Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
24.11.2010 - Locuri de muncă mai bune pentru mai mulţi dintre noi
ED Targoviste

        Noua strategie europeană îşi propune ca, până în 2020, rata de ocupare a forţei de muncă să ajungă la 75%.

        Scopul Agendei pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă este să crească flexibilitatea pieţelor muncii, să încurajeze dezvoltarea competenţelor profesionale necesare, să amelioreze condiţiile de lucru şi să creeze noi locuri de muncă.

        În acest context, principalul obiectiv pentru anul 2020 este creşterea, până la 75%, a ratei de ocupare a forţei de muncă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani. Acesta este unul dintre elementele cheie ale strategiei UE privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, Europa 2020 .

        La nivel european, una dintre preocupările actuale majore este legată de crearea de noi locuri de muncă. În prezent, şomajul afectează 10% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, adică aproximativ 23 de milioane de oameni. Această situaţie nu se datorează neapărat faptului că nu există locuri de muncă disponibile. Potrivit estimărilor, până în 2015, UE se va confrunta cu lipsa personalului calificat în domeniul IT, dar şi în sectorul sănătăţii şi al cercetării.

        Îmbătrânirea populaţiei este un factor care complică şi mai mult situaţia. Este foarte important ca procentul persoanelor care au un loc de muncă să crească, pentru a compensa atât numărul mare de pensionări care se vor înregistra în următorii ani, cât şi numărul locurilor de muncă pierdute pe durata crizei.

Priorităţile Agendei sunt în număr de patru:

Modernizarea pieţelor muncii

        Un contract de muncă unic, pe durată nedeterminată, le oferă lucrătorilor o mai bună protecţie împotriva concedierilor pe măsură ce le sporeşte vechimea în muncă. Acest tip de contract le-ar garanta angajaţilor stabilitatea locului de muncă şi, totodată, ar fi suficient de flexibil pentru a-i motiva pe angajatori să recruteze personal.

Adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele pieţei

        Se are în vederea crearea unei baze electronice de date privind evoluţia ofertei de competenţe şi a cererii de pe piaţa muncii. Aceasta îi va ajuta pe cei interesaţi să ia decizii cu privire la educaţia şi formarea lor profesională plecând de la situaţia existentă pe piaţă, ceea ce le va spori şansele de angajare.

        Acest site le-ar putea fi util şi companiilor, pe care le va ajuta să găsească personalul calificat de care au nevoie. O astfel de acţiune ar putea duce la evitarea decalajului dintre cerinţele de pe piaţa muncii şi pregătirea profesională a celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

        Strategia pledează şi pentru recunoaşterea, la nivel european, a calificărilor, în special prin intermediul "paşaportului european al competenţelor".

Ameliorarea calităţii locurilor de muncă şi a condiţiilor de lucru

        Comisia Europeană va revizui legislaţia actuală privind timpul de lucru, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă şi integrarea lucrătorilor provenind din ţări terţe.

Crearea de noi locuri de muncă

        Una dintre modalităţile prin care Comisia intenţionează să încurajeze crearea de noi locuri de muncă este reducerea birocraţiei. În acest scop, se prevede reducerea costurilor nesalariale ale muncii, precum şi eliminarea obstacolelor juridice care îngreunează angajările, concedierile, înfiinţarea de noi întreprinderi sau desfăşurarea de activităţi independente.

        Comisia intenţionează să pună în practică măsurile incluse în această Agendă până în anul 2014.

Detalii despre strategia UE privind crearea de noi locuri de muncă


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală