Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
02.03.2010 - SOLVIT şi CSS ajută tot mai mulţi europeni să lucreze dincolo de frontiere
ED Targoviste

        Din ce în ce mai mulţi europeni se îndreaptă către serviciile UE de consiliere şi de asistenţă pentru a găsi răspunsuri concrete şi soluţii rapide pentru întrebările şi problemele cu care se confruntă în cadrul pieţei interne. Aceasta este concluzia comună a rapoartelor anuale publicate astăzi de Comisia Europeană cu privire la SOLVIT şi la Serviciul de orientare pentru cetăţeni (CSS - Citizens Signpost Service), două servicii gratuite de asistenţă puse la dispoziţia întreprinderilor şi a cetăţenilor europeni pentru a-i ajuta să beneficieze deplin de drepturile lor în cadrul pieţei interne. SOLVIT a devenit alternativa complementară şi practică la procedurile oficiale privind încălcarea legislaţiei, ajutând cetăţenii şi întreprinderile să îşi revendice drepturile în cadrul pieţei interne.


        Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, Michel Barnier, a declarat: „Piaţa internă nu este o structură birocratică, ci trebuie să uşureze viaţa de zi cu zi a cetăţenilor şi să ajute întreprinderile să desfăşoare activităţi în Europa. Însă pentru a beneficia cu adevărat de piaţa internă, cetăţenii şi întreprinderile trebuie să îşi poată exercita concret drepturile. SOLVIT şi Serviciul de orientare pentru cetăţeni constituie două instrumente indispensabile care le permit europenilor să înţeleagă, să pună în practică şi să îşi apere cu mai multă eficacitate drepturile în UE.”

SOLVIT

        Ocupându-se de un număr tot mai mare de cazuri, SOLVIT a contribuit simţitor la mai buna funcţionare a pieţei interne. În 2009, SOLVIT a ajutat un număr record de 1 500 de cetăţeni şi întreprinderi care întâmpinau dificultăţi în ceea ce priveşte recunoaşterea drepturilor lor în cadrul pieţei interne de către administraţiile publice naţionale, ceea ce reprezintă o creştere de 54% faţă de anul anterior. Cel mai frecvent au apărut probleme legate de drepturile de şedere, de asigurările sociale şi de recunoaşterea calificărilor profesionale. Au fost rezolvate cu succes 86% din cazuri, iar durata medie pentru tratarea unui caz a fost de 59 de zile, situându-se deci în limitele intervalului de 10 săptămâni pe care şi-l impune SOLVIT pentru tratarea dosarelor.

        Începând cu anul 2007, numărul de cazuri de care se ocupă SOLVIT a devenit mai mare decât numărul de reclamaţii oficiale şi de dosare pentru cazuri de încălcare a legii în domeniul pieţei interne. Graţie rapidităţii cu care gestionează dosarele şi ratei mari de succes, SOLVIT reprezintă un serviciu care reprezintă un instrument alternativ eficace la procedurile privind încălcarea legislaţiei, ceea ce constituie o veste bună pentru cetăţenii şi întreprinderile care au nevoie de o rezolvare rapidă a problemele lor.

        Despre SOLVIT: în 2002, Comisia şi statele membre au creat reţeaua SOLVIT, al cărei scop este de a ajuta cetăţenii şi întreprinderile să depăşească problemele de ordin practic care apar din aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei UE de către administraţiile naţionale. SOLVIT oferă, în termen de zece săptămâni, soluţii practice celor care depun reclamaţii, fiind un serviciu gratuit şi uşor de utilizat. Reclamanţii pot depune plângeri, în limba maternă, prin intermediul unui formular pe internet sau pot contacta centrul naţional SOLVIT.

Serviciul de orientare pentru cetăţeni (CSS)

        În 2009, Serviciul de orientare pentru cetăţeni a oferit, într-un interval de trei zile lucrătoare, consiliere juridică gratuită şi practică unui număr de aproximativ 12 000 de cetăţeni, ceea ce reprezintă o creştere de 8,5% faţă de anul precedent. Cele mai multe întrebări primite se refereau la asigurările sociale, la dreptul de şedere, la locurile de muncă, la procedurile de intrare, la autovehicule şi la impozite. Tot în 2009, serviciile oferite de CSS s-au extins pentru a permite consilierea directă, prin intermediul întrevederilor, în trei capitale (Dublin, Berlin şi Madrid), consolidându-se astfel gama de servicii de asistenţă de care dispun cetăţenii UE pentru a beneficia de oportunităţile pieţei interne.

        Despre CSS: Acest serviciu oferă cetăţenilor UE consiliere gratuită şi personalizată în legătură cu întrebările şi problemele pe care le au atunci când îşi exercită în alt stat UE drepturile lor în cadrul pieţei interne - cum ar fi obţinerea unui permis de şedere, stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, recunoaşterea calificării profesionale. Cetăţenii pot formula întrebări în limba maternă şi, în interval de trei zile, primesc de la un jurist un răspuns elaborat în limba respectivă, precum şi îndrumări către servicii de unde pot obţine mai mult sprijin.

Etapele următoare

        Pornind de la succesul SOLVIT şi CSS, Comisia se angajează să continue eforturile pentru o mai bună informare, orientare şi rezolvare a problemelor în beneficiul întreprinderilor şi al cetăţenilor. În 2009, SOLVIT şi CSS au conlucrat mai îndeaproape pentru a oferi cetăţenilor un pachet mai integrat de servicii. În prezent există o cooperare strânsă şi cu alte servicii, având drept obiectiv final un pachet de servicii de înaltă calitate oferite de un „ghişeu unic” care să le permită cetăţenilor şi întreprinderilor să cunoască, să înţeleagă şi să îşi apere mai bine drepturile în UE.

Pagini Utile
  • Informaţii suplimentare

SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit
Serviciul de orientare pentru cetăţeni: http://ec.europa.eu/citizensrights/


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală