Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
11.06.2009 - Ajutoare de stat: Comisia adoptă orientări privind ajutoarele pentru formare şi ajutoarele pentru lucrătorii defavorizaţi şi cu handicap
ED Targoviste

        Ajutoare de stat: Comisia adoptă orientări privind ajutoarele pentru formare şi ajutoarele pentru lucrătorii defavorizaţi şi cu handicap Comisia a adoptat două documente de orientare care stabilesc criteriile pentru evaluarea aprofundată a cuantumurilor importante ale ajutoarelor pentru formare şi ale ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi cu handicap. Aceste documente prezintă tipurile de informaţii necesare Comisiei în vederea efectuării evaluării, precum şi metodologia de evaluare, care se bazează pe punerea în balanţă a efectelor pozitive şi negative ale ajutoarelor.

        Criteriile respectă abordarea economică precisă a Comisiei în ceea ce priveşte analiza ajutoarelor de stat, bazată pe principiile prezentate în Planul de acţiune privind ajutoarele de stat (a se vedea IP/05/680 şi MEMO/05/195), şi se înscriu în eforturile Comisiei de a clarifica şi simplifica normele aplicabile ajutoarelor de stat.

        Comisarul pentru concurenţă, Neelie Kroes, a declarat „Documentele de orientare reprezintă măsuri utile şi practice care sprijină autorităţile publice şi societăţile în vederea înţelegerii celor mai bune mijloace de a obţine o aprobare rapidă a ajutoarelor pentru formare şi a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi sau cu handicap. Acestea contribuie la continuarea punerii în aplicare a abordării economice în ceea ce priveşte evaluarea ajutoarelor de stat, în conformitate cu Planul de acţiune privind ajutoarele de stat iniţiat de Comisie în 2005. Aceste orientări completează, de asemenea, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European privind un angajament comun pentru ocuparea forţei de muncă.”

        Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare care a fost adoptat recent (a se vedea IP/08/1110 şi MEMO/08/482) permite statelor membre să acorde numeroase măsuri de ajutor, printre care se numără ajutoarele pentru formare şi ajutoarele pentru angajarea lucrătorilor defavorizaţi sau cu handicap, fără a transmite Comisiei o notificare prealabilă. Cu toate acestea, măsurile individuale care presupun cuantumuri importante ale ajutoarelor prezintă un risc mai ridicat de denaturare a concurenţei. Prin urmare, în cazul acestor măsuri, persistă necesitatea unei notificări pentru a asigura faptul că efectele pozitive le contracarează pe cele negative.

        Regulamentul general de exceptare pe categorii fixează pragul de notificare la 2 milioane € pentru proiectele care implică ajutoare pentru formare. În cazul ajutoarelor pentru ocuparea forţei de muncă, pragul este fixat la 5 milioane € pe întreprindere pe an pentru angajarea lucrătorilor defavorizaţi şi la 10 milioane € pe întreprindere pe an pentru angajarea lucrătorilor cu handicap. Documentele de orientare privind ajutoarele pentru formare şi ajutoarele pentru ocuparea forţei de muncă prezintă criteriile care stau la baza evaluării efectuate de Comisie pentru a determina compatibilitatea acestor măsuri notificate individual. Aceste documente oferă, în special, orientări în ceea ce priveşte tipul de informaţii care sunt necesare Comisiei şi metodologia de evaluare pe care o va aplica.

        Criteriile se bazează pe principiile din Planul de acţiune al Comisiei privind ajutoarele de stat, în special pe testul prin care efectele pozitive generate de ajutoare sunt comparate cu impactul negativ pe care l-ar putea avea o eventuală denaturare a concurenţei. Pe baza acestora, Comisia va efectua o evaluare globală a ajutorului pentru a stabili daca măsura de ajutor poate fi aprobată în ansamblul său. Pagini Utile: Textul integral al comunicării: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Detalii suplimentare: MEMO/09/260


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală