Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
20.06.2013 - Comisia lansează un apel pentru un nou consens în vederea relansării creșterii economice
ED Targoviste

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și finanțarea IMM-urilor sunt principalele chestiuni aflate pe agenda următorului Consiliu European.

La sfârșitul reuniunii săptămânale a Comisiei, care s-a concentrat în mare parte pe întrunirea Consiliului European de la sfârșitul lunii iunie, președintele Barroso a declarat următoarele: „Europa depune eforturi susținute pentru a ieși din criză. Comisia a descris aceste eforturi în analiza detaliată care însoțește recomandările specifice fiecărei țări. Însă rezultatele în materie de creștere sunt în continuare foarte nesatisfăcătoare și ne confruntăm cu urgențe sociale în anumite zone din Europa. Întrunirea Consiliului European de la sfârșitul săptămânii viitoare poate fi ocazia de a ajunge la un nou consens și de a imprima un nou impuls, reunind UE în jurul unui acord privind acțiunile care trebuie întreprinse pentru a relansa creșterea economiei noastre. Prezentăm măsuri concrete pentru a combate șomajul în rândul tinerilor și a sprijini, împreună cu BEI, finanțarea economiei reale, în special a IMM-urilor. Ingredientele consensului există deja, acesta trebuind doar să fie concretizat”.

Comisia Europeană a convenit asupra unui număr de trei contribuții la următorul Consiliu European, programat pentru 27-28 iunie 2013.Contribuțiile privind combaterea șomajului în rândul tinerilor, îmbunătățirea legiferării și revizuirea Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă au fost adoptate în dimineața zilei de 19 iunie.O altă contribuție, formulată în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, privind consolidarea activității de creditare a economiei va fi disponibilă de îndată ce va fi adoptată în mod oficial.Acest pachet de inițiative va ajuta Europa să contribuie decisiv la îmbunătățirea gradului de ocupare a forței de muncă și la crearea unui cadru care să permită întreprinderilor să angajeze personal și să investească, iar băncilor să acorde împrumuturi către economia reală.

Punctele-cheie ale celor patru contribuții:

Împreună pentru tinerii Europei - Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor
Combaterea șomajului în rândul tinerilor este o prioritate de vârf. Majoritatea mijloacelor se găsesc în mâinile statelor membre, dar UE poate contribui la valorificarea acestor mijloace. Comisia a propus o serie de măsuri practice, care pot fi puse în aplicare și au un impact potențial imediat, dar în privința unora dintre acestea – este vorba în special de cele legate de CFM – nu s-a ajuns încă la un acord la nivelul UE.
Prioritatea o constituie accelerarea punerii în aplicare a inițiativei Garanția pentru tineret. Comisia propune ca cele 6 miliarde EUR din cadrul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să fie alocate în prima parte a perioadei de programare, astfel încât această sumă să fie angajată în 2014 și 2015, mai degrabă decât pe întreaga durată de șapte ani a CFM. Statele membre trebuie să își prezinte deja în toamnă programele privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. În paralel, Comisia va elabora o serie de instrumente la nivelul UE pentru a sprijini statele membre, cum ar fi Alianța europeană pentru ucenicii, coaliția pentru ocuparea forței de muncă în domeniul digital, EURES și inițiativa „Primul tău loc de muncă EURES”, și pentru a ajuta întreprinderile să recruteze tineri. În privința tuturor acestor măsuri trebuie să se înregistreze progrese printr-o colaborare strânsă cu partenerii sociali și părțile interesate relevante.

Raport comun al Comisiei și al BEI către Consiliul European - Intensificarea activității de creditare a economiei: punerea în aplicare a majorării capitalului BEI și a inițiativelor comune ale Comisiei și ale BEI
În prezent, unul dintre cele mai mari obstacole în calea redresării este lipsa unei creditări normale a economiei reale, în special a IMM-urilor, un aspect subliniat de Comisie în analiza anuală a creșterii.
În cadrul unui raport comun, Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au prezentat modul în care se va aloca majorarea de capital a BEI, asupra căreia s-a convenit recent. În plus, raportul prezintă trei opțiuni pentru a ajuta IMM-urile să obțină acces la finanțare și să angajeze tineri în viitorul apropiat. Comisia va recomanda Consiliului European să urmeze o abordare ambițioasă cu privire la această chestiune.

Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă: situația după un an - Raport către Consiliul European
Comisia Europeană a adoptat un raport privind progresele înregistrate cu privire la Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă. După un an, statele membre mai au încă multe de făcut pentru a-și rezolva problemele la nivel național, de exemplu prin valorificarea potențialului pieței unice în domenii precum sectorul digital, cercetarea și energia.

Raportul evidențiază necesitatea de a finaliza Actul privind piața unică I, în cadrul căruia doar 7 dintre cele 12 propuneri înaintate de Comisie au fost adoptate de către colegiuitori. Comisia Europeană a prezentat majoritatea propunerilor pentru Actul privind piața unică II, urmând să prezinte restul propunerilor în următoarele săptămâni; printre acestea se numără legislația menită să promoveze fondurile de investiții pe termen lung, care pot reprezenta o sursă alternativă de creditare pentru economia reală. Comisia lansează un apel pentru adoptarea rapidă a acestor propuneri înainte de alegerile pentru Parlamentul European.
Raportul arată modul în care Comisia a alocat întregul buget destinat politicii de coeziune, în cadrul pachetului de investiții în valoare de 120 de miliarde EUR menționate în Pact, pentru proiecte ce vizau sprijinirea creșterii economice și crearea de locuri de muncă.

Acțiuni subsecvente ale Comisiei în urma consultării „Top 10” a IMM-urilor cu privire la reglementările UE
Un mediu favorabil afacerilor este la rândul său un element important în acest context. S-a dovedit că reglementările realizate la nivelul UE, mai degrabă decât cele 27 de moduri de reglementare diferite la nivel național, reprezintă o modalitate eficace de a crea noi oportunități.

Comisia a adoptat o comunicare pentru a aborda „topul 10” al celor mai împovărătoare acte legislative ale UE, astfel cum au fost identificate de către IMM-uri. Comunicarea prezintă în detaliu acțiunile care au fost sau care urmează să fie întreprinse cu privire la fiecare text în parte. Pentru fiecare din actele legislative identificate de către IMM-uri, Comisia a analizat deja preocupările exprimate, a luat măsuri în situațiile în care avea dreptul să facă acest lucru sau a prezentat propuneri colegiuitorilor în vederea diminuării sarcinii care le revine IMM-urilor. De exemplu, în decembrie 2011, Comisia a propus o revizuire a regimului aplicabil achizițiilor publice, care va avea un impact direct asupra accesului IMM-urilor la achizițiile publice. În februarie 2013, Comisia a propus înlocuirea Directivei privind siguranța generală a produselor cu un regulament privind siguranța produselor de consum care include un set mai simplu de cerințe comune pentru întreprinderi.

Acest demers face parte din activitatea de revizuire pe care o desfășurăm actualmente pentru a ne asigura că întregul acquis communautaire este adecvat obiectivelor urmărite (programul REFIT).
Consiliul European va aproba, în cursul anului viitor, recomandările specifice fiecărei țări, formulate de Comisie pentru a orienta politicile economice și bugetare ale statelor membre, și va defini, de asemenea, următoarele etape în vederea consolidării arhitecturii uniunii economice și monetare. Cele patru contribuții ale Comisiei prezintă calea de acțiune imediată pentru redresarea creșterii economice. Acestea vor contribui la restabilirea încrederii, astfel încât întreprinderile să investească și să recruteze, iar băncile și alți investitori să își reia activitatea normală de creditare. Contribuțiile demonstrează că măsurile colective la nivelul UE vor avea un impact mai puternic decât măsurile izolate întreprinse la nivel național. Președintele Barroso va trimite acum aceste contribuții tuturor membrilor Consiliului European și ai Parlamentului European.

Persoane de contact:
Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)
Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)
Mark Gray (+32 2 298 86 44)
Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală