Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
16.07.2009 - Fondul de Solidaritate: comisarul Samecki anunță un ajutor UE de 12 milioane EUR pentru pagubele produse de inundații în România
ED Targoviste

        Pawel Samecki, comisarul european pentru politică regională, a confirmat astăzi decizia Comisiei de a aloca un ajutor total de 11,78 milioane EUR pentru România, după inundațiile grave de vara trecută. Ajutorul se disponibilizează prin intermediul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). El va contribui la costurile suportate de autoritățile publice pentru a răspunde situației de urgență, în special pentru refacerea infrastructurii esențiale.

        Comisarul Samecki, responsabil pentru Fondul de Solidaritate, a declarat: „Peste 1,6 milioane de oameni au fost afectați de inundațiile din iulie, anul trecut; numeroase locuințe au fost distruse sau avariate și s-au produs pagube serioase în agricultură, silvicultură și în efectivele de animale. Mobilizarea resurselor din Fondul de Solidaritate reprezintă o expresie puternică a solidarității UE cu România. Prin politica de coeziune, Comisia va furniza, de asemenea, sprijin financiar pentru îmbunătățirea infrastructurii în situație de risc din cauza inundațiilor, în cele mai vulnerabile regiuni.”

        Cinci județe din nord-estul României (Maramureș, Suceava, Botoșani, Iași și Neamț) au fost cel mai greu lovite de inundațiile și alunecările de teren grave produse din cauza căderilor masive de precipitații. Pagubele directe au depășit 470 de milioane EUR în cele 241 de localități afectate: s-au inundat aproape 2 000 km de drumuri, iar 2000 de poduri și aproximativ 88 km de diguri și baraje au suferit avarii grave.

        Inundațiile au acoperit peste 39 000 de hectare de teren agricol și 240 de hectare de păduri. Comerțul între România și nordul și nord-estul Europei a fost afectat considerabil din cauza pagubelor grave suferite de șoselele din zonele de frontieră cu Republica Moldova și Ucraina.

        Autoritățile române au depus o cerere de asistență financiară prin EUSF în luna octombrie 2008. Cu toate că valoarea pagubelor directe s-a aflat sub pragul normal de activare a Fondului de Solidaritate UE (0,6% din produsul intern brut, 566,8 milioane EUR în cazul României), Comisia a putut să mobilizeze fondul invocând „circumstanțele excepționale” prevăzute de Regulamentul FSUE. Acesta permite Comisiei să acorde ajutor atunci când o regiune a fost lovită de un dezastru extraordinar, care afectează cea mai mare parte a populației, cu repercusiuni grave și durabile asupra condițiilor de viață și asupra stabilității economice a regiunii.

        Pentru a acorda ajutor din FSUE, Parlamentul European și Consiliul, care alcătuiesc împreună autoritatea bugetară a Uniunii, au adoptat, la 11 martie, un așa-numit buget rectificativ. În săptămânile următoare, Comisia va semna împreună cu România un acord de punere în aplicare, prin care se stabilesc condițiile specifice de folosire a ajutorului.

Acțiuni de prevenire

        Politica de coeziune va susține, de asemenea, prevenirea riscurilor naturale în România, prin intermediul programului național de mediu, desfășurat până în 2013. Conform programului, UE va contribui cu 270 de milioane EUR la realizarea de infrastructuri de prevenire a riscurilor, orientate pe prevenirea inundațiilor. Proiecte importante sunt deja în pregătire pe râurile Prut-Bârlad, Trotuș și Siret (a se vedea MEMO/07/303 ). Prevenirea inundațiilor este sprijinită, de asemenea, prin programul transnațional al fondului de coeziune „Europa de Sud-Est”, în care România este parteneră cu alte 15 țări ( MEMO/08/177 ).

Context

        Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost creat după inundațiile care au afectat Europa Centrală în vara anului 2002. Prin intermediul acestui fond se acordă ajutoare financiare statelor membre și țărilor aflate în procesul de negociere pentru aderarea la UE, afectate de catastrofe naturale majore. România a beneficiat deja de un sprijin similar (71,2 milioane EUR) după inundațiile din primăvara și toamna anului 2005.

        În principiu, intervențiile FSUE se limitează la finanțarea operațiunilor de urgență întreprinse de autoritățile publice pentru a face față pagubelor neasigurabile: de exemplu, readucerea în stare de funcționare a infrastructurii sau locuințe provizorii. Pagubele suferite de particulari și pierderile de venit nu pot face obiectul unor despăgubiri prin intermediul acestui fond.

Pentru informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm
Sursa: Rapid – Europa – Press Releases


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală