Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
14.09.2014 - Munca forțată: Comisia invită țările UE să implementeze noul protocol al OIM
ED Targoviste

Comisia Europeană a propus Consiliului de Miniștri al UE să autorizeze statele membre ale UE să ratifice noul Protocol la Convenția privind munca forțată a Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Protocolul a fost adoptat, alături de o recomandare suplimentară, în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, desfășurată în luna iunie (IP/14/669). Țările care ratifică protocolul OIM convin să prevină utilizarea muncii forțate, în special în contextul traficului de persoane, să îmbunătățească protecția victimelor și să asigure accesul la despăgubiri. Protocolul îmbunătățește totodată cooperarea internațională în lupta împotriva muncii forțate sau obligatorii.

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat în legătură cu acest subiect: „Noul protocol la Convenția OIM privind munca forțată își propune să intensifice lupta împotriva acestei grave încălcări a drepturilor omului și să o adapteze la provocările secolului XXI. Invit statele membre să ratifice protocolul în cel mai scurt timp posibil, pentru a ne ajuta să punem capăt acestei exploatări inumane a lucrătorilor”

Statele care ratifică Convenția OIM trebuie să elaboreze o politică națională și un plan de acțiune pentru eliminarea muncii forțate, cu consultarea organizațiilor lucrătorilor și ale angajatorilor. Ele trebuie să ia măsuri de prevenire a muncii forțate, inclusiv prin informarea persoanelor vulnerabile și protejarea acestora împotriva posibilelor practici de recrutare frauduloase.
În ceea ce privește victimele muncii forțate, convenția introduce obligația de a asigura identificarea, eliberarea, protecția, refacerea și reabilitarea acestora. Alte clauze prevăd obligația statelor care ratifică protocolul de a oferi tuturor victimelor acces la măsuri de remediere, inclusiv la despăgubiri, și de a se asigura că autoritățile naționale competente au dreptul de a nu urmări penal victimele pentru activitățile ilegale pe care au fost obligate să le săvârșească.

Context
Conform estimărilor OIM, peste 21 de milioane de persoane din întreaga lume sunt în prezent victime ale muncii forțate sau obligatorii, care generează profituri ilegale de 150 miliarde USD pe an.
UE s-a angajat să promoveze drepturile omului și munca decentă și să elimine traficul de persoane, atât pe plan intern, cât și în relațiile sale externe. Toate statele membre ale UE au ratificat standardele fundamentale de muncă, inclusiv Convenția OIM privind munca forțată. Dispozițiile noului protocol la această convenție reflectă principiile prevăzute în legislația și politicile UE.
Pentru ratificarea protocolului de către statele membre este necesară autorizația Consiliului, deoarece unele părți ale acestui act intră în sfera de competență a UE. Pe de altă parte, UE nu poate ratifica niciun instrument OIM, întrucât numai statele pot fi părți la aceste instrumente.

Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)
Pentru public:Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

Pagini Utile

  1. Rubrica de știri de pe pagina de internet a DG Ocuparea Forței de Muncă
  2. Pagina de internet a OIM privind munca forțată
  3. Pagina de internet a comisarului László Andor
  4. Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter
  5. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală