Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
07.12.2009 - Ajutoare de stat: Comisia autorizează introducerea unei scheme temporare în România de acordare de ajutoare de stat până la € 500 000
ED Targoviste

        Comisia Europeană a autorizat, în conformitate cu normale privind ajutoarele de stat din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, o schemă de ajutor propusă de România, menită să ofere sprijin întreprinderilor care se confruntă cu dificultăţi de finanţare ca urmare a înăspririi condiţiilor de creditare în contextul actualei crize economice.Schema permite  autorităţilor să acorde ajutoare în valoare de până la €500 000 până la 31 decembrie 2010.Schema îndeplineşte condiţiile din Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul crizei financiare şi economice, adoptat de Comisie, (a se vedea IP/08/1993), deoarece este limitată în timp, respectă pragurile relevante şi este destinată doar întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 1 iulie 2008.Prin urmare, schema este compatibilă cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFEU, care permite acordarea de ajutoare pentru a remedia perturbări grave ale economiei unui stat membru.

        "Schema de ajutor de stat va contribui la înlăturarea dificultăţilor cu care întreprinderile din România se confruntă fără o distorsionare semnificativă a pieţei. Datorită colaborării excelente cu autorităţiile române, Comisia a putut aproba schema rapid" a declarat Comisarul european pe concurenţă Neelie Kroes.

        Autorităţile române au elaborat schema pe baza normelor prevăzute în Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul crizei financiare şi economice şi, în special, a condiţiilor privind valoarea limitată compatibilă a ajutorului.

        Ajutorul maxim pe care îl poate obţine o întreprindere este de €500 000 şi se aplică întreprinderilor care nu se aflau deja în dificultate la 1 iulie 2008. Ajutorul de stat poate fi acordat sub forma de sume nerambursabile, împrumuturi în condiţii preferenţiale, subvenţii de dobândă, garanţii sau eşalonarea creanţelor deţinute de stat fără perceperea de dobânzi.  

        Decizia va fi publicată în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul DG Concurenţă, cu numărul de referinţă N 547/2009. Cele mai recente decizii privind ajutoarele de stat publicate în Jurnalul Oficial şi pe site sunt enumerate în buletinul informativ electronic State aid Weekly e-News.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală