Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
10.07.2013 - Munca nedeclarată: Comisia Europeană lansează o consultare cu reprezentanții sindicatelor și ai angajatorilor
ED Targoviste

Comisia Europeană a lansat o consultare cu reprezentanții sindicatelor și ai organizațiilor patronale privind măsurile care ar putea fi luate în viitor la nivelul UE pentru a preveni și a descuraja munca nedeclarată, printr-o mai bună cooperare între autoritățile însărcinate cu aplicarea legii din statele membre, cum ar fi inspectoratele de muncă, autoritățile fiscale și de asigurări sociale. O astfel de cooperare ar putea include schimburi de bune practici în materie de măsuri de prevenire și descurajare, identificarea unor principii comune pentru inspectarea angajatorilor, promovarea schimburilor de personal și a cursurilor de formare comune și facilitarea acțiunilor de control comun.

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Munca nedeclarată este un flagel, lucrătorii sunt expuși unui risc crescut de sărăcie și unor condiții de muncă potențial periculoase. Fenomenul subminează siguranța locurilor de muncă, accesul lucrătorilor la pensii și la asistență medicală. Munca nedeclarată privează guvernele de venituri fiscale și de cotizații la asigurările sociale. Guvernele, angajatorii și sindicatele ar trebui să colaboreze la nivelul UE pentru a preveni și a descuraja munca nedeclarată”

Această consultare va permite Comisiei să pună în aplicare obiectivele politicilor sale de combatere a muncii nedeclarate, stabilite în aprilie 2012 în Pachetul privind ocuparea forței de muncă. Pachetul subliniază că transformarea muncii informale sau nedeclarate în muncă legală ar putea contribui la reducerea șomajului. Prin urmare, pachetul subliniază necesitatea unei mai bune cooperări privind munca nedeclarată între statele membre și solicită crearea unei platforme la nivelul UE pentru a permite inspectoratelor de muncă și altor organisme de aplicare a legii să combată munca nedeclarată.

Documentul de consultare prezintă o imagine de ansamblu a principalelor probleme cauzate de munca nedeclarată (inclusiv falsa activitate independentă), trece în revistă studiile recente privind munca nedeclarată și descrie obiectivele și conținutul posibil al unei viitoare inițiative UE de combatere a acestui fenomen. Inițiativa urmează să fie adoptată în a doua jumătate a anului 2013.
Angajații și organizațiile patronale pot să-și prezinte opiniile și comentariile până la 20 septembrie 2013.

Context
La nivel european, munca nedeclarată este definită ca „orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată autorităților publice, luând în calcul diferențele sistemelor de reglementare din statele membre”.

Munca nedeclarată este un fenomen complex, care apare ca urmare a unei serii de factori, cum ar fi impozitarea excesivă a muncii și alte costuri ridicate ale forței de muncă, proceduri administrative deosebit de complexe și costisitoare, încredere scăzută în guvern, lipsa mecanismelor de control, lipsa locurilor de muncă stabile pe piața forței de muncă și un nivel ridicat de excluziune socială și de sărăcie. Instituirea unor modalități mai eficiente de combatere a muncii nedeclarate ar ajuta statele membre să îndeplinească obiectivele strategiei Europa 2020 care constau în garantarea faptului că 75 % din persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani au un loc de muncă și în reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane care suferă sau sunt amenințate de sărăcie și de excluziune socială.

Un nivel ridicat al muncii nedeclarate subminează agenda politică a UE care vizează crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea calității locurilor de muncă și consolidarea fiscală. Munca nedeclarată are implicații bugetare grave, datorită scăderii veniturilor fiscale și a cotizațiilor la asigurările sociale. Ea are un impact negativ asupra ocupării forței de muncă, productivității și standardelor de lucru, asupra dezvoltării competențelor și a învățării pe tot parcursul vieții. De asemenea, munca nedeclarată nu oferă o bază solidă pentru a beneficia de drepturi de pensie și de acces la asistența medicală.

Prevenirea și combaterea muncii nedeclarate intră în primul rând în sarcina statelor membre. Având în vedere complexitatea și caracterul eterogen al muncii nedeclarate, nu există o soluție simplă pentru combaterea acesteia. Cu toate acestea, o acțiune la nivelul UE pentru a promova cooperarea între autoritățile naționale și a facilita schimbul de bune practici ar putea reprezenta un sprijin considerabil, întărind eforturile acestor autorități pentru a preveni, urmări și sancționa munca nedeclarată.

Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Pagini Utile

  1. Articol pe pagina de internet a DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune
  2. Pagina de internet a comisarului László Andor
  3. Urmăriți-l pe László Andor pe Twitter
  4. Abonați-vă gratuit la buletinul de informare prin e-mail al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală