Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
03.02.2010 - Dezvoltare rurală: 5 miliarde EUR injectate în total în programele de dezvoltare rurală în urma ultimului vot asupra modificărilor Bilanţului de sănătate şi Pachetului de redresare
ED Targoviste

        Comitetul pentru Dezvoltare Rurală a votat ultimele propuneri ale statelor membre/regiunilor de utilizare a fondurilor provenite din Planul european de redresare economică (PERE) şi din Bilanţul de sănătate al PAC, precum şi a altor transferuri din cadrul PAC, pentru soluţionarea unor probleme printre care se numără criza economică, criza din sectorul lactatelor şi schimbările climatice. În perioada octombrie 2009 – ianuarie 2010 au fost modificate toate programele de dezvoltare rurală, iar fondurile suplimentare în valoare de aproximativ 5 miliarde EUR sunt acum disponibile pentru investiţii în agricultură, în protecţia mediului şi în infrastructura de bandă largă în zonele rurale. La reuniunea sa din ianuarie 2010, Comitetul pentru Dezvoltare Rurală a votat ultimele 7 modificări (a se vedea tabelele din anexa 1). Pentru aprobările date în octombrie, noiembrie şi decembrie, a se vedea IP/09/1568, IP/09/1813 şi IP/09/1945. Majoritatea fondurilor va fi concentrată în domeniile biodiversităţii (31,2% din totalul fondurilor, respectiv 1,5 miliarde EUR) şi gestionării apei (26,9%, respectiv 1,3 miliarde EUR). Pentru restructurarea sectorului laptelui şi produselor lactate s-a alocat un procent de 14,5% din bugetul total (0,7 miliarde EUR), în timp ce măsurile de combatere a schimbărilor climatice beneficiază de 14,2% (0,7 miliarde EUR), iar măsurile de susţinere a energiei regenerabile reprezintă 5,6% din bugetul suplimentar total (0,3 miliarde EUR). Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă rămâne un aspect de politică important pentru zonele rurale. Statele membre au decis astfel să investească în banda largă 35% din fondurile UE pentru redresare economică, ceea ce reprezintă 360,4 milioane EUR din suma disponibilă de 1 miliard EUR.

        Actuala situaţie economică şi a mediului ne cere să acţionăm - în zonele rurale cu aceeaşi intensitate ca şi în oraşe” a declarat Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.„Am luat măsuri ferme la nivel european pe mai multe planuri.Atât Bilanţul de sănătate al PAC, cât şi Planul european de redresare economică contribuie cu noi fonduri la soluţionarea problemelor urgente, precum restructurarea sectorului lactatelor şi combaterea schimbărilor climatice.Utilizarea cu înţelepciune a acestor fonduri depinde de statele membre şi de regiuni”.

Bugetul suplimentar

        În 2009, ca urmare a Bilanţului de sănătate al Politicii agricole comune (PAC) şi a unor transferuri din cadrul PAC, a fost pus la dispoziţia statelor membre un buget suplimentar de 3,9 miliarde EUR, destinat dezvoltării rurale[1].La acest buget a fost adăugată suma de 1 miliard EUR provenită din Planul european de redresare economică, prin care a fost introdus domeniul prioritar al creării şi dezvoltării infrastructurii de bandă largă în zonele rurale.

Monitorizarea impactului cheltuielilor

        Statele membre/regiunile vor prezenta anual un raport asupra tuturor cheltuielilor efectuate în cadrul programelor de dezvoltare rurală, incluzând şi impactul acestor cheltuieli. Începând din 2010, acest raport va cuprinde şi fondurile suplimentare injectate în programele de dezvoltare rurală existente ca urmare a Bilanţului de sănătate al PAC şi a Planului european de redresare economică. 
[1]Inclusiv fonduri suplimentare provenite din modularea voluntară şi din transferuri, în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Pagini Utile
  • Aprobări ale modificărilor programelor de dezvoltare rurală ale altor state membre/regiuni

Informaţii privind programele de dezvoltare rurală ale statelor membre sunt disponibile aici.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală