Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
09.08.2009 - Economia digitală poate scoate Europa din criză, conform unui raport al Comisiei
ED Targoviste

        Raportul Comisiei Europene privind competitivitatea digitală, publicat în data de 4 august, arată că sectorul digital din Europa a înregistrat mari progrese începând cu 2005: în prezent, 56% dintre europeni folosesc în mod regulat internetul, 80% dintre aceştia prin intermediul unei conexiuni de mare viteză (faţă de doar o treime în 2004), ceea ce face ca Europa să fie liderul mondial în materie de internet în bandă largă. Europa este primul continent cu adevărat „mobil” din lume, numărul abonaţilor la serviciile de comunicaţii mobile depăşindu-l pe cel al cetăţenilor (un nivel de 119%). Europa poate avansa şi mai mult pe măsură ce o generaţie de tineri europeni buni cunoscători ai tehnologiilor digitale devine un puternic factor care stimulează piaţa în direcţia dezvoltării şi inovării. Pentru ca Europa să se poată redresa în mod sustenabil în urma crizei economice, este esenţial să ne bazăm pe potenţialul economiei digitale. Comisia a întrebat, în 4 august, publicul ce strategie viitoare ar trebui să adopte UE pentru ca economia digitală să funcţioneze la capacitate maximă.

        „Economia digitală a Europei prezintă un enorm potenţial de generare a unor venituri foarte mari în toate sectoarele, dar pentru a transforma acest avantaj în creştere sustenabilă şi noi locuri de muncă, guvernele trebuie să joace un rol conducător, prin adoptarea de politici coordonate vizând demolarea barierelor existente în calea noilor servicii,” a declarat Viviane Reding, comisarul european pentru societate informaţională şi mass-media.„Ar trebui să profităm de oportunitatea pe care ne-o oferă o nouă generaţie de europeni care vor ajunge în curând să hotărască lucrurile pe piaţa europeană. Aceşti tineri utilizează intensiv internetul şi sunt, de asemenea, consumatori foarte pretenţioşi. Pentru a elibera potenţialul economic al acestor «nativi digitali», trebuie ca accesul la conţinutul digital să devină uşor şi echitabil.”

        Raportul publicat astăzi prezintă rezultatele a cinci ani de politică UE dusă de Comisia Barroso în direcţia promovării celor mai recente tehnologii de comunicaţie, a noilor reţele şi servicii şi a conţinutului media creativ. Până în 2008, 56% dintre europeni au început să utilizeze în mod regulat internetul, ceea ce reprezintă o creştere cu o treime faţă de 2004. Jumătate din gospodării şi peste 80% din companii au în prezent o conexiune în bandă largă. Apare o nouă generaţie de europeni care stăpânesc internetul şi sunt gata să aplice inovaţiile în domeniu. Aceşti aşa-numiţi „nativi digitali” prezintă un mare potenţial pentru dezvoltarea Europei.

        Tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani sunt cei mai activi utilizatori ai internetului: 73% dintre ei folosesc în mod regulat servicii avansate pentru a crea şi pune la dispoziţie conţinut online - de două ori mai mult decât media la nivelul populaţiei UE (35%). 66% dintre toţi europenii cu vârsta sub 24 de ani utilizează internetul în fiecare zi, faţă de media UE de 43%. De asemenea, conform unui studiu al Comisiei privind competenţele digitale, publicat tot în data de 4 august, aceştia au competenţe mai avansate în domeniul internetului decât restul populaţiei.

        Cu toate că „generaţia digitală” pare refractară la ideea de a plăti pentru descărcarea sau vizionarea online a conţinuturilor precum materiale video sau muzică (33% declară că nu doresc să plătească nimic, ceea ce reprezintă dublul mediei la nivelul UE), în realitate, dintre aceşti tineri au plătit pentru acest gen de servicii de două ori mai mulţi decât restul populaţiei (10% dintre tinerii utilizatori, faţă de media UE de 5%).De asemenea, sunt mai dispuşi să plătească pentru oferte de servicii şi calitate mai bune.

        Utilizarea internetului va cunoaşte o creştere accelerată pe măsură ce „nativii digitali” ai Europei îşi încep viaţa profesională, influenţând şi dominând din ce în ce mai mult tendinţele pieţei. Pe când modelele tradiţionale de afaceri stagnează, companiile vor trebui să ofere servicii atrăgătoare pentru următoarea generaţie de utilizatori, iar legiuitorii ar trebui să creeze condiţiile corespunzătoare pentru a facilita accesul la conţinutul online nou, asigurând, în acelaşi timp, remunerarea creatorilor acestuia.

        Europa trebuie, de asemenea, să acţioneze mai mult pentru a fi competitivă la nivel mondial. În ciuda progreselor, o treime dintre cetăţenii UE nu au utilizat niciodată internetul. Doar 7% dintre consumatori au făcut cumpărături online în alt stat membru. Europa se află încă în urma SUA şi a Japoniei în ceea ce priveşte investiţiile în cercetare şi dezvoltare în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), al comunicaţiilor de mare viteză în bandă largă şi al dezvoltării de pieţe inovatoare precum publicitatea online.

        O elaborare proactivă a politicilor la nivel comunitar trebuie să asigure faptul că toată lumea beneficiază de o conexiune de mare viteză la internet şi că există o piaţă online unică, astfel încât oamenii să poată folosi cu uşurinţă servicii online din afara graniţelor ţării lor.

        O consultare publică lansată de Comisie astăzi şi deschisă până la 9 octombrie 2009 ridică problema viitoarelor provocări cu care se va confrunta Europa digitală. Acesta este primul pas către o nouă strategie europeană în domeniul TIC, pe care Comisia intenţionează să o prezinte în 2010 în cadrul următoarei etape a Agendei de la Lisabona.

Context:

        Strategia „i2010" a UE vizând impulsionarea rolului de lider al Europei în domeniul TIC şi valorificarea beneficiilor societăţii informaţionale pentru realizarea creşterii europene şi pentru crearea de locuri de muncă, adoptată de Comisie în iulie 2005 ( IP/05/643) se încheie în acest an. Adoptată de toate statele membre ale UE şi de Parlamentul European, strategia avea ca obiectiv consolidarea pieţei unice pentru companii şi pentru utilizatori şi stimularea cercetării şi inovării în domeniul TIC. Această politică de stimulare a concurenţei şi de acordare a puterii către consumatori a generat rezultate privind aspecte concrete, precum şi o bogăţie de politici inovatoare în întreaga UE.

        La 9 iulie ( SPEECH/09/336), comisarul Reding a lansat un apel la o nouă strategie pentru „Europa Digitală”, ca abordare de politică vizând o piaţă a conţinutului online unică şi favorabilă consumatorilor, în cadrul căreia TIC va constitui un factor de stimulare a inovării, a conectivităţii totale şi a unei economii mai ecologice.

Pagini Utile
  1. Raportul privind competitivitatea digitală, fişe informative privind performanţa pe stat membru, precum şi consultarea publică pot fi găsite la:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

  1. Studiul „Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy” („Politici publice şi iniţiative ale părţilor interesate în sprijinul competenţelor digitale”):

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

  1. Rezultatele celor cinci ani de politică UE în domeniul TIC dusă de Comisia Barroso:
http://ec.europa.eu/i2010


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală