Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
22.03.2013 - Condiții de muncă: statele membre sunt îndemnate de Comisie să pună în aplicare convenția OIM privind personalul casnic
ED Targoviste

Comisia Europeană a prezentat o propunere de decizie a Consiliului care autorizează statele membre să ratifice Convenția din 2011 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (convenția nr. 189). Prin ratificarea convenției OIM, țările se angajează să asigure condiții echitabile și decente pentru lucrătorii casnici, protejând drepturile lor fundamentale legate de muncă, prevenind abuzurile și violența și instituind garanții pentru tinerii care lucrează ca personal casnic.

„Îmbunătățirea condițiilor de muncă în serviciile personale reprezintă un obiectiv important al Comisiei” a declarat László Andor, comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, adăugând: „Îndemn statele membre să ratifice această convenție cât mai curând posibil, ceea ce va contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a strategiei UE privind combaterea traficului de persoane”.

Propunerea de decizie a Consiliului prezentată de Comisie este necesară deoarece statele membre nu pot ratifica în mod autonom convențiile OIM fără autorizarea prealabilă de către Consiliu în ceea ce privește acele părți din convenție care intră în sfera de competență a UE. UE ca atare nu poate să ratifice convențiile OIM, întrucât doar statele membre pot fi părți la aceste convenții.
Statele care ratifică convenția trebuie să ia măsuri pentru a garanta condiții de muncă echitabile și decente și pentru a preveni abuzurile, violența și munca copiilor în sectorul serviciilor casnice. Ele trebuie să asigure egalitatea de tratament între personalul casnic și ceilalți lucrători în ceea ce privește compensațiile și prestațiile, de exemplu în ceea ce privește maternitatea. De asemenea, convenția introduce obligația de a informa lucrătorii cu privire la condițiile și detaliile referitoare la încadrarea lor. Alte clauze garantează că lucrătorii sunt protejați împotriva discriminărilor, au condiții de trai decente și au un acces ușor la mecanisme de tratare a plângerilor. De asemenea, convenția include dispoziții referitoare la recrutarea lucrătorilor străini.

Unele aspecte acoperite de convenția OIM sunt deja abordate de legislația UE. Dispozițiile convenției au aceeași abordare și sunt în general coerente cu legislația UE. Cu privire la multe aspecte, legislația UE oferă mai multă protecție decât convenția. Convenția este însă mai precisă decât legislația UE în ceea ce privește acoperirea personalului casnic de către legislație, precum și alte aspecte specifice referitoare la serviciile casnice.

Context
UE promovează, în toate politicile sale, ratificarea și punerea în aplicare eficace a convențiilor OIM privind standardele fundamentale de muncă și a celorlalte convenții care au fost clasificate de OIM drept actualizate.
Comisia a subliniat, în pachetul său din 2012 privind ocuparea forței de muncă, rolul aplicării convenției privind personalul casnic în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de muncă în serviciile personale.
În iunie 2012, în contextul strategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane, Comisia a îndemnat statele membre să ratifice toate instrumentele, acordurile și obligațiile legale internaționale relevante care vor contribui la combaterea traficului de persoane într-un mod mai eficient, mai coordonat și mai coerent, inclusiv convenția privind personalul casnic.

De asemenea, sindicatele și organizațiile neguvernamentale desfășoară o campanie internațională de promovare a ratificării convenției privind personalul casnic.
Mai multe state membre și-au exprimat intenția de a ratifica rapid convenția privind personalul casnic. Prin urmare, este necesar ca orice obstacol juridic în calea ratificării de către statele membre să fie eliminat la nivelul UE.

În cazul a trei convenții ale OIM adoptate în ultimul deceniu, conținând părți care intră în competența Uniunii, Consiliul a autorizat statele membre să le ratifice, în interesul Uniunii, în ceea ce privește părțile aflate în competența Uniunii. La 20 noiembrie 2012, Comisia a adoptat o propunere similară de decizie a Consiliului referitoare la Convenția privind substanțele chimice (nr. 170).

Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Pagini Utile

  1. Organizația Internațională a Muncii:O muncă decentă pentru personalul casnic
  1. Pagina de internet a comisarului László Andor
  1. Profilul de Twitter al comisarului László Andor


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală