Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
08.10.2014 - Ocuparea forței de muncă și situația socială: Buletinul trimestrial arată că redresarea este încă fragilă
ED Targoviste

Cel mai recent Buletin trimestrial al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă și situația socială arată că redresarea economică care a început în primăvara anului 2013 este încă fragilă și că evoluțiile viitoare privind ocuparea forței de muncă rămân incerte.

De asemenea, Buletinul realizează o analiză comparativă a inegalității privind veniturile între statele membre și subliniază faptul că este important să se promoveze dobândirea de competențe pe tot parcursul vieții pentru a crește capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor.

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat în legătură cu acest subiect: „Ultimele tendințe arată că redresarea economică rămâne fragilă și că îmbunătățirile sunt încă timide. Există creștere economică, dar trebuie să ne asigurăm că este vorba despre o creștere durabilă. Trebuie să rămânem vigilenți și să depunem în continuare eforturi pentru a sprijini redresarea macroeconomică și refacerea pieței muncii în UE”.

Ocuparea forței de muncă a continuat să crească în majoritatea sectoarelor începând cu jumătatea anului 2013. Numărul de ore lucrate a crescut și, pentru prima dată din 2011, s-a înregistrat o mică creștere a numărului de contracte de muncă cu normă întreagă, precum și o îmbunătățire a situației tinerilor. Cu toate acestea, multe dintre noile locuri de muncă create sunt cu fracțiune de normă sau temporare.
Șomajul rămâne încă aproape de nivelurile record, iar șomerii pe termen lung reprezintă o parte importantă și în creștere din numărul total al șomerilor, aproape 13 milioane de persoane fiind în căutarea unui loc de muncă de peste un an. În plus, o treime dintre aceste persoane sunt șomere de peste doi ani.

Situația tinerilor s-a îmbunătățit, rata șomajului înregistrând o scădere importantă în majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, șomajul în rândul tinerilor rămâne foarte ridicat în țări precum Grecia și Spania. Dintre tinerii care au un loc de muncă, aproape jumătate au un contract de muncă temporar și aproape un sfert lucrează cu fracțiune de normă. Statele membre trebuie să își continue eforturile pentru ca Garanția pentru tineret să devină realitate, astfel încât să poată asigura faptul că fiecare tânăr primește ajutor pentru a-și găsi un loc de muncă decent, a urma un curs de formare sau a dobândi experiența sau cunoștințele necesare pentru a obține un loc de muncă în viitor. Reuniunea liderilor UE având ca temă ocuparea forței de muncă, care va avea loc la Milano, la data de 8 octombrie, va fi o ocazie în plus de a oferi un impuls politic la nivel înalt pentru punerea în aplicare a Garanției pentru tineret.

Învățarea pe tot parcursul vieții crește șansele de a obține un loc de muncă
Dezvoltarea competențelor necesare și utilizarea lor în cel mai bun mod posibil sunt esențiale pentru a crește productivitatea, pentru a favoriza competitivitatea pe plan internațional și pentru a promova o creștere durabilă și favorabilă incluziunii în UE. Buletinul evidențiază faptul că, în conformitate cu cercetările recente ale OCDE și ale Comisiei, nu numai educația formală, ci și formarea și competențele dobândite pe parcursul vieții profesionale cresc șansele de a găsi un loc de muncă. În plus, învățarea pe tot parcursul vieții crește posibilitatea de a beneficia de un loc de muncă mai bine plătit.
Cu toate acestea, UE este încă în urma unor țări precum Japonia, Canada, Coreea și SUA în ceea ce privește dobândirea de competențe.

Măsurarea progresului social
PIB-ul ca indicator al performanței economice trebuie să fie completat de alți indicatori care să măsoare alte dimensiuni ale progresului societăților. O analiză a indicatorilor privind venitul arată că, chiar și în anii de expansiune economică, gospodăriile nu au beneficiat de creșterea economică în mod egal, iar creșterea economică nu a dus la reducerea inegalităților în toate statele membre. Ca urmare a crizei economice, PIB-ul pe cap de locuitor și veniturile disponibile brute ale gospodăriilor au scăzut în întreaga UE și, în multe țări, nu au revenit încă la nivelurile de dinainte de criză.
Acest subiect va fi discutat în cadrul unei conferințe la nivel de experți intitulată Moving beyond GDP in European economic governance care va avea loc la Bruxelles, la data de 10 octombrie 2014. Conferința va trece în revistă ultimele evoluții politice și tehnice în contextul dezbaterii „Dincolo de PIB” și va prezenta opțiuni politice practice pentru viitor.

Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală