Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
05.07.2020 - Comisia lansează pachetul privind Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare
ED Targoviste

Ieri, 1 iulie, Comisia Europeană ia măsuri pentru a le oferi tinerilor toate posibilitățile de a-și utiliza pe deplin potențialul de modelare a viitorului UE, și pentru a prospera în cadrul dublei tranziții verde și digitală. Pandemia de coronavirus a evidențiat începutul adesea dificil cu care se confruntă numeroși tineri pe piața forței de muncă. Trebuie să acționăm rapid. Acum este momentul să ne îndreptăm atenția către viitoarea generație.

Comisia profită de această ocazie pentru a integra dubla tranziție verde și digitală în ADN-ul politicilor UE în materie de tineret și ocupare a forței de muncă. Prin intermediul NextGenerationEU și al viitorului buget al UE, Comisia a propus deja oportunități semnificative de finanțare din partea UE pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Acum este rândul statelor membre să acorde prioritate acestor investiții. Cel puțin 22 de miliarde EUR ar trebui să fie cheltuite pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Este mai important ca oricând să ajutăm viitoarea generație de europeni să prospere și să avanseze pe piața locurilor de muncă, în special în această perioadă de criză. Propunem modalități clare și specifice pentru ca tinerii noștri să beneficieze de șansele profesionale pe care le merită. Propunerile de astăzi stabilesc, de asemenea, fondurile UE disponibile pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește stimularea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Investind în tinerii de astăzi, vom contribui la crearea unei piețe a muncii competitive, reziliente și favorabile incluziunii pentru viitor.”

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „ A sosit timpul să punem în practică reformele atât de necesare ale măsurilor de sprijin pe care le oferim tinerilor. Suntem datori față de milioanele de absolvenți și față de cei care fac primii pași pe piața forței de muncă să mobilizăm tot sprijinul de care dispunem. Tinerii noștri merită cele mai bune posibilități de dezvoltare a întregului lor potențial.”

Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare

Pachetul de sprijinire a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor este construit în jurul a patru componente care, împreună, oferă o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare:

  • UE a creat Garanția pentru tineret în 2013 și a construit punți către piața forței de muncă pentru aproximativ 24 de milioane de tineri. Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind O punte către locuri de muncă consolidează Garanția pentru tineret, care vizează de acum înainte persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, și extinde impactul său asupra tinerilor vulnerabili din întreaga UE. Recomandarea menține angajamentul conform căruia, dacă sunteți înscris(ă) la sistemul de Garanție pentru tineret, veți primi o ofertă de loc de muncă, de educație, de ucenicie sau de formare în termen de patru luni. Puntea către locuri de muncă va fi mai favorabilă incluziunii, pentru a evita orice formă de discriminare, având un impact mai larg asupra grupurilor mai vulnerabile, cum ar fi tinerii aparținând minorităților rasiale și etnice, tinerii cu handicap sau tinerii care trăiesc în anumite zone urbane, îndepărtate sau defavorizate. Ea va crea o legătură cu nevoile întreprinderilor, asigurând competențele necesare, în special cele legate de dubla tranziție verde și digitală, precum și cicluri scurte de pregătire, și va oferi consiliere personalizată, orientare și îndrumare.
  • Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională urmărește să facă sistemele mai moderne, mai atractive, mai flexibile și mai adecvate pentru economia digitală și economia ecologică. O educație și o formare profesională mai agile, centrate pe cursant, vor pregăti tinerii pentru primele lor locuri de muncă și vor oferi unui număr din ce în ce mai mare de adulți posibilități de dezvoltare și de schimbare a carierelor. Acest lucru va ajuta prestatorii din domeniul educației și al formării profesionale să devină centre de excelență profesională, sprijinind în același timp diversitatea și incluziunea.
  • Un nou impuls pentru ucenicii va fi benefic atât pentru angajatori, cât și pentru tineri, adăugând forță de muncă calificată pentru o gamă largă de sectoare. Alianța europeană pentru ucenicii a pus la dispoziție peste 900 000 de stagii de ucenicie. Alianța reînnoită va promova coaliții naționale, va sprijini IMM-urile și va consolida implicarea partenerilor sociali, și anume a sindicatelor și a organizațiilor patronale. Obiectivul este de a susține ofertele de ucenicie acum, întrucât ucenicii pe care îi formăm în prezent vor deveni lucrători cu înaltă calificare peste câțiva ani.
  • Printre măsurile suplimentare de sprijinire a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor se numără, pe termen scurt, stimulentele pentru ocuparea forței de muncă și pentru întreprinderile nou-înființate, precum și consolidarea capacităților, a rețelelor de tineri antreprenori și a centrelor de formare inter-întreprinderi, pe termen mediu.

Mai multe detalii cu privire la fiecare dintre aceste măsuri pot fi găsite în Documentul de însoțire cu întrebări și răspunsuri.

Comisia îndeamnă statele membre să intensifice sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, prin utilizarea fondurilor semnificative disponibile în cadrul NextGenerationEU și al viitorului buget al UE. De exemplu, UE poate contribui la finanțarea:

  • granturilor și a împrumuturilor acordate tinerilor antreprenori, programelor de îndrumare și incubatoarelor de afaceri
  • primelor pentru IMM-urile care angajează ucenici
  • sesiunilor de formare pentru dobândirea de noi competențe necesare pe piața muncii
  • consolidării capacităților serviciilor publice de ocupare a forței de muncă
  • formării pentru gestionarea carierei în cadrul educației formale
  • investițiilor în infrastructura și tehnologia digitală de învățare

Context

În timpul crizei financiare mondiale din 2008, șomajul în rândul tinerilor a crescut de la 16,0 % în 2008 la un vârf de 24,4 % în 2013. Cifrele au scăzut de atunci, atingându-se un nivel minim record de 14,9 % chiar înainte de apariția pandemiei. Cu toate acestea, șomajul în rândul tinerilor a rămas întotdeauna de două ori mai mare decât șomajul general. Cifrele cele mai recente arată că, în aprilie 2020, șomajul în rândul tinerilor din UE era de 15,4 %. Mulți se tem că ne aflăm în pragul apariției unui nou vârf.

Statele membre dispun de o finanțare importantă din partea UE pentru punerea în aplicare a reformelor promovate de inițiativele prezentate astăzi. Fondul Social European Plus va constitui o resursă financiară esențială a UE pentru a sprijini punerea în aplicare a măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. În cadrul Planului de redresare pentru Europa, Mecanismul de redresare și reziliență și REACT-EU vor oferi sprijin financiar suplimentar pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri referitoare la Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare

Fișă informativă referitoare la Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor:

Comunicarea „Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare”

Propunere a Comisiei pentru o Recomandare a Comisiei privind O punte către locuri de muncă - consolidarea Garanției pentru tineret

Propunere de recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională

Fișă informativă privind educația și formarea profesională

Urmăriți-i pe Valdis Dombrovskis(link is external) și Nicolas Schmit(link is external) pe Twitter

Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

Date de contact pentru presă

Marta WIECZOREK

Telefon +32 2 295 81 97

Adresă marta.wieczorek@ec.europa.eu

Siobhán MILLBRIGHT

Telefon +32 2 295 73 61

Adresă siobhan.millbright@ec.europa.eu


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală