Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
16.06.2010 - Facilitatea pentru alimente a UE în valoare de 1 miliard €: deja 222 de proiecte de luptă împotriva foametei şi 50 de milioane de beneficiari în ţările sărace
ED Targoviste

        Cu peste 500 de milioane € plătite deja şi 97% din fonduri angajate la numai  un an şi jumătate de la adoptare, Facilitatea pentru alimente a UE, în valoare de 1 miliard €, a permis un răspuns rapid şi eficient pentru combaterea insecurităţii alimentare. Comisia prezintă astăzi o broşură privind utilizarea Facilităţii pentru alimente, în care arată că aproximativ 50 de milioane de persoane din toată lumea primesc ajutor prin această facilitate şi că rezultatele încep să se concretizeze. Date fiind numărul impresionant de propuneri de înaltă calitate pe care le primeşte Comisia Europeană şi bugetul limitat de care dispune, Comisia Europeană invită alţi donatori să contribuie la finanţarea proiectelor în cadrul iniţiativei recent lansate sub forma „Bursei de proiecte privind Facilitatea pentru alimente” (Food Facility Auction Floor).

         „Este inadmisibil că în ziua de astăzi mai sunt încă oameni care se luptă cu foametea şi cu insecuritatea alimentară. Prin intermediul Facilităţii pentru alimente a UE, Europa a fost în măsură să ofere un răspuns rapid şi eficient la criza alimentară cu care se confruntă ţările în curs de dezvoltare. Comisia şi-a respectat promisiunile, asigurând că ajutorul acordat ţărilor în dificultate a avut un impact puternic. Ajutorul nostru ajunge la peste 50 de milioane de persoane, printre care numeroşi mici agricultori, iar numărul beneficiarilor va creşte”, a declarat Andris Piebalgs, comisarul UE pentru dezvoltare.

        În urma creşterii globale a preţurilor alimentelor în 2008, Facilitatea pentru alimente, în valoare de 1 miliard €, a fost aprobată în decembrie 2008 drept un instrument de reacţie rapidă care să permită UE să lupte împotriva insecurităţii alimentare în 50 de ţări în curs de dezvoltare.

Rezultate concrete pe teren

        Acţiunile pe teren au început în 2009, iar rezultatele încep să se concretizeze în multe din cele 50 de ţări vizate.
        În Pakistan, agricultorii au cultivat mai puţin în ultimii doi ani din cauza creşterii preţului seminţelor şi al îngrăşămintelor, cuplată cu creşterea preţurilor alimentelor provocată de secetă. Anul acesta, agricultorii au reuşit să iasă din această spirală descendentă datorită asistenţei acordate prin proiectele comune ale UE, PAM şi FAO din cadrul Facilităţii pentru alimente a UE. În loc să se îndatoreze, 23 000 de agricultori pakistanezi au primit 400 kg de grâu din partea PAM pentru a rezista în perioada „neproductivă” dinaintea recoltei.

        În Niger, UE şi UNICEF s-au asociat în 2009 în cadrul Facilităţii pentru alimente în vederea tratării, în centre de nutriţie terapeutică, a 65 000 de copii cu vârsta sub cinci ani care suferă de malnutriţie acută.
        În Guatemala, 14 000 de familii de mici agricultori au primit îngrăşăminte prin intermediul Facilităţii pentru alimente.

Un angajament eficient şi de lungă durată

        Comisia Europeană a angajat în prezent 97% din fondurile disponibile în cadrul facilităţii, urmând ca restul fondurilor să fie angajate în curând. Ultima decizie de finanţare a fost adoptată în aprilie 2010, pentru o sumă totală de 145,3 de milioane €.
        Ritmul rapid de implementare a facilităţii se datorează utilizării canalelor de finanţare existente şi cooperării excelente cu toate agenţiile şi administraţiile implicate. Rolul de coordonare al Comisiei Europene a reprezentat un factor-cheie al colaborării reuşite între organizaţiile internaţionale implicate, fără a necesita crearea unor noi proceduri birocratice sau a unor fonduri fiduciare verticale.

Bursa de proiecte privind Facilitatea pentru alimente

        În cadrul Facilităţii pentru alimente, în 2009 a fost lansată o cerere de propuneri. Dat fiind numărul mare de cereri, Comisia Europeană a editat o broşură care prezintă cele mai bune 84 de proiecte în formă finală menite să faciliteze corelarea între investitori şi promotorii proiectelor. Prin această bursă de proiecte, Comisia Europeană vizează creşterea eficacităţii din punct de vedere al costurilor, a coerenţei şi a coordonării, în conformitate cu Agenda de la Accra privind eficacitatea ajutorului, punând la dispoziţie proiecte gata de finanţare. 

Context

        Facilitatea pentru alimente a UE, în valoare de 1 miliard €, oferă fonduri menite să îmbunătăţească accesul agricultorilor la mijloacele de producţie în agricultură, să sprijine dispozitivele de siguranţă pentru populaţiile cele mai vulnerabile şi să susţină microcreditele, investiţiile, echipamentul, infrastructura şi formarea profesională.
        Cea mai mare parte a fondurilor sunt canalizate prin organizaţiile internaţionale ale grupului operativ la nivel înalt din cadrul ONU privind creşterea preţurilor alimentelor.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală