Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
11.06.2009 - Ajutoare de stat: Comisia autorizează introducerea unei scheme de garantare temporare în România pentru a stimula economia reală
ED Targoviste

        Ajutoare de stat: Comisia autorizează introducerea unei scheme de garantare temporare în România pentru a stimula economia reală Comisia Europeană a autorizat, în conformitate cu normale privind ajutoarele de stat din Tratatul CE, o schemă de ajutor propusă de România, menită să ofere sprijin societăţilor care se confruntă cu dificultăţi de finanţare ca urmare a înăspririi condiţiilor de creditare în contextul actualei crize economice. Schema permite autorităţilor să acorde ajutoare sub formă de garanţii subvenţionate pentru creditele de investiţii şi creditele pentru capital de lucru încheiate până la 31 decembrie 2010.

        Schema îndeplineşte condiţiile din Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul crizei financiare şi economice, adoptat de Comisie, (a se vedea IP/08/1993), astfel cum a fost modificat la 25 februarie 2009, deoarece este limitată în timp, respectă pragurile relevante şi este destinată doar societăţilor care nu se aflau în dificultate la 1 iulie 2008. Prin urmare, schema este compatibilă cu articolul 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE, care permite acordarea de ajutoare pentru a remedia perturbări grave ale economiei unui stat membru.

        Comisarul european pentru concurenţă, Neelie Kroes, a declarat: „Măsura propusă de România facilitează accesul companiilor la credite. Aceasta este o modalitate eficace de a încuraja investiţiile în afaceri şi redresarea economică, fără a se denatura, în mod nejustificat, concurenţa.”

        Autorităţile române au elaborat schema pe baza normelor prevăzute în Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul crizei financiare şi economice (a se vedea IP/08/1993) şi, în special, a condiţiilor privind ajutoarele sub forma garanţiilor subvenţionate.

        Reducerea comisioanelor de garantare se poate aplica pe o perioadă de până la doi ani pentru garanţiile la creditele contractate până cel târziu la 31 decembrie 2010. În cazul în care durata creditului subsidiar depăşeşte doi ani, primele safe-harbour prevăzute în anexa la cadrul temporar, astfel cum a fost modificată, se pot aplica pentru o perioadă suplimentară maximă de patru ani. Schema nu se aplică companiilor care se aflau deja în dificultate la 1 iulie 2008 (înainte de criza creditelor).

        Decizia va fi publicată în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul DG Concurenţă, cu numărul de referinţă N 286/2009. Cele mai recente decizii privind ajutoarele de stat publicate în Jurnalul Oficial şi pe site sunt enumerate în buletinul informativ electronic State aid Weekly e-News.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală