ii) normele privind lucrătorii temporari și (iii)detașarea pe termen lung. Acestea vor asigura o mai bună protecție a lucrătorilor, mai multă transparență și certitudine juridică, precum și condiții de concurență echitabile între întreprinderile naționale și cele care efectuează detașări, respectând pe deplin sistemele de negocieri salariale din statele membre. Normele stabilite prin lege sau prin convențiile colective de aplicare generală devin obligatorii pentru lucrătorii detașați în toate sectoarele economice.

Context
Detașarea lucrătorilor are loc atunci când serviciile sunt prestate transfrontalier în cadrul pieței unice. Un lucrător detașat este angajat într-un stat membru al UE, dar este trimis de angajatorul său să lucreze temporar într-un alt stat membru. În perioada 2010-2014, numărul detașărilor a crescut cu aproape 45%. În 2014, aproximativ 1,9 milioane de lucrători europeni au fost detașați în alte state membre.

Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală