Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
10.08.2009 - Comunicare UE: Tineretul – Investiţie şi Capacitare
ED Targoviste

          Comisia Europeană a adoptat noua strategie UE în domeniul politicilor care vizează tineretul, pentru deceniul următor. Noua strategie, intitulată "Tineretul – Investiţie şi Capacitare", are un caracter trans-sectorial vizând atât acţiuni pe termen scurt, cât şi pe termen lung, care implică domenii cheie de politici care afectează tineretul Europei, în special educaţia, ocuparea forţei de muncă, creativitatea şi antreprenoriatul, includerea socială, sănătatea şi sportul, participarea civică şi voluntariatul. De asemenea, noua strategie evidenţiază importanţa muncii prestate de tineri şi defineşte măsuri mai eficace pentru o mai bună implementare a politicilor privind tineretul la nivelul UE.

Strategia "Tineretul – Investiţie şi Capacitare" are următoarele obiective:
•    crearea mai multor oportunităţi pentru tineret în domeniile educaţiei şi ocupării forţei de muncă,
•    îmbunătăţirea accesului şi a participării depline a tuturor tinerilor la viaţa societăţii, şi
•    stimularea solidarităţii între tineret şi societate.

          Textul complet al Comunicării, precum şi alte informaţii pe această temă pot fi accesate pe site-ul Comisiei Europene dedicat tineretului:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală