Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
17.10.2014 - Comisarul Andor salută acordul Consiliului cu privire la platforma UE pentru o mai eficientă prevenire și descurajare
ED Targoviste

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, domnul László Andor, și-a exprimat satisfacția cu privire la acordul la care s-a ajuns azi între miniștrii din Consiliul Ocuparea Forței de Muncă și Politică Socială al UE referitor la o așa­numită „metodă generală” de creare a unei platforme europene având menirea de a eficientiza prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate. Se urmărește ca în cadrul platformei să se reunească diverse organisme naționale de asigurare a respectării legislației care sunt implicate în combaterea muncii nedeclarate, fenomen care afectează grav condițiile de muncă, concurența echitabilă și bugetele publice. Comisia a prezentat în aprilie 2014 propunerea sa de instituire a platformei (IP/14/387MEMO/14/271MEMO/14/272)

„O dată cu acordul Consiliului asupra unei metode generale, platforma este cu un pas mai aproape de a deveni o realitate. Munca nedeclarată este o provocare majoră pentru toate statele membre, ea privându-i pe lucrători de protecție socială și de condiții de muncă decente, subminând concurența echitabilă pentru întreprinderi și punând în pericol sustenabilitatea finanțelor publice. Prin urmare, este esențial ca toate statele membre să participe activ la activitățile noii platforme, în special având în vedere faptul că munca nedeclarată nu este doar o problemă internă, ci are o dimensiune transfrontalieră. Unindu­ne forțele, vom fi mai eficienți în lupta împotriva acestui flagel”, a declarat comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, domnul László Andor.
Platforma ar urma să reunească toate organismele de asigurare a aplicării legislației care sunt implicate în combaterea muncii nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de muncă și de securitate socială sau autoritățile fiscale și cele responsabile de migrație, precum și alte părți interesate, cum ar fi reprezentanți de la nivelul UE ai angajatorilor și ai angajaților. Platforma va umple un gol existent la nivelul UE, unde, până în prezent, problema muncii nedeclarate se discuta sporadic și în mod necoordonat, în cadrul unor diferite comitete și grupuri de lucru. Ea ar permite o cooperare mai eficientă între organismele care se confruntă zilnic cu munca nedeclarată.

Noua platformă ar urma:

 1. să pună la dispoziție un forum în cadrul căruia experții ar putea face schimb de informații și de cele mai bune practici, înmulțind astfel puținele contacte existente până în prezent
 2. să examineze instrumentele naționale și ale UE pentru a face față problemelor comune cauzate de munca nedeclarată și de fenomenul înrudit de activitate fals declarată ca fiind independentă
 3. să abordeze aspecte transfrontaliere, de exemplu, explorarea modalităților de îmbunătățire a schimburilor de date între administrațiile naționale
 4. să consolideze cooperarea operațională transfrontalieră, cum ar fi schimburile de personal și inspecțiile comune
 5. să elaboreze principii și orientări comune pentru efectuarea inspecțiilor al căror obiect este combaterea muncii nedeclarate și să organizeze sesiuni comune de instruire
 6. să mărească gradul de vizibilitate a problemei prin intermediul unor activități comune, cum ar fi campanii europene și adoptarea de strategii regionale sau paneuropene.

Context
Munca nedeclarată este definită ca orice activitate remunerată, care este legală prin natura ei, dar care nu este declarată autorităților publice, luând în considerare diferențele dintre sistemele de reglementare din statele membre. Această noțiune a fost integrată în Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă și, din 2001, face obiectul orientărilor privind ocuparea forței de muncă destinate statelor membre. Conform unui sondaj Eurobarometru efectuat în 2013, aproximativ unul din zece europeni (11%) a recunoscut că, în anul precedent, a achiziționat bunuri sau servicii care presupuneau muncă nedeclarată, în timp ce 4 % dintre cei intervievați au declarat că au prestat ei înșiși muncă nedeclarată (IP/14/298). Ancheta a reflectat incidența acestui fenomen într-o gamă largă de sectoare și a indicat, de asemenea, existența unor diferențe semnificative între statele membre.
Pachetul privind ocuparea forței de muncă din aprilie 2012 a evidențiat faptul că transformarea muncii neoficiale sau nedeclarate în muncă cu forme legale ar putea contribui la reducerea șomajului, precum și faptul că este necesară o cooperare mai bună între statele membre.

La mijlocul anului 2013, Comisia a desfășurat o consultare inițială cu reprezentanți de la nivelul UE ai angajatorilor și ai angajaților referitoare la eventuale măsuri viitoare ale UE menite să intensifice cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile de asigurarea respectării legislației (IP/13/650). Ea a fost urmată de o a doua consultare, la începutul anului 2014. În cadrul ambelor consultări, partenerii sociali au indicat că acțiunea la nivelul UE va aduce un plus de valoare eforturilor depuse la nivel național.
Parlamentul European, în Rezoluția din 14 ianuarie, a făcut apel la o cooperare mai intensă și la o consolidare a activității inspectoratelor de muncă în vederea combaterii muncii nedeclarate.

Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Pagini Utile

 1. Video – munca nedeclarată: un cerc vicios
 2. Sondajul Eurobarometru „Munca nedeclarată în UE”
 3. Pagina de internet a comisarului László Andor
 4. Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter
 5. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Comisiei Europene conținând noutăți referitoare la ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală