Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
05.05.2010 - Concurenţă: Comisia lansează consultări cu privire la revizuirea normelor aplicabile acordurilor de cooperare orizontală
ED Targoviste

        Comisia Europeană a publicat proiecte de regulamente şi orientări pentru evaluarea acordurilor de cooperare dintre concurenţi, cunoscute sub denumirea de „acorduri de cooperare orizontală”. Obiectivul acestor propuneri este de a actualiza şi de a descrie cu mai multă claritate punerea în aplicare a normelor privind concurenţa în acest domeniu şi de a garanta că acestea îşi menţin relevanţa în economia actuală aflată în proces de schimbare. Părţile interesate pot transmite observaţii până la 25 iunie 2010. În urma consultării publice şi luând în considerare poziţiile părţilor implicate, Comisia va adopta versiuni finale ale textelor la sfârşitul acestui an.

        Comisarul pentru concurenţă, Joaquín Almunia, vicepreşedinte al Comisiei, a făcut următoarea declaraţie: „Inovarea şi competitivitatea sunt chestiuni fundamentale pentru Strategia Europa 2020 a Comisiei.Acordurile de cooperare între concurenţi care au ca scop creşterea eficienţei, în special acordurile în domeniul cercetării şi dezvoltării şi acordurile de standardizare, pot contribui la dezvoltarea inovării şi a competitivităţii în Europa. Un set de norme actualizat în acest domeniu va garanta faptul că facilităm colaborarea dintre concurenţi, atunci când această colaborare contribuie la bunăstarea economică fără să creeze un risc pentru concurenţă.”

        Concurenţa este unul dintre instrumentele-cheie pentru construirea unei societăţi mai competitive, mai conectate, mai ecologice, în mai mare măsură bazate pe cunoaştere şi mai favorabile incluziunii. Creşterea prosperităţii se poate obţine prin inovare şi o mai bună utilizare a resurselor, cunoaşterea fiind ingredientul principal în acest proces. Pentru a asigura această transformare, Europa trebuie să folosească anumite instrumente, printre care se numără concurenţa, graţie căreia întreprinderile sunt stimulate să inoveze şi să coopereze în cadrul unor proiecte de eficientizare. Menţinerea unui regim concurenţial poate fi eficientă numai dacă instrumentele sale de politică, în special cele care au impact asupra acordurilor de cooperare orizontală sunt actualizate constant şi adaptate evoluţiilor pieţei.

        Orientarea pentru evaluarea acordurilor de cooperare orizontală se face actualmente prin intermediul a două regulamente „de exceptare pe categorii” [Regulamentul (CE) nr. 2659/2000 al Comisiei privind acordurile de cercetare şi dezvoltare (R-D) şi Regulamentul (CE) nr. 2658/2000 al Comisiei privind acordurile de specializare] şi „orientările orizontale” care le însoţesc. Cele două regulamente exceptează acordurile de cercetare şi dezvoltare, precum şi pe cele de specializare şi producţie în comun de la interdicţia generală impusă de UE faţă de practicile comerciale restrictive, sub rezerva întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute în regulamente. Orientările orizontale furnizează un cadru analitic pentru evaluarea celor mai comune tipuri de acorduri de cooperare orizontală, cum ar fi acordurile de cercetare şi dezvoltare, acordurile de producţie, acordurile de achiziţii, acordurile de comercializare şi acordurile de standardizare.

        Întrucât cele două regulamente actuale vor expira la 31 decembrie 2010, în decembrie 2008, Comisia a început să revizuiască normele aplicabile acordurilor de cooperare orizontală, cu consultarea amplă a întreprinderilor europene şi a autorităţilor din statele membre din domeniul concurenţei. Această consultare a arătat că se consideră că sistemul actual funcţionează bine, dar că unele chestiuni ar putea fi revizuite.

        Prin urmare, orientările orizontale au fost revizuite într-o proporţie semnificativă pentru a ajuta companiile să evalueze cu mai mare certitudine dacă un acord este anticoncurenţial sau nu şi, dacă este anticoncurenţial, să determine dacă întruneşte condiţiile pentru a constitui o excepţie.

        Acordurile de standardizare reprezintă una dintre chestiunile de importanţă majoră abordate.Standardele devin tot mai importante pentru facilitarea inovării (în special în domeniul IT), însă, pentru garantarea unei concurenţe efective, este esenţial să existe un proces de standardizare eficient, deschis şi transparent.În special, revizuirea capitolului despre standardizare – bazat pe experienţa unui caz recent din acest domeniu – are ca scop garantarea faptului că standardele sunt stabilite în aşa fel încât beneficiile specifice ale standardizării sunt obţinute şi transmise consumatorilor europeni.

        Printre principalele propuneri de modificare a setul de norme existent se mai numără:

În orientări:

Includerea unui capitol despre evaluarea schimbului de informaţii între societăţi;
Orientările privind condiţiile standard, în capitolul despre standardizare;
Clarificarea cu privire la aplicarea normelor concurenţiale la acordurile dintre întreprinderile comune şi întreprinderile-mamă.
În cele două regulamente:
Comunicarea drepturilor de proprietate intelectuală relevante şi reajustarea restricţiilor grave (în regulamentul de exceptare pe categorii privind C-D);
Introducerea unui al doilea prag al cotei de piaţă pentru acordurile de specializare şi de producţie în comun pentru produsele destinate consumului intern (în regulamentul de exceptare pe categorii privind specializarea);
Clarificări în ceea ce priveşte noţiunea de „concurent potenţial”, prin introducerea unui calendar pe trei ani pentru viitoarele introduceri pe piaţă (în ambele regulamente).
Textele revizuite au scopul de a înlocui regulamentele care urmează să îşi înceteze valabilitatea şi versiunea actuală a orientărilor orizontale.
Observaţiile pot fi trimise Comisiei până la 25 iunie 2010.

Context

        Printre exemplele de acorduri de cooperare orizontală evaluate de către Comisie se numără cel privind Clasificarea navelor (a se vedea IP/09/1513) sau cel privind IPCom (a se vedea IP/09/549).

        Adoptarea proiectului de norme aplicabile acordurilor de cooperare orizontală urmează adoptării noilor norme concurenţiale pentru acordurile de distribuţie (a se vedea IP/10/445) şi precedă adoptarea de noi norme pentru sectorul autovehiculelor, programată pentru sfârşitul acestei luni.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală