Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
12.05.2014 - Comisia propune alocarea a 3,6 milioane EUR din Fondul de ajustare la globalizare pentru a veni în ajutorul a 1 000 de lucrători concediați din industria siderurgică din România
ED Targoviste

Comisia Europeană a propus să se aloce României 3,6 milioane EUR din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru a ajuta 1.000 de foști salariați ai întreprinderii de produse siderurgice SC Mechel Câmpia Turzii S.A si ai producătorului din aval SC Mechel Reparații Târgoviște SRL să își găsească noi locuri de muncă. Propunerea este transmisă, în prezent, spre aprobare Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat în legătură cu acest subiect: „În UE, fabricarea de produse siderurgice finite și semifinite a fost grav perturbată ca urmare a intensificării concurenței din partea unor țări din afara UE, în special din partea Chinei. Propunerea de astăzi ar contribui la pregătirea a aproximativ 1.000 de foști lucrători siderurgiști din regiunea Cluj, România, pentru noi oportunități de angajare sau pentru a-și înființa propriile întreprinderi”.

România a solicitat sprijin din partea FEG în urma concedierii a peste 1.500 de lucrători ai societăților Mechel Câmpia Turzii și Mechel Reparații Târgoviște din România. Concedierile au fost consecința creșterii concurenței din partea unor producători de produse siderurgice din alte părți ale lumii.
Măsurile cofinanțate de FEG ar ajuta 1.000 de lucrători să își găsească noi locuri de muncă, oferindu-le orientare în carieră și evaluarea competențelor, formare profesională, sprijin pentru antreprenoriat și diverse tipuri de indemnizații. Una dintre măsurile emblematice va consta în acordarea de sprijin unui număr de 250 de lucrători pentru a înființa o întreprindere cooperativă care va produce echipamente sportive.
Costul total estimat al pachetului de măsuri este de 7,14 milioane EUR, din care FEG ar urma să pună la dispoziție jumătate.

Context
În ceea ce privește sectorul produselor siderurgice finite și semifinite, UE a înregistrat în ultimii ani o creștere substanțială a importurilor și, totodată, o scădere relativă a exporturilor, ceea ce a dus la exercitarea unor presiuni, la nivel internațional, asupra competitivității industriei siderurgice din UE și la restructurarea sectorului, care a atras după sine pierderea multor locuri de muncă.
Ambele societăți afectate au aparținut grupului siderurgic rus Mechel. La sfârșitul anului 2011, acest grup s-a confruntat, în cadrul operațiunilor sale din România, cu dificultăți financiare ca urmare a pierderilor cauzate de prețurile nefavorabile de pe piețele europene ale oțelului, situație legată de creșterea prețurilor deșeurilor feroase și de scăderea cererii de produse finite. Societatea Mechel Câmpia Turzii a instituit o serie de măsuri vizând reducerea costurilor cu personalul. Aceste măsuri nu au dus însă la remedierea dificultăților financiare ale întreprinderii, care a decis să inițieze concedieri colective.
Concedierile afectează, în principal, orașul Câmpia Turzii și regiunea din jurul acestuia, situate în partea de sud-est a județului Cluj, în nord-vestul României. Din punct de vedere socioeconomic, regiunea Câmpia Turzii se caracterizează prin niveluri scăzute ale veniturilor și printr-o slabă diversificare a activităților economice. Aproximativ jumătate din populația în vârstă de muncă din Câmpia Turzii lucrează în sectorul industrial. Societatea Mechel Câmpia Turzii a fost cel mai mare angajator din zonă, având 1 837 de salariați (în iunie 2012), adică aproximativ o treime din numărul total al salariaților din regiune.

O mai mare deschidere a comerțului cu restul lumii favorizează, în ansamblu, creșterea economică și ocuparea forței de muncă, dar poate, de asemenea, să cauzeze pierderea unor locuri de muncă, în special în sectoarele vulnerabile, afectând lucrătorii cu un nivel mai scăzut de calificare. Acesta este motivul pentru care președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a propus crearea unui fond pentru ajutorarea persoanelor nevoite să se adapteze la consecințele globalizării. De la începutul activității sale în 2007, FEG a primit 132 de cereri. Au fost solicitate fonduri în valoare de aproximativ 500 de milioane EUR pentru sprijinirea a peste 106 000 de lucrători. Un număr din ce în ce mai mare de state membre depun cereri de alocare de fonduri prin FEG, cu scopul de a sprijini lucrătorii concediați dintr-un număr tot mai mare de sectoare. Numai în 2013, contribuția FEG s-a cifrat la peste 53,5 milioane EUR.
Pornind de la această experiență și de la valoarea adăugată de FEG pentru lucrătorii care beneficiază de asistență și pentru regiunile afectate, fondul a fost menținut pentru perioada 2014-2020, ca expresie a solidarității UE, iar modul său de funcționare a fost ameliorat. Domeniul de aplicare al fondului a fost extins pentru a include lucrătorii concediați din cauza crizei economice, dar și lucrătorii cu contract pe perioadă determinată, persoanele care desfășoară activități independente și tinerii care nu sunt încadrați profesional sau care nu urmează un program de educație sau de formare din regiunile cu un nivel ridicat al șomajului în rândul tinerilor.

Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)
Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

Pagini Utile

 Reportaje video:

 Pagina de internet a comisarului László Andor
 Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală