Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
20.02.2019 - Pregătirea pentru Brexit: Comisia intensifică activitățile de informare vizând pregătirea întreprinderilor din UE în domeniul vamal pentru scenariul „fără acord”
ED Targoviste

Comisia Europeană și-a intensificat activitățile de informare vizând pregătirea întreprinderilor din UE pentru scenariul „fără acord”, în domeniul vamal și al impozitării indirecte, cum ar fi TVA-ul, având în vedere riscul ca Regatul Unit să părăsească UE la data de 30 martie a acestui an fără niciun fel de acord (scenariul „fără acord”).

Descarcă checklist-ul pentru comercianți

Descarcă ghidul vamal

Campania de informare lansată astăzi face parte din eforturile actuale ale Comisiei de pregătire pentru ieșirea fără acord a Regatului Unit din Uniunea Europeană, în conformitate cu concluziile Consiliului European (articolul 50) din decembrie 2018, care îndeamnă la intensificarea pregătirii pentru toate scenariile. Rolul acestei campanii este de a contribui la informarea întreprinderilor care doresc să-și mențină schimburile comerciale cu Regatul Unit după 30 martie cu privire la ceea ce trebuie să facă pentru a asigura o tranziție cât mai lină. O bună pregătire pentru situația în care Regatul Unit ar deveni o țară terță evită producerea unei perturbări semnificative a activității întreprinderilor din UE.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Având în vedere că riscul unui Brexit fără acord este din ce în ce mai mare pe măsură ce data de 29 martie se apropie, Comisia Europeană și autoritățile vamale naționale depun eforturi considerabile pentru a fi pregătite să introducă verificări și controale ale mărfurilor care circulă între UE și Regatul Unit. Aceste eforturi sunt esențiale pentru protejarea consumatorilor și a pieței noastre interne. Este foarte important ca întreprinderile care au relații comerciale cu Regatul Unit să fie în măsură să aplice rapid formalitățile vamale în conformitate cu legislația vamală, care se va aplica încă din prima zi în cazul unui Brexit fără acord. Nu este timp de pierdut, iar rolul nostru de susținere a întreprinderilor se concretizează prin această campanie de informare.”

Lansarea de astăzi urmărește creșterea nivelului de informare a comunității de afaceri din UE, în special a IMM-urilor. Pentru a se pregăti pentru scenariul „fără acord” și pentru a menține schimburile comerciale cu Regatul Unit, aceste întreprinderi ar trebui:

  • Să evalueze dacă dețin capacitățile tehnice și umane necesare aplicării procedurilor și normelor vamale, de exemplu cu privire la „regulile de origine preferențiale” .
  • Să aibă în vedere obținerea de autorizații și înregistrări vamale pentru a-și facilita activitatea comercială dacă Regatul Unit se află în lanțul lor de aprovizionare.
  • Să ia legătura cu autoritatea vamală națională pentru a vedea ce măsuri de pregătire pot fi luate.

Astăzi au fost puse la dispoziția întreprinderilor o serie de materiale, inclusiv o listă de verificare simplă în 5 puncte, care oferă o imagine de ansamblu a etapelor care trebuie parcurse. Materialele campaniei sunt disponibile în toate limbile UE.

Deși impactul global al unui scenariu „fără acord” nu poate fi atenuat, campania de astăzi ar trebui să vină în sprijinul eforturilor naționale de a informa întreprinderile din UE și de a difuza informațiile corespunzătoare către întreprinderile afectate din cele 27 de state membre ale UE.

În statele membre au loc activități pregătitoare, sprijinite de Comisie, pentru a se asigura că infrastructura și logistica vamală sunt pregătite, la nivel național, să facă față unui scenariu „fără acord”.

Context

Ratificarea acordului de retragere rămâne obiectivul și, totodată, prioritatea Comisiei. Concretizarea acestei ratificări rămâne însă incertă. Dat fiind riscul unui scenariu „fără acord”, Comisia s-a angajat în activități pregătitoare intense începând din decembrie 2017. Comisia a făcut apel în mod constant la cetățenii, întreprinderile și statele membre din Uniune să se pregătească pentru toate scenariile posibile, să evalueze riscurile relevante și să își pregătească planuri de răspuns pentru a le atenua.

Astfel cum s-a evidențiat în prima comunicare a Comisiei din 19 iulie 2018 privind pregătirile pentru Brexit, indiferent de scenariul avut în vedere, alegerea Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană va cauza perturbări semnificative.

Părțile interesate și autoritățile de la nivel național și de la nivelul UE trebuie să se pregătească pentru două scenarii principale posibile:

  • Dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziție de 21 de luni. Acordul de retragere include posibilitatea unei prelungiri unice a perioadei de tranziție cu până la un an sau doi ani.
  • Dacă acordul de retragere nu este ratificat înainte de 30 martie 2019, nu va exista o perioadă de tranziție, iar dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit începând cu 30 martie 2019. Acesta este scenariul „fără acord” sau „pe marginea prăpastiei”.

În urma apelurilor lansate de Consiliul European (articolul 50) în noiembrie și decembrie 2018 pentru intensificarea pregătirii la toate nivelurile, Comisia a adoptat, la 19 decembrie 2018, un plan de acțiune vizând pregătirea pentru Brexit și mai multe măsuri legislative, inclusiv în domeniul vamal. Acestea au urmat comunicărilor publicate în noiembrie și iulie 2018.

Într-un astfel de scenariu „fără acord”, mărfurile care sosesc din Regatul Unit sau pleacă spre Regatul Unit vor fi considerate importuri și, respectiv, exporturi dintr-o „țară terță”. Aceasta înseamnă că formalitățile și controalele vamale se vor aplica și la import, și la export. Taxele vamale, TVA și accizele vor fi percepute la import, iar exporturile către Regatul Unit vor fi scutite de TVA.

Comisia a publicat o serie de avize, disponibile în toate limbile UE, care urmăresc o mai bună informare a părților interesate și a călătorilor cu privire la consecințele pe care le-ar putea avea un scenariu „fără acord” asupra întreprinderii lor din perspectiva procedurilor vamale, a impozitării indirecte (precum TVA-ul și accizele), a regulilor de origine preferențiale și a licențelor de import/export.

Este foarte important ca și statele membre să ia măsuri. Autoritățile naționale au un rol esențial în monitorizarea și gestionarea pregătirilor sectoarelor industriale. În acest sens, Comisia a purtat discuții tehnice cu statele membre ale UE-27, atât în ceea ce privește aspectele generale legate de gradul de pregătire, cât și măsurile specifice de pregătire sectorială, juridică și administrativă. De asemenea, au început să fie efectuate vizite în cele 27 de state membre ale UE pentru a se asigura că planurile naționale de pregătire pentru Brexit sunt pe drumul cel bun și că se oferă toate clarificările necesare cu privire la procesul de pregătire.

Informații suplimentare

Pagina de internet a DG TAXUD pe tema pregătirii întreprinderilor pentru Brexit 

Lista de verificare pentru întreprinderile care doresc să continue sau să înceapă schimburi comerciale cu Regatul Unit după 30 martie

Prezentare generală a birourilor Comisiei în statele membre

Întrebări și răspunsuri privind „Planul de acțiune vizând pregătirea pentru Brexit” al Comisiei din 19 decembrie 2019

Site-ul Comisiei Europene privind pregătirea pentru Brexit, inclusiv „avizele privind pregătirea Brexitului

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală